Sổ tay hướng dẫn Phòng thí nghiệm Tinh gọn - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Guide

Sổ tay hướng dẫn Phòng thí nghiệm Tinh gọn

Guide

Sổ tay hướng dẫn thực tiễn được phát triển bởi METTLER TOLEDO trình bày Chín Bước để có Phòng thí nghiệm Tinh gọn và vai trò của chúng trong việc tạo nên một môi trường tinh gọn trong phòng thí nghiệm bằng cách kết hợp thực hành tốt nhất với các giải pháp công nghệ mới.

Chín bước để có Phòng thí nghiệm Tinh gọn. Tải Sổ tay hướng dẫn Miễn phí
Chín bước để có Phòng thí nghiệm Tinh gọn. Tải Sổ tay hướng dẫn Miễn phí

Phòng thí nghiệm Tinh gọn là gì?

Thuật ngữ “Tinh gọn” được đúc kết vào năm 1990 bởi các nhà nghiên cứu MIT khi nghiên cứu hệ thống sản xuất rất thành công của Toyota. Kể từ đó, việc hiểu và thực hiện các nguyên tắc tinh gọn đã lan tỏa vào nhiều lĩnh vực với mục đích loại bỏ sai sót, giảm sự chậm trễ, giảm chi phí, và cải thiện chất lượng tổng thể của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Sổ tay hướng dẫn thực tiễn được phát triển bởi METTLER TOLEDO trình bày cách tạo nên một văn hóa tinh gọn trong phòng thí nghiệm bằng cách chia sẻ quan điểm và thực hành tốt nhất, bao gồm các giải pháp công nghệ mới. Chúng được tóm tắt trong 9 bước.
 

Chín Bước để có Phòng thí nghiệm Tinh gọn

 • Bảo dưỡng thường xuyên
 • Lập bản đồ chuỗi giá trị
 • Khối lượng công việc
 • Quy trình thí nghiệm
 • Quản lý hiệu suất
 • Thiết bị
 • Kỹ năng của nhân viên phòng thí nghiệm
 • Hóa chất phòng thí nghiệm/vật liệu phụ trợ
 • Hoạt động CIP (Cải tiến liên tục)

Tải sổ tay hướng dẫn Phòng thí nghiệm Tinh gọn để tìm hiểu thêm về cách mà chín bước để có phòng thí nghiệm tinh gọn có thể giúp cải thiện và duy trì hiệu quả cũng như năng suất trong phòng thí nghiệm của bạn.

Giới thiệu về Phòng thí nghiệm Tinh gọn

Việc thực hiện thành công “Sản xuất Tinh gọn” trong một số lĩnh vực đã truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp áp dụng mô hình này vào các phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm có các thử thách khác nhau so với môi trường sản xuất; mặc dù hầu hết các nguyên tắc chính của Tinh gọn truyền thống vẫn áp dụng, nhưng có những điểm chỉ được áp dụng trong phòng thí nghiệm. 

Những lợi ích tiềm năng của phương pháp Phòng thí nghiệm Tinh gọn

 • Các quy trình thí nghiệm được xác định, cấu trúc và kiểm soát tốt hơn, mang lại hiệu suất có thể dự đoán và đồng nhất hơn cho phòng thí nghiệm
 • Năng suất tăng lên đáng kể
 • Giảm thời gian chờ hàng
 • Giảm chi phí
 • Giảm mức WIP (Công việc đang thực hiện)
 • Cải thiện RFT (Đúng ngay lần đầu tiên)
 • Hiểu chi tiết về công suất phòng thí nghiệm và các yêu cầu nguồn lực
 • Hỗ trợ tốt hơn cho nhân viên phòng thí nghiệm
 • Văn hóa quản lý hiệu suất chủ động và cải thiện liên tục
 • Cải thiện dịch vụ khách hàng
Sổ tay hướng dẫn Phòng thí nghiệm Tinh gọn
Hình: Thành công được đo lường bởi “Tam giác Ma thuật”. Ba góc phải được cân bằng. Q: Chất lượng, R: Nguồn lực, T: Thời gian

Từ quan điểm của chúng tôi, Phòng thí nghiệm Tinh gọn chủ yếu là một nhiệm vụ tối ưu hóa quy trình của nội bộ tổ chức.

Mục đích là để đóng góp vào việc cải thiện hiệu quả kinh tế của một tổ chức. Những thay đổi về hoạt động dẫn đến Phòng thí nghiệm Tinh gọn (có thể được khởi đầu bằng những bước nhỏ, từng mô-đun một, tại bất cứ lúc nào) như sau: hoạt động được chuẩn hóa của một số thiết bị khác nhau, nơi làm việc và quy trình làm việc được tối ưu hóa, kết hợp thiết bị dạng mô-đun, phần mềm chuẩn hóa tương thích với mạng lưới, và các dịch vụ đạt tiêu chuẩn.

Xây dựng một văn hóa cải tiến liên tục để duy trì các lợi ích kinh doanh, từ cấp độ khách hàng đến nhà phân tích, sử dụng các ý tưởng mới và sáng tạo, và duy trì tác động của văn hóa với sự biến đổi về tư duy và hành vi trên khắp phòng thí nghiệm. Dưới đây là một số lĩnh vực để cải thiện mà chúng tôi xác định là quan trọng cho ý tưởng Phòng thí nghiệm Tinh gọn.

 

 

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.