Hội Thảo giúp Triển khai Phương pháp Phòng Lab Tinh Gọn (Lean Lab).
 
Menu
Webinar - On Demand

Làm thế nào để Tối ưu hóa các Quy trình Phòng Thí Nghiệm bằng cách sử dụng Lean Lab - Tinh Gọn Phòng Thí Nghiệm - Phần 1

Webinar - On Demand

Làm việc thông minh hơn không phải chăm chỉ hơn

Lean Lab Approach
Lean Lab Approach

Cách tiếp cận của Lean Lab rất hữu ích khi khối lượng công việc phòng thí nghiệm của bạn quá nhiều không thể xử lý, khiến thời gian hoàn thành công việc bị đình trệ. Trước khi bạn đầu tư vào các nguồn lực mới - chẳng hạn như trang thiết bị, cơ sở vật chất hoặc nhân sự - hãy xem xét các phương pháp “Tinh Gọn Phòng Thí Nghiệm” đang được áp dụng thành công trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm thực phẩm, dược phẩm và công nghiệp hóa chất.

Trong phần 1 của hội thảo trực tuyến về phương pháp tiếp cận của Lean Lab, Erwin Studer và Tobias Burkhardt giới thiệu các khái niệm cơ bản về Lean Lab và 10 lĩnh vực cải tiến, cho phép bạn đánh giá tình trạng hiện tại của phòng thí nghiệm và xác định nơi các quy trình có thể được tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất. Ví dụ về sản xuất Tinh Gọn Sản Xuất trong thực tiễn tại Mettler Toledo GmbH.

40 phút
English

Nguyên tắc của tinh gọn sản xuất ngày càng được áp dụng trong môi trường phòng thí nghiệm. Nếu việc tinh gọn phòng thí nghiệm được thực hiện đúng, hiệu quả vượt trội, thiết lập quy trình công việc giản hơn, giảm thời gian hoàn thành và tăng hiệu quả phòng thí nghiệm. Một phòng thí nghiệm tinh gọn là nơi tập trung vào việc cung cấp các kết quả phân tích có chất lượng cao một cách hiệu quả nhất ̶ về chi phí và tốc độ ─ với việc sử dụng các nguồn lực hiệu quả nhất. Áp dụng khái niệm tinh gọn về cơ bản là để tối ưu hóa quy trình, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của một tổ chức.

Tôi bắt đầu với Lean Lab – tinh gọn phòng thí nghiệm từ đâu?

Hội thảo trực tuyến Tối ưu hóa các Quy trình Phòng Thí Nghiệm bằng cách sử dụng Lean Lab – Phần 1: Làm việc thông minh hơn không phải chăm chỉ hơn giải thích những điều cần cân nhắc để thực hiện hoặc tối ưu hóa của quá trình tinh gọn phòng thí nghiệm, với các ví dụ thực tiễn. Những cải tiến đáng kể có thể đạt được trong một phòng thí nghiệm, nơi mà việc tối ưu hóa và tiêu chuẩn hóa có thể được bắt đầu theo từng bước nhỏ (module-by-module) bất cứ lúc nào, nhưng cũng có ích khi xem xét trong việc thiết kế một tòa nhà mới hoặc phòng thí nghiệm mới.

Tôi sẽ học gì?

  • Tìm hiểu làm thế nào để đánh giá, cấu trúc, và kiểm soát các quy trình phân tích trong phòng thí nghiệm để hiệu suất phòng thí nghiệm nhất quán và được kiểm soát.
  • Hiểu được những lợi ích tiềm năng của phương pháp tinh gọn phòng thí nghiệm: giảm thời gian hoàn thành công việc và chi phí; Tăng đáng kể năng suất và thực hiện đúng ngay từ lần đầu tiên; Hiểu biết chi tiết về năng lực phòng thí nghiệm và yêu cầu về nguồn lực.
  • Sử dụng 10 lĩnh vực cải tiến để đánh giá tình hình hiện tại của bạn và hướng dẫn cải tiến quy trình của bạn.
Lean Lab Approach - fields of improvements
Lean Lab Approach - fields of improvements

Hội thảo này thường được quan tâm bởi:                  

  • Các nhà quản lý phòng thí nghiệm, giám sát phòng thí nghiệm, và các nhà quản lý sản xuất
  • Nhân viên Kế hoạch của phòng thí nghiệm và quản lý cơ sở vật chất
  • OPEX, nnhà quản lý, chuyên gia về lean hoặc six sigma
  • Người quản lý quy trình nghiệp vụ
  • Các đơn vị cải tiến
  • Nhà sản xuất thiết bị/cơ sở vật chất phòng thí nghiệm

Lưu ý: Phần 2 của Hội thảo trực tuyến Tối ưu hóa các Quy trình Phòng Thí Nghiệm bằng cách sử dụng Lean Lab. Phần 2: Cải tiến Năng suất đề cập đến khái niệm về lập sơ đồ chuỗi giá trị chi tiết hơn. Ví dụ về cách xác định các bước không cần thiết trong quy trình phân tích và làm thế nào để hình dung được các vấn đề đang tồn tại ở đâu.

 

Related Content
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.