Các ứng dụng vận chuyển & hậu cần - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

Các ứng dụng vận chuyển & hậu cần

Từ điểm cuối của dây chuyền lắp ráp đến điểm triển khai của người dùng, chuỗi cung ứng sử dụng các thông tin nhận dạng, trọng lượng và kích thước để theo dõi, đếm, kiểm soát các thành phần, xác định năng lực, tối ưu hóa đóng gói, kê khai, xác định chi phí, và xác định tải trọng.

Các ứng dụng vận chuyển & hậu cần
Các ứng dụng vận chuyển & hậu cần

Mettler-Toledo áp dụng kiến thức toàn cầu của mình về giải pháp AIDC (Tự động nhận dạng và Ghi nhận dữ liệu) để phát triển các thành phần và các ứng dụng người dùng với khả năng đáp ứng một cách hiệu quả những yêu cầu của người sử dụng. 

Các giải pháp bao gồm từ việc cân các lá thư riêng lẻ đơn giản đến việc đo kích thước và cài đặt nhận diện tốc độ cao xử lý hàng chục ngàn kiện hàng mỗi giờ. Trong nhiều trường hợp, những giải pháp này là các mối liên kết quy trình tối quan trọng trong chuỗi cung ứng. Mạng lưới dịch vụ toàn cầu của Mettler-Toledo đảm bảo rằng các thành phần quan trọng này trong chuỗi cung ứng sẽ duy trì vận hành.