การเก็บตัวอย่างแทนโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
เครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ EasySampler

การเก็บตัวอย่างแทนโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม

ได้รับข้อมูลปฏิกิริยาอย่างถูกต้องและไว้วางใจได้ด้วยเครื่อง EasySampler

เก็บตัวอย่างปฏิกิริยาเนื้อผสมต่างชนิด
การเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ
การเตรียมตัวอย่างสำหรับความเข้มข้น HPLC-Ready
เก็บตัวอย่างปฏิกิริยาและสารเคมีที่เป็นพิษและมีอันตราย
ชุดเชื่อมต่อ EasySampler
การใช้งานเก็บตัวอย่างอัตโนมัติของ EasySampler โดยทั่วไป
การเก็บตัวอย่างอัตโนมัติของ Pfizer
eSupport

รุ่นและรายละเอียด

 
รุ่นและรายละเอียด
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบ

เอกสารสำหรับการเก็บตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของปฏิกิริยาทางเคมีโดยอัตโนมัติ

เอกสารข้อมูล

EasySampler
Unattended, representative automated sampling for a wide range of chemical reactions

แค็ตตาล็อก

EasySampler Product Catalog
Eliminate chemical reaction sampling challenges by using an automated and robust method of taking representative samples

เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์

EasySampler Quick Start Guide
This Quick Start Guide provides step-by-step instructions to set-up EasySampler for unattended automated sampling.
EasySampler Connectivity Kit Quick Start Guide
This Quick Start Guide provides step-by-step instructions to connect EasySampler to EasyMax, OptiMax, or RX-10 using the EasySampler Connectivity Kit.

ผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้อง

เครื่องทำปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์ทางเคมี
ระบบหนึ่งเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเคมี
ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ
ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้วยระบบการทำความร้อนและทำความเย็น การเติมของเหลว เครื่องกวน และเครื่องมือ PAT ของบุคคลที่สาม
สเปกโตรสโคปีแบบ FTIR ในแหล่งกำเนิด
เครื่องสเปกโตรสโคปีแบบ Fourier Transform Infrared (FTIR) เพื่อการตรวจติดตามปฏิกิริยาเคมีในแบบเรียลไทม์

แอปพลิเคชั่นการใช้งาน

Impurity Profiling of Chemical Reactions
Knowledge of impurity kinetics and mechanism of formation is important in determining reaction end-point in chemical and process development studies....
Chemical Reaction Kinetics Studies
In situ chemical reaction kinetics studies provide an improved understanding of reaction mechanism and pathway by providing concentration dependences...

การให้บริการ

บริการสำหรับการเก็บตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของปฏิกิริยาทางเคมีโดยอัตโนมัติ

+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
ติดต่อแผนกบริการ

สำรวจบริการของเรา – ตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

รวดเร็วทันท่วงที
การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

การสนับสนุน

การสนับสนุนสำหรับ EasySampler

เอกสารสนับสนุน

EasySampler Operating Instructions
User Operating Instructions Manual for EasySampler
EasySampler Quick Start Guide
This Quick Start Guide provides step-by-step instructions to set-up EasySampler for unattended automated sampling.
EasySampler Connectivity Kit Quick Start Guide
This Quick Start Guide provides step-by-step instructions to connect EasySampler to EasyMax, OptiMax, or RX-10 using the EasySampler Connectivity Kit.
EasySampler Product Catalog
Eliminate chemical reaction sampling challenges by using an automated and robust method of taking representative samples
EasySampler FAQs
Frequently Asked Questions (FAQs) for EasySampler

แอปพลิเคชั่นการใช้งาน

Impurity Profiling of Chemical Reactions
Knowledge of impurity kinetics and mechanism of formation is important in determining reaction end-point in chemical and process development studies....
ปรับปรุงโปรไฟล์ความไม่บริสุทธิ์ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบอัตโนมัติ
การสุ่มตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีสำหรับการวิเคราะห์แบบออฟไลน์ไม่เที่ยงตรงและไม่สามารถทำซ้ำได้ทุกครั้ง เรียนรู้ว่าห้องปฏิบัติการด้านการพัฒนากระบวนการและการส...
Air-Sensitive Organometallic Reactions
New automated sampling techniques eliminate sampling challenges with an inline method of taking representative samples from reactions where manual sam...
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.