การเก็บตัวอย่างแทนโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

  การเก็บตัวอย่างแทนโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม

  ได้รับข้อมูลปฏิกิริยาอย่างถูกต้องและไว้วางใจได้ด้วยเครื่อง EasySampler

  รุ่นและรายละเอียด

   
  รุ่นและรายละเอียด
  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

  เอกสารประกอบ

  เอกสารสำหรับการเก็บตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของปฏิกิริยาทางเคมีโดยอัตโนมัติ

  เอกสารข้อมูล

  EasySampler
  Unattended, representative automated sampling for a wide range of chemical reactions

  แค็ตตาล็อก

  EasySampler Product Catalog
  Eliminate chemical reaction sampling challenges by using an automated and robust method of taking representative samples

  เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์

  EasySampler Quick Start Guide
  This Quick Start Guide provides step-by-step instructions to set-up EasySampler for unattended automated sampling.
  EasySampler Connectivity Kit Quick Start Guide
  This Quick Start Guide provides step-by-step instructions to connect EasySampler to EasyMax, OptiMax, or RX-10 using the EasySampler Connectivity Kit.

  ผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้อง

  เครื่องทำปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์ทางเคมี
  ระบบหนึ่งเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเคมี
  ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ
  ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้วยระบบการทำความร้อนและทำความเย็น การเติมของเหลว เครื่องกวน และเครื่องมือ PAT ของบุคคลที่สาม
  สเปกโตรสโคปีแบบ FTIR ในแหล่งกำเนิด
  เครื่องสเปกโตรสโคปีแบบ Fourier Transform Infrared (FTIR) เพื่อการตรวจติดตามปฏิกิริยาเคมีในแบบเรียลไทม์

  แอปพลิเคชั่นการใช้งาน

  Impurity Profiling of Chemical Reactions
  Knowledge of impurity kinetics and mechanism of formation is important in determining reaction end-point in chemical and process development studies....
  Chemical Reaction Kinetics Studies
  In situ chemical reaction kinetics studies provide an improved understanding of reaction mechanism and pathway by providing concentration dependences...

  การให้บริการ

  บริการสำหรับการเก็บตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของปฏิกิริยาทางเคมีโดยอัตโนมัติ

  +66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
  ติดต่อแผนกบริการ

  สำรวจบริการของเรา – ตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

  เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

  รวดเร็วทันท่วงที
  การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
  ประสิทธิภาพที่วางใจได้
  การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
  เป็นไปตามข้อกำหนด
  การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
  เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
  การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

  การสนับสนุน

  การสนับสนุนสำหรับ EasySampler

  เอกสารสนับสนุน

  EasySampler Operating Instructions
  User Operating Instructions Manual for EasySampler
  EasySampler Quick Start Guide
  This Quick Start Guide provides step-by-step instructions to set-up EasySampler for unattended automated sampling.
  EasySampler Connectivity Kit Quick Start Guide
  This Quick Start Guide provides step-by-step instructions to connect EasySampler to EasyMax, OptiMax, or RX-10 using the EasySampler Connectivity Kit.
  EasySampler Product Catalog
  Eliminate chemical reaction sampling challenges by using an automated and robust method of taking representative samples
  EasySampler FAQs
  Frequently Asked Questions (FAQs) for EasySampler

  แอปพลิเคชั่นการใช้งาน

  Impurity Profiling of Chemical Reactions
  Knowledge of impurity kinetics and mechanism of formation is important in determining reaction end-point in chemical and process development studies....
  ปรับปรุงโปรไฟล์ความไม่บริสุทธิ์ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบอัตโนมัติ
  การสุ่มตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีสำหรับการวิเคราะห์แบบออฟไลน์ไม่เที่ยงตรงและไม่สามารถทำซ้ำได้ทุกครั้ง เรียนรู้ว่าห้องปฏิบัติการด้านการพัฒนากระบวนการและการส...
  Air-Sensitive Organometallic Reactions
  New automated sampling techniques eliminate sampling challenges with an inline method of taking representative samples from reactions where manual sam...
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.