การสังเคราะห์อัตโนมัติและการพัฒนากระบวนการ - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
เครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพื่อการสังเคราะห์สารเคมีและการพัฒนากระบวนการ

การสังเคราะห์อัตโนมัติและการพัฒนากระบวนการ

เครื่องปฏิกรณ์สังเคราะห์ เครื่องปฏิกรณ์อัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ และเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

 

เครื่องปฏิกรณ์อัตโนมัติในห้องปฏิบัติการและระบบเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์สารเคมีและการพัฒนากระบวนการ

ควบคุมและบันทึกพารามิเตอร์ของปฏิกิริยาทั้งหมดตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องปฏิกรณ์สังเคราะห์และเครื่องปฏิกรณ์อัตโนมัติในห้องปฏิบัติการน...

ควบคุมและบันทึกพารามิเตอร์ของปฏิกิริยาทั้งหมดตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องปฏิกรณ์สังเคราะห์และเครื่องปฏิกรณ์อัตโนมัติในห้องปฏิบัติการนำเสนอแพลตฟอร์มนวัตกรรมใหม่สำหรับ การสังเคราะห์สารเคมี การพัฒนาและห้องปฏิบัติการ Kilo เครื่องมือสังเคราะห์สารเคมีและการพัฒนากระบวนการเหล่านี้ช่วยเปิดกว้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการค้นหาเส้นทางการสังเคราะห์ สำรวจสภาวะ และปรับปรุงประสิทธิภาพพารามิเตอร์ของปฏิกิริยา นักวิจัยเลือกระหว่างเครื่องปฏิกรณ์สังเคราะห์หรือระบบควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติเวอร์ชันต่างๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานและเป้าหมายของการตรวจสอบ

เครื่องมือและเวิร์คสเตชั่นเฉพาะการใช้งานแบบปรับได้เองมีให้เลือกตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงขั้นสูง เครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการและระบบเครื่องปฏิกรณ์สังเคราะห์ที่มีอยู่ รวมถึงเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการทั่วไป สามารถอัปเกรดเพื่อเสนอฟังก์ชันการทำงาน ความสามารถในการควบคุม และการจัดการข้อมูลอัจฉริยะเพิ่มเติม

ปัจจุบัน นักวิจัยใช้โซลูชันเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อขยายการวิจัยและพัฒนาโมเลกุลนวัตกรรมใหม่ และปรับปรุงสภาวะกระบวนการให้เหมาะสมสูงสุด เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์สังเคราะห์สนับสนุนงานควบคุมรูปแบบใหม่ ปรับการทำงานอย่างเหมาะสม และรายงานสภาวะกระบวนการวิกฤติต่าง ๆ  ใช้แทนขวดปริมาตรก้นกลม และลดเวลาการพัฒนาทางเคมีด้วยการทดลองที่ทำซ้ำได้และคงที่มากขึ้น รวมถึงความเข้าใจถึงพารามิเตอร์ปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้ตั้งแต่ต้น 


 
เครื่องทำปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์ทางเคมี
ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ

เครื่องทำปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์ทางเคมี

ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ

ระบบหนึ่งเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเคมี
ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้วยระบบการทำความร้อนและทำความเย็น การเติมของเหลว เครื่องกวน และเครื่องมือ PAT ของบุคคลที่สาม
นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องปฏิบัติการสังเคราะห์
สังเคราะห์ วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเวิร์คสเตชั่นทางเคมีที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว
วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางเคมี
มั่นใจได้ถึงความทนทานและกระบวนการที่ปรับขยายสเกลได้ตั้งแต่ 0.5 มล. ถึง 1000 มล.
พัฒนาสภาวะทางเคมีที่เหมาะสมที่สุด
พบกับอุณหภูมิการใช้งานที่ครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องมีอ่างน้ำแข็ง อ่างน้ำมัน เตาหลุมให้ความร้อน หรือตัวควบคุมอุณหภูมิ
ระบุปฏิกิริยาที่ค้นพบใหม่
คัดกรองพารามิเตอร์ได้มากขึ้นด้วยการทดลองที่ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้า
ตัดสินใจได้รวดเร็ว
เก็บข้อมูลและรายงานการทดลองที่มีข้อมูลเพียบพร้อม
นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาและการขยายขนาดของกระบวนการ
เชื่อมต่อและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ปริมาตร 2 ลิตรขึ้นไป
อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย
ทำให้กระบวนการง่ายดายขึ้นและลดการฝึกอบรมด้วยอินเตอร์เฟซมาตรฐานอินเตอร์เฟซเดียวสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ เครื่องกวน และเทอร์โมสตัททั้งหมด
รายงานข้อมูลการทดลองทั้งหมด
บันทึก จัดเตรียม และรายงานข้อมูลจากเครื่องปฏิกรณ์ เซ็นเซอร์ และเครื่องมือ PAT อย่างปลอดภัย
การควบคุมโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม
ตั้งค่ากระบวนการสำหรับการทำงานที่ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม และปรับปรุงประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ
ความปลอดภัยในการทำงาน
ระบบที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงปกป้องผู้ปฏิบัติงานและห้องปฏิบัติการแม้เมื่อไม่มีผู้ควบคุม
เครื่องทำปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์ทางเคมี

ระบบหนึ่งเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเคมี

นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องปฏิบัติการสังเคราะห์
สังเคราะห์ วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเวิร์คสเตชั่นทางเคมีที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว
วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางเคมี
มั่นใจได้ถึงความทนทานและกระบวนการที่ปรับขยายสเกลได้ตั้งแต่ 0.5 มล. ถึง 1000 มล.
พัฒนาสภาวะทางเคมีที่เหมาะสมที่สุด
พบกับอุณหภูมิการใช้งานที่ครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องมีอ่างน้ำแข็ง อ่างน้ำมัน เตาหลุมให้ความร้อน หรือตัวควบคุมอุณหภูมิ
ระบุปฏิกิริยาที่ค้นพบใหม่
คัดกรองพารามิเตอร์ได้มากขึ้นด้วยการทดลองที่ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้า
ตัดสินใจได้รวดเร็ว
เก็บข้อมูลและรายงานการทดลองที่มีข้อมูลเพียบพร้อม
ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ

ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้วยระบบการทำความร้อนและทำความเย็น การเติมของเหลว เครื่องกวน และเครื่องมือ PAT ของบุคคลที่สาม

นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาและการขยายขนาดของกระบวนการ
เชื่อมต่อและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ปริมาตร 2 ลิตรขึ้นไป
อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย
ทำให้กระบวนการง่ายดายขึ้นและลดการฝึกอบรมด้วยอินเตอร์เฟซมาตรฐานอินเตอร์เฟซเดียวสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ เครื่องกวน และเทอร์โมสตัททั้งหมด
รายงานข้อมูลการทดลองทั้งหมด
บันทึก จัดเตรียม และรายงานข้อมูลจากเครื่องปฏิกรณ์ เซ็นเซอร์ และเครื่องมือ PAT อย่างปลอดภัย
การควบคุมโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม
ตั้งค่ากระบวนการสำหรับการทำงานที่ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม และปรับปรุงประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ
ความปลอดภัยในการทำงาน
ระบบที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงปกป้องผู้ปฏิบัติงานและห้องปฏิบัติการแม้เมื่อไม่มีผู้ควบคุม

การให้บริการ

บริการการสังเคราะห์ทางเคมีและการพัฒนากระบวนการ

+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
ติดต่อแผนกบริการ

สำรวจบริการของเรา – ตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

รวดเร็วทันท่วงที
การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

สิ่งพิมพ์

เอกสารสำหรับเครื่องปฏิกรณ์สังเคราะห์ เครื่องปฏิกรณ์อัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ และเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

เอกสารข้อมูล

EasyMax Basic Synthesis Reactor
Synthesize more new compounds, eliminate non-viable candidates earlier and perform reaction optimization at volumes from 0.5 mL to 400 mL.
EasyMax Advanced Synthesis Reactor (A4 Size)
Smaller volume designed for reaction screening and optimization while larger volume is for scale-up experiments and crystallization studies.
OptiMax
Quickly deliver new chemical compounds, characterize the process, reduce failures, and ensure workflow and sustainability.
RX-10 Reactor Control
RX-10 provides an interface connecting any types and volumes of jacketed reactors to cryostats, thermostats, stirrer motors, and sensors. This allows...

แค็ตตาล็อก

Reactor Systems for Chemical Synthesis
Replace round bottom flasks and jacketed lab reactors with reactor systems for simple chemical and process development enabling scientists to deliver...

ผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้อง

สเปกโตรสโคปีแบบ FTIR ในแหล่งกำเนิด
เครื่องสเปกโตรสโคปีแบบ Fourier Transform Infrared (FTIR) เพื่อการตรวจติดตามปฏิกิริยาเคมีในแบบเรียลไทม์
การวิเคราะห์การกระจายของขนาดอนุภาคและรูปทรงอนุภาคแบบออนไลน์
ทำความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมอนุภาคและหยดของเหลวด้วยการวิเคราะห์ลักษณะระบบอนุภาคในแหล่งกำเนิดแบบเรียลไทม์
เครื่องวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา RC1
การวัดปริมาณความร้อนของปฏิกิริยาตั้งแต่การคัดกรองจนถึงการผลิต
EasySampler
EasySampler ออกแบบมาเพื่อกำจัดความท้าทายเหล่านี้ ด้วยวิธีการในสายการผลิตแบบอัตโนมัติ ในการเก็บตัวอย่างจากปฏิกิริยาแม้ในสภาวะรุนแรง

ซอฟต์แวร์

iC Data Center for OM/EM-1 Year
เก็บ จัดเตรียม แบ่งปันข้อมูลทดลอง
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.