Good Weighing Practice™ (GWP®) และการตรวจสอบ - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
GWP® – Good Weighing Practice™ และการตรวจสอบความใช้ได้

Good Weighing Practice™ (GWP®) และการตรวจสอบ

บริการที่จะช่วยให้คุณปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชั่งน้ำหนัก

GWP® – Good Weighing Practice™
System Validation

GWP® – Good Weighing Practice™

System Validation

GWP® เป็นมาตรฐานการชั่งน้ำหนักสากลสำหรับอุปกรณ์ชั่งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าจากผู้ผลิตทุกราย ในทุกอุตสาหกรรมและส่วนงาน
System Validationจะช่วยให้คุณปฏิบัติได้ตรงตามมาตรฐานด้านคุณภาพสูงพร้อมด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริการอย่างมืออาชีพ
GWP® Recommendation
การตรวจสอบรับรองคุณภาพตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อรับรองว่าคุณเลือกเครื่องชั่งหรือตาชั่งที่เหมาะสมเพื่อความสำเร็จของคุณ
GWP® Verification
บริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งจะตรวจสอบรับรองความถูกต้องของอุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมจากผู้ผลิตต่างๆ
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ SOP
จัดทำหรือปรับปรุงขั้นตอนของคุณให้ทันสมัยเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการคุณภาพของเครื่องชั่งและตาชั่งตามมาตรฐานสากลล่าสุด
Validation Support
ดำเนินการให้คำปรึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำหรับทุกขั้นตอนของการตรวจสอบ
Validation Manual 1
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติของ METTLER TOLEDO ในฐานะผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์
Validation Manual 2
แนวทาง รูปแบบ และมาตรการสำหรับการตรวจสอบ
GWP® – Good Weighing Practice™

GWP® เป็นมาตรฐานการชั่งน้ำหนักสากลสำหรับอุปกรณ์ชั่งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าจากผู้ผลิตทุกราย ในทุกอุตสาหกรรมและส่วนงาน

GWP® Recommendation
การตรวจสอบรับรองคุณภาพตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อรับรองว่าคุณเลือกเครื่องชั่งหรือตาชั่งที่เหมาะสมเพื่อความสำเร็จของคุณ
GWP® Verification
บริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งจะตรวจสอบรับรองความถูกต้องของอุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมจากผู้ผลิตต่างๆ
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ SOP
จัดทำหรือปรับปรุงขั้นตอนของคุณให้ทันสมัยเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการคุณภาพของเครื่องชั่งและตาชั่งตามมาตรฐานสากลล่าสุด
System Validation

System Validationจะช่วยให้คุณปฏิบัติได้ตรงตามมาตรฐานด้านคุณภาพสูงพร้อมด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริการอย่างมืออาชีพ

Validation Support
ดำเนินการให้คำปรึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำหรับทุกขั้นตอนของการตรวจสอบ
Validation Manual 1
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติของ METTLER TOLEDO ในฐานะผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์
Validation Manual 2
แนวทาง รูปแบบ และมาตรการสำหรับการตรวจสอบ

สิ่งพิมพ์

เอกสารข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มพูดความรู้ของคุณ

Good Weighing Practice™ (GWP®) - มาตรฐานการชั่งน้ำหนักโดยอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์
การสอบเทียบ คืออะไร
หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดร้ายแรงเมื่อปรับใช้กฎหมายชั่งตวงวัดในการควบคุมคุณภาพของสินค้า
จำกัดความไม่แน่นอนในการชั่งน้ำหนักช่วยเพิ่มความมั่นใจในกระบวนการผลิต

การให้บริการ

เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Good Weighing Practice™ และการตรวจสอบความใช้ได้

+66 (0)2 723 0384 คุณสันติ
ติดต่อแผนกบริการ

สำรวจบริการของเรา - ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ 

รวดเร็วทันท่วงที
การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  • การสัมนาออนไลน์
Industrial Test Weights
Industrial Catalog 2017/18
Hazardous Poster
Contamination-free Terminal Keypad
PFD774 PowerDeck Floor Scale
Free Tank Weighing Design Handbook for Engineers
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.