Správa pipiet | Softvér k pipetám | PipetteX
Softvér na správu pipiet

Softvér na správu pipiet

Softvér PipetteX™ umožňuje spravovať neobmedzený počet pipiet

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku

softvér na správu pipiet

správa pipiet
správa pipiet

Produkty

Počiatočný a obnovovací kľúč k softvéru PipetteX na správu pipiet

 
Produkty
Filter:
Nastaviť filter
Odstrániť všeko
 
Číslo produktu: 30475911
Viac detailov
Číslo produktu: 30475913
Viac detailov
Číslo produktu: 30475915
Viac detailov
Číslo produktu: 30587187
Viac detailov
Číslo produktu: 30478258
Viac detailov
Číslo produktu: 30587190
Viac detailov
Číslo produktu: 30583206
Viac detailov
Číslo produktu: 30583207
Viac detailov
Číslo produktu: 30590989
Viac detailov
Číslo produktu: 30604679
Viac detailov
Číslo produktu: 30604682
Viac detailov
Číslo produktu: 30478260
Viac detailov
Číslo produktu: 30478262
Viac detailov
Porovnanie

Dokumentácia

Prevádzkové inštrukcie

PipetteX Reference Manual
Along with the SmartStand, PipetteX is meant to simplify the management of all your pipettes. The software is designed to work with both METTLER TOLED...
PipetteX Installation Instructions
This document is intended for users who are responsible for running system administration operations. We recommend that only persons with the necessar...
Pipette Method Card - Operating Instructions
Use the Pipette Method Card to develop your skills and get step by step instructions.
pipettex asset management software
You will find relevant topics to setting up the software, knowledge papers on improving your lab setup, video manuals, and much more. Click on any of...
SmartStand User Manual
Use the SmartStand User Manual to develop your skills and get step by step instructions.

Brožúry

PipetteX Product Brochure
Download the PipetteX pipette asset management product brochure. With Rainin PipetteX, SmartStand, and SmartCheck, you have a powerful pipette tracki...
SmartStand Brochures
Use the SmartStand Brochures to develop your skills and get step by step instructions.
PipetteX Data Sheet
Spend a lot less time tracking and managing pipette calibration, and have more complete and accurate records than you ever imagined possible. With so...
SmartCheck and PipetteX Datasheet
Testing pipette accuracy used to be difficult, requiring a balance and time-consuming calculations. Now, thanks to SmartCheck and PipetteX, any resear...

Biela kniha

Optimal Quality Management
This white paper is an introduction and practical guide to the proper use and regular maintenance of pipettes are key to achieving accurate and reliab...

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Odborný servis – ideálny pre vašu prácu s pipetami

Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje podporu a servis pre vaše pipety po celú dobu ich životnosti, pričom rozsah služieb siaha od správnej techniky pipetovania cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravu zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Najčastejšie otázky

Máte otázku o softvéri PipetteX na správu pipiet? Pozrite si odpovede nižšie

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky o softvéri PipetteX: 

 1. Ako kvalitná správa pipiet prispieva k opakovateľnosti údajov?
 2. Čo je to správa pipiet? 
 3. Čo je to softvér PipetteX na správu pipiet?
 4. Ako funguje softvér PipetteX?
 5. Umožňuje softvér PipetteX spravovať aj kalibračné certifikáty pipiet?
 6. Ako možno skúšať výkonnosť pipiet?
 7. Čo je to kontrola výkonnosti?
 8. Môžem do softvéru PipetteX importovať svoje existujúce údaje o pipetách, ak používam Excel alebo systém správy laboratórnych informácií (LIMS)?
 9. Potrebujem pipety Rainin, ak chcem používať softvér PipetteX?
 10. Ako vyhľadať pipetu?
 11. Čo je to stav životnosti?
 12. Možno pomocou softvéru PipetteX spravovať pipety vo viacerých laboratóriách a prípadne aj v rôznych lokalitách?
 13. Možno triediť pipety podľa laboratórií?
 14. Ako môžem rýchlo zistiť, či sú moje zásoby pipiet v dobrom stave?
 15. Ako najrýchlejšie vytriediť pipety s neplatnou kalibráciou?
 16. Možno hromadne upravovať údaje o pipetách?
 17. Umožňuje softvér PipetteX upozorniť používateľov, keď si pipeta vyžaduje servis?
 18. Umožňuje softvér PipetteX vytvárať výberové zoznamy? 
 19. Má softvér PipetteX funkciu revíznych záznamov? 
 20. Možno zaznamenávať výsledky z kontroly SmartCheck? 
 21. Možno exportovať z programu PipetteX všetky údaje? 
 22. Možno softvér PipetteX integrovať do systému ERP alebo LIMS? 
 23. Nemám v laboratóriách počítač. Možno technológiu SmartCheck používať aj bez neho? 
 24. Spĺňa program PipetteX požiadavky zbierky 21 CFR, časť 11?

 

Ako kvalitná správa pipiet prispieva k opakovateľnosti údajov?

Opakovateľné údaje sú štandard, podľa ktorého sa merajú vedecké výsledky. Len opakovateľné výsledky môžu poskytovať základ pre ďalší výskum.

Pre dosahovanie opakovateľných výsledkov sú rozhodujúce dobre udržiavané a kalibrované prístroje. V podobe softvéru PipetteX na správu pipiet ponúka spoločnosť METTLER TOLEDO riešenie na jednoduchú, efektívnu a prehľadnú správu pipiet.

Vyskúšajte softvér PipetteX na správu pipiet!

 


Čo je to správa pipiet?

Správa pipiet zahŕňa postupy potrebné na spravovanie položiek používaných pri pipetovaní. Systém na správu pipiet zjednodušuje a do veľkej miery automatizuje spravovanie servisu, kalibrácie a vedenie záznamov.

Správa pipiet zahŕňa tieto úkony:

 • Identifikácia pipiet (používatelia, laboratóriá, výrobné čísla, výrobca)
 • Sledovanie používania (každodenné používanie, vek atď.)
 • Sledovanie polohy
 • Plánovanie servisu vrátane upozornení pre správcov aj koncových používateľov
 • Servisná história a údaje
 • Pripomenutia týkajúce sa pravidelnej kontroly pipiet s uloženými prispôsobiteľnými metódami, ktoré usmerňujú koncových používateľov
 • Uloženie a vyvolanie kalibračných certifikátov

Komplexný systém správy pipiet umožňuje pipety naplno využívať a zabezpečuje kedykoľvek dostupné doklady o zhode s normami.

 

 

Umožňuje softvér PipetteX spravovať aj kalibračné certifikáty pipiet?

Pri zabezpečovaní servisu pipiet Rainin spoločnosťou METTLER TOLEDO je možné pomocou programu PipetteX automaticky preniesť a uložiť elektronické certifikáty. K dispozícii je aj kompletná servisná história vrátane všetkých vymenených náhradných dielcov a vykonaných opráv.

 

 

 

Môžem do softvéru PipetteX importovať svoje existujúce údaje o pipetách, ak používam Excel alebo systém správy laboratórnych informácií (LIMS)?

Áno. Program PipetteX disponuje funkciami importu a exportu, ktoré umožňujú plynule prenášať údaje vo formátoch XLS, XLSX a CSV.

 

Potrebujem pipety Rainin, ak chcem používať softvér PipetteX?

Softvér PipetteX je skvelý prostriedok na správu pipiet ľubovoľnej značky, ba dokonca aj rôznych značiek súčasne.

Ak vykonáva servis spoločnosť Rainin alebo METTLER TOLEDO, servisné údaje o pipetách akejkoľvek značky sa v programe PipetteX automaticky aktualizujú a možno vytlačiť alebo si prezrieť elektronické certifikáty.

V prípade pipiet Rainin XLS je správa pipiet pomocou programu PipetteX ešte ľahšia, lebo každá pipeta má v sebe čip RFID s údajmi (napr. vek, výrobné číslo). Pri vložení pipety do stojana Rainin SmartStand program PipetteX automaticky aktualizuje údaje o používaní, umiestnení a servise pipety. Stojan SmartStand zobrazuje stav servisu a zhody priamo na pracovnom stole, takže používatelia vždy poznajú stav kalibrácie pipety.

 

Ako vyhľadať pipetu?

Napíšte hľadaný výraz, napríklad používateľa, ID položky, kanály, objem, výrobcu, výrobné číslo atď. do hornej bunky ktoréhokoľvek stĺpca v programe PipetteX. Počas písania sa výsledky v danom stĺpci priebežne filtrujú podľa najlepšej zhody so zadaným výrazom.

Keď zbadáte údaje pipety, ktorú hľadáte, prejdite v danom riadku na stĺpec posledného použitia a zistíte, v ktorom stojane SmartStand sa pipeta naposledy nachádzala.

 

Čo je to stav životnosti?

Napíšte hľadaný výraz, napríklad používateľa, ID položky, kanály, objem, výrobcu, výrobné číslo atď. do hornej bunky ktoréhokoľvek stĺpca v programe PipetteX. Počas písania sa výsledky v danom stĺpci priebežne filtrujú podľa najlepšej zhody so zadaným výrazom.

V tabuľke stavu životnosti sa zobrazuje vek vašich pipiet. Spolu s používaním je stav životnosti dôležitým parametrom pri posudzovaní potreby vymeniť pipetu.

 

Možno pomocou softvéru PipetteX spravovať pipety vo viacerých laboratóriách a prípadne aj v rôznych lokalitách?

Áno. Program PipetteX umožňuje z jedného miesta pracovať s viacerými stojanmi SmartStand v rôznych lokalitách.

 

Možno triediť pipety podľa laboratórií?

Áno. Program PipetteX ponúka mnohé spôsoby zoradenia pipiet a príslušných údajov.

 

Ako môžem rýchlo zistiť, či sú moje zásoby pipiet v dobrom stave?

Ak je takmer všetko na domovskej obrazovke programu PipetteX zelené, znamená to, že pipety sa používajú a majú platnú kalibráciu, teda je všetko v poriadku. Žltá farba signalizuje, že sa blíži termín servisu alebo že pipeta dlhšiu dobu nebola umiestnená v stojane SmartStand. Červená farba signalizuje, že sa v príslušnom termíne nevykonal servis alebo kalibrácia pipety.

 

Ako najrýchlejšie vytriediť pipety s neplatnou kalibráciou?

V ľavom dolnom rohu domovskej obrazovky programu PipetteX kliknite na červené pole v tabuľke servisného stavu kalibrácie. Ak sa v nej žiadne červené pole nenachádza, nemáte žiadne pipety s neplatnou kalibráciou.

 

Možno hromadne upravovať údaje o pipetách?

Áno. V programe PipetteX možno jednoducho vybrať viaceré pipety podľa spoločných kritérií a vykonať podľa potreby hromadné zmeny.

 

Umožňuje softvér PipetteX upozorniť používateľov, keď si pipeta vyžaduje servis?

Áno. Môžete nastaviť automatické e-mailové pripomenutia termínov servisu pipiet pre správcov aj koncových používateľov.

 

Umožňuje softvér PipetteX vytvárať výberové zoznamy?

Áno. Môžete jednoducho vyfiltrovať pipety, ktoré si vyžadujú servis v rovnakom období, a vytvoriť ich zoznam.

 

Má softvér PipetteX funkciu revíznych záznamov?

Áno, v prípade potreby môžete aktivovať revízne záznamy. Revízne záznamy možno prezrieť aj podpísať elektronicky.

 

Možno zaznamenávať výsledky z kontroly SmartCheck?

Áno, softvér PipetteX umožňuje zaznamenávať výsledky všetkých meraní z kontroly SmartCheck a nastaviť pre pipety individuálne tolerancie (namiesto štandardnej hodnoty 5 %). Prečítajte si v návode, ako vyzerajú správy zo skúšok.

 

Možno exportovať z programu PipetteX všetky údaje?

Áno, všetky údaje z programu PipetteX môžete exportovať do formátu CSV, XML alebo XLS. Všetky kalibračné certifikáty a správy o pravidelných skúškach možno automaticky stiahnuť so štruktúrovanými názvami súborov na jednoduchý export do iných aplikácií.

 

Možno softvér PipetteX integrovať do systému ERP alebo LIMS?

Áno, program PipetteX možno integrovať prostredníctvom výmeny súborov. Všetky súbory sú štruktúrované a možno ich jednoducho prehľadávať.

 

Nemám v laboratóriách počítač. Možno technológiu SmartCheck používať aj bez neho?

Áno, technológiu SmartCheck možno prepojiť prostredníctvom brány so serverom PipetteX. Aj v laboratóriu bez počítača je tak možné technológiu SmartCheck používať a automaticky zaznamenávať namerané údaje. 

 

Spĺňa program PipetteX požiadavky zbierky 21 CFR, časť 11?

Áno, program PipetteX možno nastaviť podľa požiadaviek zbierky 21 CFR, časť 11. K dispozícii sú overovacie príručky a u príslušnej organizácie vo svojej krajine si overte dostupnosť overovacích služieb.