Analyzátor chloridov – analyzátor síranov 3000CS
Analyzátor chloridov a síranov 3000CS

Analyzátor chloridov a síranov 3000CS

Automatizované on-line meranie úrovne ppb chloridov a síranov pre chemické procesy a úpravu vody

 

Analyzátor chloridov a analyzátor síranov pre vodu

Analyzátor Thornton 3000CS od spoločnosti METTLER TOLEDO je on-line prístroj na priame meranie obsahu chloridov a síranov v čistej vode a chemic...

Analyzátor Thornton 3000CS od spoločnosti METTLER TOLEDO je on-line prístroj na priame meranie obsahu chloridov a síranov v čistej vode a chemických vzorkách pracovného okruhu. Tento analyzátor nepretržite monitoruje tieto vysoko korozívne kontaminanty s cieľom pomôcť kontrolovať koróziu a minimalizovať poškodenie kľúčových zariadení elektrárne. Včasná a jednoznačná detekcia stopových úrovní iónov chloridov a síranov je zabezpečená s minimálnym dohľadom operátora.

Aplikácie:

Monitorovanie vstupu do turbíny: potvrdenie o tom, že para vstupujúca do turbíny má úrovne chloridov a síranov v rámci limitov.

Monitorovanie napájacej vody kotla: zabezpečenie nízkej úrovne ppb kontaminantov vo vodnom a parnom okruhu.

Monitorovanie kondenzátu: detekcia preniknutia kontaminantov do zariadenia na čistenie kondenzátu a degenerácie sulfonovanej katiónovej živice.

Monitorovanie upravenej vody: overenie, že úrovne chloridov a síranov sú v prijateľných limitoch predtým, ako voda vstúpi do vodného a parného okruhu.

Analyzátor chloridov a analyzátor síranov: Najčastejšie otázky o analyzátore 3000CS

1. Čo sú ióny chloridov? A ako sa ióny chloridov dostávajú do vody?

Ióny chloridov sú súčasťou mnohých solí, napríklad NaCl. Soli sa bežne vyskytujú v prírode a sú ľahko rozpustné vo vode, čo spôsobuje kontamináciu vody chloridmi.

2. Čo sú ióny síranov? A ako sa ióny síranov dostávajú do vody?

Ióny síranov sú súčasťou mnohých solí, napríklad Na2SO4. Soli sa bežne vyskytujú v prírode a sú ľahko rozpustné vo vode, čo spôsobuje kontamináciu vody síranmi. V elektrárňach sa ióny síranov môžu dostať do vody prostredníctvom uvoľnenia sulfonovaných živíc.

3. Aký účinok majú ióny chloridov a síranov na zariadenie elektrárne?

Chloridy a sírany sú najagresívnejšie korozívne kontaminanty vo vode používanej v elektrárňach. Spôsobujú koróziu, eróziu, prasknutia v dôsledku oslabenia koróziou, zníženie účinnosti z dôvodu korozívnych usadenín a podpovrchovú koróziu. Poškodzujú tak drahé zariadenie elektrárne, ako sú turbíny a kotly, čo vedie k neplánovaným odstávkam na účely vykonania údržby a opráv.

4. Ako kontrolovať obsah chloridov a síranov v elektrárni?

Správnou úpravou vody sa dá zaistiť kvalitná voda, ktorá sa vpúšťa do vodného/parného okruhu, s nízkou úrovňou chloridov a síranov.

Ak sa zistí nadmerný obsah chloridov a síranov vo vodnom/parnom okruhu, dajú sa tieto látky vypustiť cez kotly a okruh sa môže doplniť upravenou vodou.

5. Kde sa monitoruje úroveň síranov a chloridov v elektrárni?

Najdôležitejším miestom merania chloridov a síranov vo vodnom/parnom okruhu je vstup do turbíny. Týmto sa zabezpečí, že spolu s parou sa do turbíny, ktorá predstavuje najdrahšie vybavenie elektrárne, dostanú len prijateľné množstvá chloridov a síranov. Ďalším dôležitým miestom merania je miesto za zariadením na čistenie kondenzátu, kde sa monitoruje uvoľňovanie sulfonovanej živice. Tieto ióny je dôležité monitorovať aj pred kotlom, aby sa kotol nepoškodil. K dispozícii je aj možnosť odstránenia chloridov a síranov z vodného/parného okruhu prostredníctvom výpustu kotla v prípade zistenia vysokých úrovní iónov na prívode kotla.

Nízke úrovne chloridov a síranov v upravenej vode sú zaistené monitorovaním po všetkých stupňoch úpravy, kým sa voda neodvedie do zbernej nádrže, ktorá napája vodný/parný okruh.

6. Existujú smernice týkajúce sa maximálnych prijateľných limitov pre obsah chloridov a síranov?

Hlavné regulačné orgány a výskumné organizácie, ako sú napríklad EPRI (USA), IAPWS (globálne) a TPRI (Čína), uvádzajú prijateľné limity vo svojich smerniciach pre prevádzku elektrární. Výrobcovia turbín tiež uvádzajú prijateľné limity vo svojich zárukách s cieľom zaistiť optimálny výkon turbíny a kontrolu korózie.

7. Aké sú prijateľné limity pre tieto ióny?

Prijateľné hodnoty sú 2 alebo 3 ppb pre chloridy aj sírany pre upravenú vodu a vodný/parný okruh.

8. Dá sa obsah síranov a chloridov zistiť meraním vodivosti?

Vodivosť je kumulatívne meranie všetkých kontaminantov vo vode. Nerozlišuje medzi škodlivými kontaminantmi, ako sú chloridy a sírany, a neškodnými látkami, ako je napríklad oxid uhličitý. Neposkytuje meranie úrovní ppb chloridov a síranov.

9. Existuje ideálny spôsob monitorovania chloridov a síranov?

Chloridy a sírany by sa mali merať priamo v kľúčových miestach merania v elektrárni tak, ako je opísané vyššie. Merania by mali byť v jednotkách ppb zvlášť pre každý ión, nie kumulatívne meranie všetkých kontaminantov vo vode.

Použitie vzorky na vykonanie analýzy v laboratóriu spôsobí oneskorenie merania, čo môže zapríčiniť poškodenie zariadenia elektrárne. Takýto spôsob merania predstavuje aj riziko kontaminácie počas odoberania a prenášania vzoriek, čo môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom a zbytočným činnostiam údržby a dlhším prestojom.

10. Aké technológie a produkty sa môžu používať na meranie týchto iónov?

Iónový chromatograf – stolový alebo on-line – slúži na meranie úrovní ppb chloridov a síranov. Indukčne viazaná plazma s hmotnostnou spektrometriou je ďalšou technológiou na poskytnutie podobných úrovní merania. Náklady na nákup, obsluhu a údržbu týchto produktov sú však vysoké a obsluhovať ich musí vyškolený chemik.

Ďalšou presnou, spoľahlivou a cenovo dostupnou metódou merania chloridov a síranov je analyzátor založený na mikrokvapalnej kapilárnej elektroforéze.

11. Čo je mikrokvapalná kapilárna elektroforéza?

Mikrokvapalná kapilárna elektroforéza využíva elektrické napätie na oddelenie iónov v kapiláre. Ióny sa v kapiláre pohybujú rôznymi rýchlosťami na základe pomeru veľkosti a náboja, čo vedie k oddeleniu iónov.

12. Ako sa mikrokvapalná kapilárna elektroforéza používa pri analýze chloridov a síranov?

Kazeta na mikrokvapalnú kapilárnu elektroforézu v analyzátore sa používa na oddelenie iónov vo vzorke vody, pričom vznikajú koncentrované zoskupenia iónov chloridov a síranov pohybujúcich sa cez kapiláru. Koncentrácia týchto iónov sa meria pomocou článku na meranie vodivosti v kazete. Z tohto merania vodivosti sa následne vypočíta a zobrazí koncentrácia iónov v jednotkách ppb.


 

Nízke náklady na vlastníctvo v porovnaní s off-line metódami
Jednoduchá údržba vďaka prediktívnej diagnostike ISM
Intuitívne dotykové rozhranie

Produkty

 
Produkty
Filter:
Nastaviť filter
Odstrániť všeko
 
Rozsah merania
Čas cyklu merania
Prietok vzorky
Viac detailov
Rozsah merania0 – 500 ppb
Čas cyklu merania45 min. typicky, programovateľné 15 min. – 1 hod.
Prietok vzorky25 – 50 ml/min
Porovnanie

Dokumentácia

Aplikácie

Monitoring Chloride and Sulfate
Read more in the application note about the increasing need to measure chloride and sulfate.

Biele knihy

Nová metóda on-line monitorovania chloridov a síranov na prevenciu korózie
Táto biela kniha skúma novú technológiu na určovanie prítomnosti chloridov a síranov, ktorá vyžaduje výrazne nižšie náklady a pritom umožňuje presné o...

Prospekty

Datasheet for 3000CS (Chloride/Sulfate) Analyzer
The data sheet details how the 3000CS Analyzer directly measure chlorides and sulfates in pure water and power cycle chemistry samples and enables mon...
Data Sheet: 3000CS Services
Expert system services and periodic replacement of critical consumables, such as the cartridge and reagents, ensures your analyzer is always operating...

Kalkulačka návratnosti

ROI Calculator For Chloride and Sulfate Analyzer
The ROI calculator can help you figure out how much you can save by measuring chloride and sulfate directly with 3000CS Analyzer in comparison to inte...

Služby

Dosiahnutie optimálneho času bezporuchovosti a výkonu

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Odbornosť
Školenia a konzultácie
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.