Nová metóda na prevenciu korózie - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Nová metóda na prevenciu korózie

Biela kniha

On-line monitorovanie chloridov a síranov

Biela kniha> On-line monitorovanie chloridov a síranov technológiou mikrokvapalnej kapilárnej elektroforézy
Biela kniha> On-line monitorovanie chloridov a síranov technológiou mikrokvapalnej kapilárnej elektroforézy

Nebezpečné vplyvy chloridov a síranov
Elektrárne neustále ohrozuje korózia spôsobovaná chloridmi a síranmi pod vplyvom vysokého tlaku vody a pary. Erózia, prasknutia v dôsledku oslabenia koróziou a ďalšie formy korózie ohrozujú potrubia kotlov a generátorov pary, ale aj turbíny a ďalšie kľúčové súčasti parného/vodného okruhu. Usadená korózia vedie k ďalším stratám v dôsledku korózie pod usadeninami, zníženia účinnosti a častejších odstávok z dôvodu čistenia.

V dôsledku toho býva v rámci chemických smerníc okruhov a záručných požiadaviek turbín stanovené monitorovanie veľmi nízkych limitných hodnôt ppb chloridov a síranov.

Súčasné technológie merania však majú určité nedostatky
Elektrárne sa často potýkajú s problémami pri dokazovaní dodržiavania týchto limitov. Vzhľadom na nedostatok praktických technológií na on-line meranie sa chemické smernice okruhov opierali o odvodené merania, ako napríklad katiónovú alebo odplynenú katexovanú vodivosť. Tieto postupy hrajú dôležitú úlohu pri monitorovaní čistoty vody pri spustení, no neurčujú koncentráciu iónov chloridov a síranov.

Technológie iónového chromatografu a indukčne viazanej plazmy zaručujú separáciu aj citlivosť potrebné na meranie chloridov a síranov na požadovaných úrovniach ppb. Vzhľadom na ceny týchto nástrojov a náklady na kvalifikovaných pracovníkov potrebných na ich používanie však pre väčšinu elektrární zostávajú nedostupné.

Spoľahlivé on-line meranie
Technológia mikrokvapalnej kapilárnej elektroforézy predstavuje praktickú a spoľahlivú metódu na monitorovanie stopových prvkov chloridov a síranov. V našej bielej knihe sa dozviete, ako funguje.

Najdôležitejšie témy bielej knihy:

  • Potreba presného merania chloridov/síranov
  • Aké majú súčasné technológie merania nedostatky
  • Princíp fungovania mikrokvapalnej kapilárnej elektroforézy
  • A viac...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.