Meranie pH v linke
Biela kniha

Meranie pH v linke

Biela kniha

Tri dôvody na prechod na meranie pH v linke

Meranie pH v linke
Meranie pH v linke

Meranie pH v linke je zaužívané pri fermentácii a iných biochemických procesoch. Ale v chemických odvetviach je vnímané s obavami. Táto biela kniha skúma, prečo existujú tieto pochybnosti, a ako ich možno odbúrať pomocou modernej technológie merania pH v linke.

Účelom merania pH je riadenie procesov. Správne riadenie vyžaduje presné merania. Vyššie než skutočné namerané pH alebo meranie len na základe jednej jednotky môžu byť dôvodom podávania veľkého množstva drahých chemikálií určených na jeho úpravu. Predstavuje to zbytočne vysoké náklady, môže znížiť kvalitu výrobkov a dokonca poškodiť technologické zariadenia. Rovnaké riziko však hrozí aj pri meraní pH vzorky v laboratóriu.

Táto biela kniha pre chemický priemysel sa zameriava na nebezpečenstvá vyplývajúce z merania pH vzoriek a vysvetľuje, prečo meranie pH v linke môže poskytnúť účinnú a spoľahlivú cestu k riadeniu procesu.

 

Hlavná príčina, prečo sú laboratórne merania pH problematické, súvisí s teplotou vzorky. Vzorky odobraté z horúcich procesov sa nesmú merať hodinu alebo dlhšie, pretože sa medzičasom výrazne ochladia. Pre presné meranie pH musí byť známa teplota v procese, pretože výstup zo snímača pH sa mení pri zmene pH aj teploty. Z tohto dôvodu majú dobré snímače pH v linke aj snímač teploty. To je dôvod, prečo sa hodnoty pH namerané v linke a hodnoty pH vzorky často líšia. Často sa chyba pripisuje meraniu pH v linke, hoci problém spočíva v ochladenej vzorke.

Biela kniha sa tiež zameriava na moderný vývoj v oblasti snímačov pH, ktorý predlžuje životnosť snímača a znižuje potrebu údržby.

Stiahnite si bielu knihu a objavte tri dôvody, prečo je meranie pH v linke najlepším spôsobom na riadenie procesu.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.