Senzory na meranie vodivosti a odporu - Prehľad - METTLER TOLEDO
 
Menu
Senzory na meranie vodivosti a odporu

Senzory na meranie vodivosti a odporu

Presné a spoľahlivé sondy vodivosti a odporu na použitie pri spracovaní a čistení vody

Meranie vodivosti slúži v priemyselných procesoch predovšetkým ako zdroj informácií o celkovej koncetrácii iontov (napríklad rozpustených látok) vo vodných roztokoch. Medzi hlavné aplikácie patrí demineralizácia vody, CIP/SIP procesy a meranie koncentrácie látky v roztoku.


Merací systém vodivosti a odporu obsahuje vhodný integrovaný senzor priamo vo vnútri alebo v kryte, káblom pripojený k prevodníku, ktorý prevádza prijaté signály na konečné výsledky merania alebo ich posúva ďalej do systému DCS. Senzory a merače vodivosti od spoločnosti METTLER TOLEDO zaisťujú vysokú bezpečnosť procesov a možno ich rýchlo a jednoducho inštalovať aj vymeniť.


Senzor InPro 7100 na meranie vodivosti so 4 elektródami
Indukčné senzory vodivosti
Senzory a panely na meranie vodivosti čistej vody

Sondy na meranie vodivosti s 2/4 elektródami

Indukčné senzory vodivosti

Senzory a panely na meranie vodivosti čistej vody

Senzory s 2 alebo 4 elektródami na meranie vodivosti v rámci širokého spektra priemyselných aplikácií vrátane farmaceutickej a chemickej priemyselnej oblasti a odpadového hospodárstva.
Jednoducho použiteľné indukčné senzory vodivosti poskytujú presné merania bez elektród, ktoré sú v kontakte s procesným médiom.
Monitorujte vodivosť čistej vody prostredníctvom sústavy senzorov na meranie vodivosti/odporu a panelov na meranie odplynenej katexovanej vodivosti.
Skonštruované tak, aby vydržali procesy CIP a SIP
Modely so 4 elektródami sú odolné voči znečisteniu vo výrobe
Zaistite súlad s predpismi pomocou certifikačného balíčka
Funkcia okamžitého merania na senzoroch ISM
Odolnosť voči znečisteniu pri chemických aplikáciách
Dlhá životnosť vďaka vysokej odolnosti voči chemikáliám
Individuálne testované na zaistenie presnosti
Schválené na použitie v nebezpečných oblastiach
Vysoká presnosť pri meraní hodnôt čistej vody
Monitorujte celé spektrum vôd vo farmaceutickom priemysle
Zistite obsah korozívnych znečisťujúcich látok vo vode v elektrárňach
Monitorujte nečistoty UPW v minútových intervaloch
Senzor InPro 7100 na meranie vodivosti so 4 elektródami

Senzory s 2 alebo 4 elektródami na meranie vodivosti v rámci širokého spektra priemyselných aplikácií vrátane farmaceutickej a chemickej priemyselnej oblasti a odpadového hospodárstva.

Indukčné senzory vodivosti

Jednoducho použiteľné indukčné senzory vodivosti poskytujú presné merania bez elektród, ktoré sú v kontakte s procesným médiom.

Senzory a panely na meranie vodivosti čistej vody

Monitorujte vodivosť čistej vody prostredníctvom sústavy senzorov na meranie vodivosti/odporu a panelov na meranie odplynenej katexovanej vodivosti.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.