Senzory rozpusteného kyslíka - Prehľad - METTLER TOLEDO
 
Menu
Senzory rozpusteného kyslíka

Senzory rozpusteného kyslíka pre procesnú a čistú vodu

Vysokovýkonné optické a polarografické sondy pre analyzátory rozpusteného kyslíka v linke

Najčastejšie otázky o analyzátore rozpusteného kyslíka

Otázka: Čo je rozpustený kyslík (O2)? Odpoveď: Rozpustený kyslík je úroveň voľného, nezlúčeného kyslíka, ktorý sa nachádza vo vode alebo inej kvapa...

Otázka: Čo je rozpustený kyslík (O2)?

Odpoveď: Rozpustený kyslík je úroveň voľného, nezlúčeného kyslíka, ktorý sa nachádza vo vode alebo inej kvapaline. Zvyčajne sa meria analyzátorom rozpusteného kyslíka v linke.
 

Otázka: Čo je analyzátor rozpusteného kyslíka v linke?

Odpoveď: Analyzátor rozpusteného kyslíka je systém merania rozpusteného kyslíka v linke. Analyzátor rozpusteného kyslíka v linke zvyčajne pozostáva z troch hlavných súčastí: senzor rozpusteného kyslíka, prevodník rozpusteného kyslíka (alebo viacparametrový prevodník) a systém na adaptáciu procesov/krytov. Senzor rozpusteného kyslíka, ktorý sa obvykle používa v analyzátore rozpusteného kyslíka, je zvyčajne senzor navrhnutý na priemyselné meranie rozpusteného kyslíka, nie na laboratórne meranie. Analyzátory rozpusteného kyslíka v linke môžu používať buď optické senzory rozpusteného kyslíka, alebo tie polarografické.
 

Otázka: Prečo sa rozpustený kyslík meria analyzátorom rozpusteného kyslíka v linke?

Odpoveď: Udržiavanie správnych úrovní kyslíka je dôležité v mnohých procesoch pri vývoji v biotechnológii, farmaceutickom priemysle, potravinárskej výrobe, výrobe chemikálií a pri úprave vody a primárnej vody. Analyzátory rozpusteného kyslíka v linke sú nevyhnutné na optimalizáciu výnosu a kvality produktov, zníženie nákladov a zabezpečenie procesov.


Otázka: Čo zobrazuje analyzátor rozpusteného kyslíka?

Odpoveď: Merací prístroj rozpusteného kyslíka od spoločnosti METTLER TOLEDO meria úroveň rozpusteného kyslíka vo vode alebo inej kvapaline v reálnom čase a priebežne. V závislosti od druhu využitia a priemyselného odvetvia sa koncentrácia rozpusteného kyslíka vyjadruje buď v relatívnych číslach, napríklad percento nasýtenia, objemové percento, percento rozpusteného kyslíka, ppm, alebo v absolútnych číslach, napr. mg/L alebo mmol/L.


Otázka: Ako funguje analyzátor rozpusteného kyslíka v linke?

Odpoveď: Analyzátor rozpusteného kyslíka (nazývaný aj ako merací prístroj rozpusteného kyslíka v linke) funguje na základe technológie priemyselného senzora rozpusteného kyslíka. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka pre analyzátory rozpusteného kyslíka dve rôzne technológie senzorov: ampérometrický a optický.

Ampérometrický: Senzor pre analyzátory rozpusteného kyslíka používa na oddelenie vzorky od elektrochemického článku vo vnútri membránu, ktorá prepúšťa plyny. Difúzia kyslíka cez membránu je priamo úmerná parciálnemu tlaku kyslíka v kvapaline mimo senzora. Na katóde a anóde je polarizačné napätie, aby mohlo dôjsť k elektrochemickej reakcii kyslíka. Na katóde dochádza k redukcii kyslíka a na anóde k oxidácii, čím vzniká slabý prúd priamo úmerný množstvu reagujúceho kyslíka. Okrem toho senzor rozpusteného kyslíka používa hodnotu teploty na prevod signálu parciálneho tlaku kyslíka k hodnote koncentrácie rozpusteného kyslíka vďaka kompenzácii meniacej sa rozpustnosti kyslíka vplyvom teploty.

Optický: Sondy rozpusteného kyslíka, ktoré používajú na meranie optickú technológiu obsahujú vrstvu citlivú na kyslík, ktorá spôsobuje fluorescenciu. Vrstva absorbuje svetlo zo svetelnej diódy v senzore a svetlo sa uvoľňuje ako fluorescencia. Množstvo fluorescencie závisí od úrovne kyslíka, ktorý je prítomný v médiu na odber vzoriek.


Otázka: Ako sa kalibruje analyzátor rozpusteného kyslíka?

Odpoveď: Každý analyzátor rozpusteného kyslíka v linke má vlastný súbor parametrov kalibrácie, ktoré sa môžu meniť. Na zabezpečenie vysokej presnosti merania analyzátorom rozpusteného kyslíka je potrebné vykonať kalibráciu po každej výmene náhradného dielu (dielov) senzora. Kalibrácia senzora rozpusteného kyslíka sa môže vykonávať ako 1-bodová alebo 2-bodová kalibrácia. V prípade 1-bodovej kalibrácie je médiom vzduch, v prípade 2-bodovej kalibrácie je potrebné použiť aj plyn s 0 % kyslíka, čo je bežne čistý dusík.


Otázka: Existujú analyzátory rozpusteného kyslíka v linke so systémom ISM (Intelligent Sensor Management)?

Odpoveď: Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka širokú škálu senzorov ISM do analyzátorov rozpusteného kyslíka. Tieto digitálne senzory vám poskytujú výhody systému ISM v analyzátore rozpusteného kyslíka v linke vrátane silného digitálneho signálu, ktorý zabraňuje rušeniu signálu, vďaka čomu môžete svoj analyzátor rozpusteného kyslíka umiestniť tam, kde ho potrebujete, ako aj prediktívnej diagnostiky senzora, aby ste vedeli, kedy je potrebné vymeniť súčasti senzora rozpusteného kyslíka v linke alebo ho nakalibrovať, a technológie okamžitého merania, vďaka ktorej môžete senzor nakalibrovať mimo analyzátora rozpusteného kyslíka a urýchliť tak výmenu senzora.


Senzory na meranie stopových hodnôt rozpusteného kyslíka a na meranie v čistej vode

Optické senzory rozpusteného kyslíka

Vysokovýkonné senzory rozpusteného kyslíka pre farmaceutický a potravinársky priemysel, mikroelektroniku a aplikácie s čistou vodou.
Veľmi nízka miera kolísania a krátky čas odozvy
Rýchla údržba vďaka dizajnu bez elektrolytu
Tolerancia voči opakovanej autokláve/sterilizácii a čisteniu na mieste (CIP)
Hygienická konštrukcia
Funkcia prediktívnej diagnostiky s technológiou ISM
Senzory na meranie stopových hodnôt rozpusteného kyslíka a na meranie v čistej vode

Vysokovýkonné senzory rozpusteného kyslíka pre farmaceutický a potravinársky priemysel, mikroelektroniku a aplikácie s čistou vodou.

Dokumentácia

Jednoduchá manipulácia a výnimočná výkonnosť

Brožúry

Katalóg procesnej analytiky
Katalóg procesnej analytiky 2020 poskytuje komplexný prehľad o riešeniach analytických meraní v aplikáciách kvapalného procesu, monitorovania čistej v...

Riešenia pre aplikáciu

InPro 6860i Modbus Programmers Guide
On the web, there are plenty of Modbus testing tools or modbus libraries available for C++, Phyton or other programming languages. For manually access...

Služby

Výnimočná výkonnosť

Objednať
+421 2 4444 1220 - 2
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.