Čistenie laboratórnej váhy - kompletný postup | METTLER TOLEDO

Rezervujte si online stretnutie so špecialistom ešte dne

Zarezervovať stretnutie
Štandardný pracovný postup

SOP: Čistenie laboratórnej váhy

Štandardný pracovný postup
Zistite, ako vyčistiť analytickú váhu alebo presnú váhu. Stiahnuť kompletné Štandardné pracovné postupy (Standard Operating Procedure – SOP).
Zistite, ako vyčistiť analytickú váhu alebo presnú váhu. Stiahnuť kompletné Štandardné pracovné postupy (Standard Operating Procedure – SOP).

Rozsah

Tento SOP popisuje čistenie laboratórnej (stolovej) váhy (analytickej aj presnej). Je určený laboratórnemu personálu, ktorý z nej získa informácie o postupe čistenia váhy. Čistota laboratórnej váhy má veľký význam pre efektivitu prevádzky a životnosť váhy a tiež pre bezpečnosť užívateľa.

Postup čistenia – Pravidlá

  • Zabezpečte školenie personálu zamerané na čistenie váhy. Nesprávna manipulácia môže spôsobiť poškodenie vážiaceho systému alebo jeho elektroniky.
  • Najskôr odstráňte prach a potom lepkavé látky.
  • Na odstranenie prachu použite utierku. Prach neodstraňujte prúdom vzduchu. Mohlo by dôjsť k prenosu nečistôt alebo rozliatych zbytkov vzorky do vnútorných častí váhy.
  • Na odstranenie lepkavých látok použite vlhkú utierku, ktorá nepúšťa chĺpky, a jemný čistiaci prostriedok (izopropanol alebo ethanol 70 %). Nepoužívajte abrazívne materiály.
  • Nestriekajte ani nenalievajte kvapaliny priamo na váhu.
  • Nečistoty stierajte utierkou alebo kefkou smerom od kužeľového otvoru (v ktorom je zasadená miska) a prívodov vzduchu (otvory v prednej a zadnej časti krytov proti prúdeniu vzduchu).
  • Podľa možnosti vyjmite pred čistením jednotlivé diely (napr. vážiaca miska, odkvapkávacia miska). Vyjmite len diely, ktoré je možné z váhy odstraniť bez použitia nástrojov a ich odstránenie je popísané v návode na použitie.
  • Neodpojujte periférne zariadenia, pokiaľ nebránia v čistení.
  • Váhu čistite na mieste, kde sa používa. Nenakláňajte ju, neprenášajte ani nepresúvajte, pokiaľ nie ste školení na jej prepravu. Nesprávna manipulácia môže byť príčinou vysokých škôd.

Odporúčané intervaly čistenia

Intervaly čistenia sa môžu líšiť v závislosti na priemyselnom odvetví, spôsobe použitia a frekvencií používania prístroja. Podľa všeobecného  odporúčania spoločnosti METTLER TOLEDO je váhu vhodné vyčistiť bezprostredne po každom použití alebo výmene vzorky. Pri manipulácií s potenciálne toxickými látkami je váhu nutné vyčistiť po každom použití.

Postup čistenia

Nižšie je popísaný všeobecný postup čistenia platný pre všetky stolové váhy. V závislosti na type a modeli váhy nemusia platiť všetky nižšie uvedené kroky (napr. presná váha s rozlišením 0,1 g nie je vybavená krytom proti prúdeniu vzduchu ani ochranným krúžkom).