Mikrováhy

Mikrováhy

Na váženie tých najvzácnejších vzoriek

Mikrováha je mimoriadne presný prístroj, ktorý sa používa na váženie veľmi malých vzoriek s vysokou mierou presnosti. Mikrováhy METTLER TOLEDO ponúkajú váživosť do 52 g a presnosť odčítania do 0,1 µg, takže umožňujú vážiť maloobjemové vzorky s hmotnosťou iba 30 µg. Mikrováženie sa bežne používa v rámci chemických a prvkových analýz, emisných skúšok a aplikácií, pri ktorých sa pracuje s malými množstvami zriedkavých, vzácnych, toxických alebo aktívnych látok.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty

Výhody

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Service for Laboratory Balances

Časté otázky

Čo je mikrováha a čo je ultra mikrováha?

Mikrováha je vysoko presný vážiaci prístroj, ktorý sa používa na určovanie hmotnosti extrémne malých vzoriek v rozsahu váživosti na úrovni mikrogramov. Mikrováhy ponúkajú odčítateľnosť na šesť desatinných miest (1 µg) a ultra mikrováhy odčítateľnosť na sedem desatinných miest (0,1 µg). Mimoriadne citlivá vážiaca cela v mikrováhe alebo ultra mikrováhe umožňuje s mimoriadnou presnosťou vážiť vzorky s hmotnosťami až do 30 µg. Mikrováhy sa bežne používajú na emisné skúšky, váženie filtrov a chemické aj prvkové analýzy.

V našom videu venovanom príprave vzoriek si môžete pozrieť mikrováhy XPR v akcii:

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Mikrováha vs. analytická váha. Aký je medzi nimi rozdiel?

Analytická váha je zadefinovaná ako zariadenie s odčítateľnosťou na minimálne 4 desatinné miesta (0,1 mg), v niektorých prípadoch aj na 5 či dokonca 6 desatinných miest. Mikrováha disponuje odčítateľnosťou na 6 (1 µg) alebo 7 (0,1 µg) desatinných miest; názov mikrováha vychádza z odčítateľnosti na úrovni mikrogramov. Vo všeobecnosti platí, že mikrováhy ponúkajú lepší vážiaci výkon a dokážu vážiť nižšie minimálne hmotnosti, vďaka čomu sú vhodné na váženie mimoriadne malých vzoriek v rozsahu od mikrogramov až po niekoľko miligramov. Portfólio váh spoločnosti METTLER TOLEDO zahŕňa tri rôzne typy mikrováh: mikroanalytické váhy, mikrováhy a ultra mikrováhy (poradie zodpovedá vážiacemu výkonu od najnižšieho po najvyšší). Mikroanalytická váha má tvar analytickej váhy, ale je vybavená druhým vnútorným krytom proti prúdeniu vzduchu a má menšiu zavesenú vážiacu misku. Mikrováhy a ultra mikrováhy od spoločnosti METTLER TOLEDO majú chránenú konštrukciu s odlišne tvarovaným telesom a valcovitým krytom proti prúdeniu vzduchu. Nasledujúca tabuľka sumarizuje tri typy mikrováh od spoločnosti METTLER TOLEDO:

Typ

Odčítateľnosť

Dielik stupnice, d

Odčítateľnosť

Desatinné miesta* (číslice)

Minimálna hmotnosť

(5 % zaťaženie, k = 2, U = 1 %)

Typ krytu proti prúdeniu vzduchu 
Mikroanalytická váha

1 µg

(0,001 mg)

6

Až do 120 µg

(0,12 mg)

Hranatý vonkajší + druhý hranatý vnútorný
Mikrováha1 µg
(0,001 mg)
6

Až do 82 µg

(0,082 mg)

Oblý
Ultra mikrováha

0,5 µg – 0,1 µg

(0,0005 mg) (0,0001 mg)

7

Až do 30 µg

(0,03 mg)

Oblý

* Počet desatinných miest označuje merania v gramoch

Na čo sa používa mikrováha?

Mikrováhy sa používajú v rámci širokého spektra aplikácií, ktoré vyžadujú váženie veľmi malých vzoriek s vysokou mierou presnosti. Mikrováhy sú ideálne na váženie cenných, zriedkavých a aktívnych látok, keďže sa vyžadujú iba veľmi malé množstvá; je to bezpečnejšie, úspornejšie a najefektívnejšie z hľadiska využitia vašich cenných vzoriek. Mikrováhy sa bežne používajú v laboratóriách, ktoré sa venujú skúšaniu výrobkov a zabezpečovaniu kvality. Mikrováhy sú ideálne na váženie malých množstiev práškov a minerálov v chemických laboratóriách a pri ťažobných operáciách. Medzi bežné použitia mikrováh patria váženie časticovej hmoty (váženie filtrov, emisné skúšky), analýza pesticídov, kalibrácia pipiet a váženie stentov.

Ďalšie informácie o vážení mikrováhou nájdete na našej stránke knižnice aplikácií.

Naše mikrováhy v akcii si môžete pozrieť tu:

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Čím je výnimočná konštrukcia mikrováhy?

V mikrováhach METTLER TOLEDO XPR sú integrované jedinečné konštrukčné prvky s cieľom zaistiť najlepší možný vážiaci výkon v kombinácii s úspornou prevádzkou.

Oddelenie elektroniky mikrováhy od vážiacej cely

Mikrováhy METTLER TOLEDO XPR sú dômyselne navrhnuté tak, že elektronika je oddelená od presnej mechanickej vážiacej cely. Toto oddelenie pomáha predchádzať vplyvu tepla z elektroniky na citlivú vážiacu celu, ktoré by mohlo viesť k nestabilným a nepresným výsledkom váženia. V mikrováhach METTLER TOLEDO XPR je navyše integrovaný systém aktívnej regulácie teploty (ATC™). Systém ATC zaisťuje reguláciu teploty vnútri vážiacej komory na hodnotu identickú s vonkajšou teplotou, čím vytvára vysoko stabilné prostredie váženia. Výhodou sú rýchlejšie časy ustálenia, nižšie odchýlky a vynikajúca miera presnosti.

 

Hlavný a sekundárny displej

Hlavný terminál na mikrováhach METTLER TOLEDO XPR poskytuje flexibilitu, keďže sa dá odpojiť od mikrováhy a umiestniť na iné vyhovujúce miesto. Váhu na mikrováženie možno napríklad umiestniť dovnútra digestora a terminál mimo neho. Sekundárny terminál SmartView sa nachádza priamo nad vážiacou komorou a je mimoriadne praktický z hľadiska váženia vzoriek. V termináli SmartView sú integrované základné funkcie váhy, vďaka čomu je ovládanie ergonomické a veľmi pohodlné.

 

Okrúhly kryt proti prúdeniu vzduchu s dobrou viditeľnosťou zo všetkých strán

Mikrováhy a ultra mikrováhy XPR disponujú kruhovitou sklenenou vážiacou komorou, ktorá zaisťuje viditeľnosť zo všetkých strán vrátane zhora, takže máte dokonalý prehľad počas manipulácie s malými, citlivými a občas aj nebezpečnými vzorkami. Dvierka krytu proti prúdeniu vzduchu sa navyše dajú ovládať automaticky – stačí mávnuť rukou pred niektorým zo senzorov. Všetky časti sa dajú rýchlo vybrať, vyčistiť a znova osadiť bez použitia nástrojov.

 

Kompaktné rozmery

Mikrováhy METTLER TOLEDO XPR majú najmenšie rozmery spomedzi všetkých mikrováh na trhu. Táto vlastnosť v kombinácii s možnosťou umiestniť hlavný terminál na ktorékoľvek dobre dostupné miesto umožňuje využiť cenný pracovný priestor maximálne efektívnym spôsobom a je obzvlášť užitočná pri práci v bezpečnostných skrinkách, v ktorých nikdy nie je miesta nazvyš.

Ktorá mikrováha je vhodná pre mňa?

Ak chcete nájsť správnu mikrováhu od spoločnosti METTLER TOLEDO pre vaše potreby, najskôr potrebujete stanoviť najmenšie množstvo, ktoré chcete vážiť, a následne aj presnosť váženia (t. j. prípustnú odchýlku). Ďalšie dôležité faktory sú maximálne množstvo, ktoré chcete vážiť, a procesné riziko (t. j. aké negatívne následky bude mať nesprávny výsledok váženia).

Musíte mať na pamäti, že s každým meraním na akejkoľvek váhe alebo mikrováhe je spojená určitá miera neistoty. Pochopenie tejto neistoty je kľúčové z hľadiska zaistenia presných výsledkov a predchádzania chybám. Pri vážení malých vzoriek na mikrováhach je neistota zapríčinená takmer výlučne opakovateľnosťou (t. j. v dolnej časti rozsahu váživosti mikrováhy). Presnosť vážiaceho prístroja neurčuje odčítateľnosť ale skôr jeho opakovateľnosť. Odčítateľnosť definuje najmenší rozdiel v hmotnosti, ktorý možno zobraziť na mikrováhe. Najmenšie množstvo, ktoré sa dá odvážiť na mikrováhe, sa nazýva minimálna hodnota váživosti váhy; v kombinácii s toleranciami procesu sa minimálna hodnota váživosti nachádza na hranici presnosti meraní; pod touto hodnotou je neistota príliš veľká a výsledku nemožno veriť.

Požiadajte poradcu zo spoločnosti METTLER TOLEDO o našu bezplatnú službu GWP® Recommendation, ktorá vám pomôže vybrať správny vážiaci prístroj podľa vášho konkrétneho účelu použitia a požiadaviek na presnosť.

Ako postupovať pri vážení na mikrováhe?

Počas práce s mikrováhami vždy používajte rukavice – odtlačky prstov a olej z pokožky rúk ovplyvňujú výsledky. Na začiatku váženia najskôr vynulujte váhu. Otvorte dvierka krytu proti prúdeniu vzduchu a potom pomocou pinzety umiestnite nádobu alebo navažovaciu lodičku na vážiacu misku. Zavrite dvierka a počkajte, kým sa hodnota stabilizuje. Následne vykonajte tarovanie mikrováhy. Po vložení dávky vzorky zavrite dvierka a počkajte, kým sa mikrováha stabilizuje. Mikrováha je veľmi citlivá na pohyb, takže sa počas čakania na stabilizáciu nedotýkajte pracovného stola. Poznačte si čistú hmotnosť alebo opakujte postup dávkovania až do dosiahnutia požadovanej hmotnosti. Po každom použití očistite mikrováhu, nástroje a pracovný priestor.

Všeobecný proces váženia mikrováhou je vysvetlený v tomto videu:

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Ako môžem zaistiť stabilné odčítanie hodnôt na mikrováhe?

Mikrováhy sú mimoriadne citlivé prístroje – aj najmenšie rušenie z prostredia alebo akákoľvek interakcia zo strany používateľa môže výrazne ovplyvniť stabilitu merania, preto je potrebné dôsledne eliminovať všetky potenciálne zdroje vibrácií. Mikrováhy sú mimoriadne citlivé voči prúdeniu vzduchu, prachu a výkyvom teploty, preto by sa v ideálnom prípade mali inštalovať na miesta s udržiavanou stabilnou teplotou a vlhkosťou. Predovšetkým sa nesmú nachádzať v blízkosti vetracích otvorov, okien a dverí.

Mikrováhu je potrebné umiestniť na pevný pracovný stôl v mieste s nízkym pohybom osôb, kde nedochádza k prievanu. V ideálnom prípade musí byť špeciálny váhový stôl optimalizovaný na použitie mikrováhy.

Pri prvom pripojení mikrováhy do napájacieho zdroja alebo zapnutí po období nečinnosti odporúčame ponechať zariadenie minimálne niekoľko hodín v pokoji, aby sa stabilizovala teplota.

Počas používania mikrováhy je nutné minimalizovať konvekčné prúdenia vnútri vážiacej komory spôsobené rozdielmi v teplote, ktoré môžu mať negatívny vplyv na výsledky. Na manipuláciu so vzorkami preto použite pinzetu a vzorky, nádoby a nástroje nechajte aklimatizovať na izbovú teplotu.

Ďalšie tipy a triky týkajúce sa optimálneho využitia mikrováhy nájdete v našej bezplatnej príručke, ktorá je k dispozícii na stiahnutie: 10 krokov k úspešnému mikrováženiu.

Aký je najbezpečnejší spôsob váženia toxických a aktívnych látok na mikrováhe?

Mnohé z látok spracovávaných v laboratóriu alebo výrobnom prostredí sú toxické a predstavujú riziko pre bezpečnosť používateľa, predovšetkým v mikrobiologických a farmaceutických zariadeniach. Zásadný význam z hľadiska zabezpečenia čistoty a zabránenia nebezpečnej krížovej kontaminácii majú vhodné osobné ochranné prostriedky používateľov, ako aj správna manipulácia s váženými látkami.

V tomto videu prezentujeme bezpečný spôsob manipulácie s nebezpečnými materiálmi a poukazujeme na to, ako mikrováhy METTLER TOLEDO prispievajú k bezpečnému váženiu:

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Stiahnite si našu bielu knihu a zistite viac o tom, ako zaistiť bezpečnosť pri vážení nebezpečných materiálov.

Ako môžem kalibrovať a nastaviť mikrováhu? Ako postupovať pri pravidelných skúškach mikrováhy?

Využite naše kalibračné služby, ktoré sú dokonale prispôsobené vašim konkrétnym potrebám: v prípade mikrováh XPR sa vykonáva automatické nastavenie s použitím interného skúšobného závažia mikrováhy prostredníctvom integrovanej funkcie proFACT. ProFACT zaisťuje neustálu presnosť automatickým nastavením mikrováhy zakaždým, keď dôjde ku zmene okolitej teploty.

Kalibrácia je posúdenie výkonu mikrováhy. Keďže ide o vysoko presnú váhu na mikrováženie, kalibráciu mikrováhy musí vykonávať iba certifikovaný poskytovateľ kalibračných služieb. Proces kalibrácie vo všeobecnosti zahŕňa posúdenie minimálnej hodnoty váživosti mikrováhy, ako aj prípadné potrebné nastavenie. Dostanete kalibračný certifikát, ktorý dosvedčuje, že vaša mikrováha funguje správne, a je potrebný na preukazovanie nadväznosti.

Zásadnú úlohu zohrávajú aj pravidelné skúšky, ktoré vykonáva používateľ v intervaloch medzi kalibráciami. Pravidelné skúšky dokážu včas odhaliť odchýlky výkonu, ktoré by potenciálne mohli viesť k výsledkom mimo stanovených parametrov.

Spoločnosť METTLER TOLEDO vyvinula celosvetovú vedeckú normu na bezpečný výber, kalibráciu a prevádzku zariadení na váženie, ktorá sa nazýva Good Weighing Practice™ (GWP®).

Využite naše kalibračné služby, ktoré sú dokonale prispôsobené vašim konkrétnym potrebám.

Ako môžem ukladať výsledky a údaje z mikrováhy?

V prípade mikrováh METTLER TOLEDO XPR sa všetky údaje a informácie o procesoch automaticky ukladajú do integrovaného záznamníka výsledkov. Cez štandardné káblové pripojenie je možné prenášať výsledky priamo do počítača; k dispozícii je aj možnosť prenosu prostredníctvom pamäťového zariadenia USB. Na komplexnú správu údajov je k dispozícii laboratórny softvér LabX™, ktorý automaticky spracováva všetky výsledky, metaúdaje a výpočty. Softvér LabX umožňuje centrálne riadenie prístrojov, úloh a používateľov, zobrazuje pokyny týkajúce sa štandardných pracovných postupov (SOP) na displeji mikrováhy, zaisťuje plnú integritu dát a podporuje zabezpečenie súladu s predpismi CFR 21, časť 11.

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty

Emisné skúšky – gravimetrické stanovenie časticovej hmoty