Järnvägsvågar för statisk och kopplad vägning under rörelse | Modeller av järnvägsvågar
Järnvägsvågar

Järnvägsvågar

Stillastående eller rörlig vägning av järnvägsvagnar

Järnvägsvågar/Vägning av järnvägsvagnar enligt dina behov

Oavsett om du behöver väga järnvägsvagnar när de stoppas, eller när de körs över en våg, har METTLER TOLEDO en tillförlitlig lösning för dig. Vi ka...

Oavsett om du behöver väga järnvägsvagnar när de stoppas, eller när de körs över en våg, har METTLER TOLEDO en tillförlitlig lösning för dig. Vi kan också uppgradera din äldre järnvägsvåg våg med den senaste vägningstekniken för att säkerställa din vägningsprecision eller t.o.m. lägga till en fordonsvåg till din järnvägsvåg. Vi vet att dina vägningsbehov vad gäller järnvägsvågar är unika och vi har antingen en lösning som uppfyller dem eller skapar en sådan åt dig. Du kan räkna med att vi levererar den precision och tillförlitlighet som våra kunder har kommit att förvänta sig.  

Vad är en järnvägsvåg?
En järnvägsvåg är en kraftig våg för vägning av järnvägsvagnar i rörelse eller statiska tillämpningar.

Vilka typer av järnvägsvågar finns tillgängliga?
METTLER TOLEDO har ett brett sortiment av järnvägsvågslösningar beroende på den erforderliga tillämpningen. Alternativen inkluderar:

Stillastående järnvägsvågar – för vägning av stillastående järnvägsvagnar. Dessa erbjuder beprövad styrka i deras strukturella design, vilket är idealiskt för krävande tillämpningar. De erbjuder även beprövad hållbarhet och lång livslängd. Genom att använda premiummaterial och tillverkningspraxis, är dessa järnvägsvågar kända för hållbar prestanda.

Kopplade järnvägsvågar för rörlig vägning – för vägning av järnvägsvagnar när de körs över ett järnvägsspårsavsnitt. Dessa erbjuder den högsta effektiviteten inom järnvägsvägning. De är även tillräckligt robusta för att tåla tunga laster och krävande miljöer år efter år.

Konverterade järnvägsvågar – för ombyggnad av äldre vågar genom att lägga till den senaste fordonsvägningstekniken för att eliminera problem och förlänga din vågs livslängd. Denna lösning hjälper dig att sätta stopp för frekventa avbrott och höga reparationskostnader. Ytterligare fördelar inkluderar högre precision för en mer lönsam våg.

Kombinerade järnvägs- och fordonsvågar – för tillämpningar som kräver båda lösningarna. Vissa tillämpningar kräver en fordonsvåg och en järnvägsvåg. Istället för att använda lösningarna separat, vilket kan ta upp en hel del utrymme, erbjuder våra kombinerade vågar en enkel lösning för bulkvägning. Dessa erbjuder den största mångsidigheten för att uppfylla flera fordonsvägningsbehov med en våg för att spara utrymme och pengar. De erbjuder även överlägsen styrka och är byggda för att kunna hantera lastpunkterna på flera fordon.

Vilken är den mest populära järnvägsvågen?
METTLER TOLEDO har ett brett sortiment av järnvägsvågslösningar beroende på den erforderliga tillämpningen inklusive: stillastående järnvägsvågar, kopplade järnvägsvågar för rörlig vägning (CIM), konverterade järnvägsvågar och kombinerade järnvägs- och fordonsvågar.

Vilka järnvägsvågslösningar finns tillgängliga?
METTLER TOLEDOs järnvägslösningar inkluderar stillastående järnvägsvågar, kopplade järnvägsvågar för rörlig vägning och kombinerade lastbils- och järnvägsvågar. Vi erbjuder även konverterade järnvägsvågar för ombyggnad av äldre vågar genom att lägga till den senaste fordonsvägningstekniken.


Stillastående järnvägsvågar
Järnvägsvågar för kopplad vägning under rörelse (CIM)
Järnvägsvågsombyggnader
Kombinerade lastbils- och järnvägsvågar

Stillastående järnvägsvågar

Järnvägsvågar för kopplad vägning under rörelse (CIM)

Järnvägsvågsombyggnader

Kombinerade lastbils- och järnvägsvågar

För vägning av stillastående järnvägsvagnar.
Väger järnvägsvagnar när de körs över ett järnvägsspårsavsnitt.
Bygg om äldre vågar genom att lägga till den senaste fordonsvägningstekniken för att eliminera problem och förlänga din vågs livslängd.
Ett järnvägsavsnitt för vägning av järnvägsvagnar i kombination med en integrerad betongplattform för vägning av lastbilar.
Styrka
Beprövade robusta konstruktioner för krävande tillämpningar
Livslängd
Material och tillverkning av högsta kvalitet för varaktig prestanda
Effektivt
Snabbaste metoden för vägning av flera järnvägsvagnar
Robust
Tål tunga laster och krävande miljöer år efter år
Eliminera roten till haverier
Sätt stopp för frekventa avbrott och höga reparationskostnader
Skydda lönsamheten
Lös dolda vägningsfel som stjäl vinst från transaktioner
Mångsidighet
Uppfyll flera fordonsvägningsbehov med en våg för att spara utrymme och pengar.
Överlägsen styrka
Byggd för att hantera flera fordons belastningspunkter
Stillastående järnvägsvågar

För vägning av stillastående järnvägsvagnar.

Järnvägsvågar för kopplad vägning under rörelse (CIM)

Väger järnvägsvagnar när de körs över ett järnvägsspårsavsnitt.

Järnvägsvågsombyggnader

Bygg om äldre vågar genom att lägga till den senaste fordonsvägningstekniken för att eliminera problem och förlänga din vågs livslängd.

Kombinerade lastbils- och järnvägsvågar

Ett järnvägsavsnitt för vägning av järnvägsvagnar i kombination med en integrerad betongplattform för vägning av lastbilar.

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra servicetjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för mätutrustningen under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Vägledning om kompetens inom säkerhet för riskområden
Vägledning om kompetens inom säkerhet för riskområden
Katalog med produkter och lösningar för riskområden
Webbseminarium om standarder och föreskrifter för riskområden
Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.