Fuktanalysatorer – METTLER TOLEDO

Fuktanalysatorer

Med halogenuppvärmningsteknik för snabba, noggranna och tillförlitliga resultat

En fuktanalysator är en anordning som bestämmer fukthalt genom förlust vid torkmetoden och består av en vägnings- och halogenuppvärmningsenhet. Den passar behoven för kvalitetskontroll och produktion inom livsmedel, läkemedel, kemiska och andra industrier. Dra fördel av: Exakta resultat via noggrann vägnings- och temperaturkontroll; Intuitiv användning med steg-för-steg användarvägledning; Robust konstruktion som säkerställer lång livslängd för instrumentet med stöd av vårt globala servicenätverk.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

Advantages of METTLER TOLEDO's Moisture Analyzers

020-25 58 80
Ring service

Vad är en fuktanalysator?

En fuktanalysator bestämmer fuktinnehållet i ett prov med metoden förlust vid torkning, och består av en vägnings- och uppvärmningsenhet (infraröd). Den kallas också ofta fukthaltsvåg eller fuktmätare.

Se videon för att lära dig mer:

En fuktanalysator bestämmer fuktinnehållet i ett prov med metoden förlust vid torkning, och består av en vägnings- och uppvärmningsenhet (infraröd). Den kallas också ofta fukthaltsvåg eller fuktmätare.

Hur fungerar en fuktanalysator?

En fuktanalysator fungerar enligt den termogravimetriska principen som ofta kallas för förlust vid torkning (LOD). Fuktanalysatorer består av två komponenter, en vågenhet och en uppvärmningsenhet. För att mäta fukthalten registreras provets startvikt. Därefter värmer och torkar en halogenlampa eller annan infraröd värmekälla provet samtidigt som den integrerade vågen kontinuerligt registrerar provvikten. När provet inte längre förlorar vikt stängs instrumentet av och fukthalten beräknas. Den totala viktförlusten används för att beräkna fukthalten.

Våra fuktanalysatorer uppfyller behoven av att bestämma fukthalt för kvalitetskontroll, produktion och kontroll i processen, och erbjuder:
• Noggranna och tillförlitliga resultat via exakt temperaturkontroll med halogenuppvärmning och enastående vägningsteknik
• Intuitiv användning med steg-för-steg användarvägledning för att undvika fel vid rutinanvändning
• Konsekvent mätningsprestanda tack vare instrumentets robusta konstruktion och inbyggda tester som stöds av vårt globala servicenätverk.

Vilken är den bästa fuktanalysatorn för min tillämpning?

Fuktanalysatorer
Hur väljer jag fukthaltsvåg

Det är inte alltid lätt att hitta rätt fuktanalysator för din tillämpning. De bästa fuktanalysatorerna är de som passar dina specifika behov. Vanligtvis handlar detta inte bara om prestanda utan även om saker som lättanvändhet, datahanteringskapaciteter, robusthet (lång livslängd för instrumentet) och efterlevnadsfunktioner. METTLER TOLEDO erbjuder en mängd olika pålitliga instrument som täcker alla grundläggande, all-round och behov på hög prestanda.

Vad är uppvärmningssystemet till en fuktanalysator?

Uppvärmningskällan (halogenlampa, metallstång, keramik, kvartslampa) och dess reglering definieras som ett uppvärmningssystem. Alla nämnda uppvärmningskällor är infraröda radiatorer. Detta betyder att provet värms upp med absorbering av infraröd strålning.

Vilka är fördelarna med halogenuppvärmning?

Den största prestandafaktorn är noggrann och snabb temperaturreglering som bäst levereras av halogenlampor på grund av deras låga massa och därmed snabba reaktionstid. Detta säkerställer repeterbara resultat redan från första mätningen (en del andra värmekällor kräver antingen en uppvärmningsmätning eller ger olika resultat i den första mätningen, och det är slöseri på tid och resurser). Vidare för repeterbara och tillförlitliga resultat är det nödvändigt med en jämn fördelning av provytan. Vi rekommenderar att du ber oss eller en annan tillverkare om en demonstration för att få se prestandan i verkligheten.

Vilken är den bästa fuktanalysatorn för de som jobbar i labbet eller produktionen?

Vanligtvis behöver de som jobbar i labbet och produktionen ett instrument som är intuitivt att använda och vägleder genom varje process. Detta säkerställer att användare följer rätt steg och därmed undviker hanteringsfel. Bland praktiska instrumentfunktioner finns grafisk användarvägledning, metodgenvägar, användarhantering och möjligheten att välja språk. Titta på videon nedan för att lära dig mer om den enkla användningen:

Vanligtvis behöver de som jobbar i labbet och produktionen ett instrument som är intuitivt att använda och vägleder genom processen. Detta säkerställer att användare följer rätt steg och därmed undviker hanteringsfel. Praktiska instrumentfunktioner är bland annat grafisk användarvägledning, metodgenvägar, användarhantering och många språk. Titta på videon för att lära dig mer om den enkla användningen:

Vilken fuktanalysator rekommenderas för bästa repeterbarhet?

Vi rekommenderar fuktanalysatorn HX204. Den innehåller en högpresterande vägningscell med fuktavläsningsbarhet på 0,001 % och separerad från värmekällan för att säkerställa bästa fukthaltsresultat, till och med när man mäter ett ämne med mycket låg fukthalt.

Hur stödjer fuktanalysatorn mig med att efterleva regelverk som USP, FDA, ASTM eller 21 CFR Part 11?

Framför allt ska man ha två saker i åtanke gällande efterlevnad: datahantering och prestandatester. Säkerställa dataintegriteten betyder att varje resultatregister måste vara hänförligt (vem har gjort mätningen), avläsningsbart (spårbart, läsbart), samtida (registrerat vid tiden för skapandet), original och exakt (korrekt, komplett). Tänk på att ett instrument i sig aldrig är efterlevande utan stödjer användaren i att vara efterlevande. HX204 är en fuktanalysator för branscher med högsta krav på efterlevnad. Den stödjer användaren med säkerhets- och dataintegritetsfunktioner såsom användarhantering (förhindrar att oönskade ändringar görs genom att erbjuda unika inloggningsuppgifter), skräddarsydd rapportering (däribland icke-modifierbara PDF-rapporter) och integrerade prestandatester för alla relevanta mätsystem (uppvärmningsenhet, våg, övergripande instrumenttest) vid användningspunkten.

Kan jag automatisera analysprocessen eller kontrollera min fuktanalysator på distans?

Det går att styra alla METTLER TOLEDOs fuktanalysatorer på distans tack vare den omfattande kommandosatsen MT-SICS, som medföljer som standard. Men endast HX204 passar för automation, vilket hänger ihop med det automatiska locket. Detta gör att du kan automatisera fukthaltsmätningarna fullt ut, till och med urvalet och starten av olika torkmetoder.

Jag är ute efter att ersätta min gamla fuktanalysator, vilken modell borde jag välja?

Att byta ut din befintliga fuktanalysator är ett viktigt beslut. Om din nuvarande fuktanalysatormodell är gammal och en som vi inte längre tillverkar, då säkerställer vi minst motsvarande prestanda och rekommenderar att du överväger en av följande fuktanalysatorer som en ersättning för att säkerställa optimal prestanda:

HR83, HR73 → HX204 

HG63, HG53 → HS153 

HB43-S, HB43, LP16 → HC103