Automatisk provberedning EasyPlus™ - Easy Dose

Automatisk provberedning EasyPlus™

Precisa koncentrationer

 

EasyDose – Fullt automatiserad provberedning

Stamlösningar är lösningar med en hög koncentration av stabil analyt, vanligtvis en salt med hög renhet. De används som ett standardreferensmate...

Stamlösningar är lösningar med en hög koncentration av stabil analyt, vanligtvis en salt med hög renhet. De används som ett standardreferensmaterial för analyser av målanalyt för daglig användning. Exaktheten för provberedningen från stamlösningar speglar exaktheten för resultaten för nästan alla tillämpningar i ditt labb.

EasyDose

Med stamlösningstillämpningen på EasyDose-instrument, finns det inget behov av att väga ämnet för ett särskilt värde för att uppnå målkoncentrationen för stamlösningen – EasyDose-instrumentet kommer att beräkna och exakt dosera nödvändig mängd lösningsmedel för dig, och uppnå en exakt provberedning.

För mer information, gå till www.mt.com/easyplustitration

Lär dig mer om manuell titrering här:
Titreringens grunder – En brett använd kvantitativ analysteknik


 
Provberedning

Produkter & detaljer

 
Produkter & detaljer
Filter:
Välj filter
Clear All
 
Material No.: 30470856
Se detaljer
Comparison

Dokumentation

Produktbroschyrer

Easy EPM and Easy Dose
EasyPlus dosing instruments are designed to perform precise and accurate, fully automated, liquid handling tasks.

Datablad

Easy Dose
Simplify and speeds up your everyday standard preparation and dispensing tasks. Dispensing tasks can be based on volume, speed, and time to tailor app...

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster - Skräddarsydda för att passa din utrustning

Vi stödjer och erbjuder er service på er mätutrustning genom hela dess livscykel, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reperation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.