Titrator Excellence T7 - Översikt - METTLER TOLEDO

Titrator Excellence T7

Mångsidig titrator för alla tillämpningar. T7 har de bästa utbyggnadsmöjligheterna bland titratorerna i Excellence-serien, och kan utökas från en till fyra byretter plus ett extra givarkort för att anpassas efter ökade behov, inklusive KF. Stöd för InMotion-automation samt möjlighet att i framtiden uppgradera till en T9 med samtliga funktioner

Större modularitet och möjlighet till uppgradering

T7 ger större möjligheter att lägga till fler byretter och givarkort. Är man osäker på vilka behov som kan uppstå i framtiden är T7 rätta valet eftersom den kan uppgraderas till en fullständig T9-titrator.

Helflexibel automation

Kompatibel med den kraftfulla InMotion-automationen. Provväxling, komplicerade titreringar, rengöringsprocesser och mycket annat körs automatiskt och sparar tid för operatörerna.

Gedigen regelefterlevnad

I miljöer som är beroende av regelefterlevnad erbjuder LabX-programvaran fullständigt stöd avseende regelverk från USA (21 CFR Part 11) och EU (Annex 11).

Specifikationer - Titrator Excellence T7
Extra byrettenheter (tillval) Högst 3
Metodfunktioner per metod Högst 60
LabX-programvara Express och Server
Extra givarkort (tillval) Högst 1
Automationstillval InMotion, InMotion KF-ugn, Rondolino
Typ av användningsområde Potentiometrisk; Konduktometrisk; Termometrisk; KF volymetrisk; KF kolometrisk
Anslutning för streckkodsläsare Ja (USB)
Manuell ugn (tillval) DO308 (manuell)
Ändpunktstitrering Ja
EQP-titrering Ja
Generatorcell Membran som tillval
Om ... då gäller villkoren Nej
Karl Fischer-titrering Ja
Max. antal metoder 150
One Click®-användargränssnitt Ja
Parallell titrering Nej
Plug & Play-funktioner Byretter och givare
70
Anslutning för skrivare Ja (USB)
303
Genvägar per användare 24
Lösningsmedelshanterare (tillval) Ja
10
7
Uttag
Uppgraderbarhet Ja, till T9
Användarrättigheter och användarhantering Fritt definierbara roller
Användardefinierade beräkningar Ja
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, koreanska, polska, portugisiska, ryska, spanska
Materialnummer 30252675

One Click-användargränssnittet

Det intuitiva pekskärmsgränssnittet One Click gör det möjligt att skräddarsy startskärmarna så att det bara krävs en enda tryckning på skärmen för att enkelt köra utvalda arbetsflöden.

Plug & Play-tillbehör

Givare och byretter identifieras automatiskt så snart de ansluts. Undvik fel genom att eliminera onödiga steg för dataregistrering och minska den tid som krävs för instrumentinställning.

Karl Fischer-titrering

Titratorerna i Excellence-serien har fullständigt stöd för både volymetriska och coulometriska Karl Fischer-titreringar för precis mätning av vatten i vätskeprov eller fasta prov från 0,001 % till 100 %.

Automatiserade arbetsflöden för spårbarhet

Bland alternativen för dataregistrering finns streckkoder och RFID-taggar för omedelbar överföring av prov-ID, vikter och kemikalieinformation, och även möjlighet att automatiskt välja rätt metod för de olika proven.

Säker kemikaliehantering

Användarnas kontakt med kemikalier minskas tack vare den automatiska tömningen och påfyllningen av titreringscellen, och särskilda tillbehör kan användas för att undvika spill.

SmartChemicals

Tillbehöret SmartChemicals möjliggör omedelbar trådlös överföring av identifieringsdata för titreringskemikalier och deras hållbarhetstider till titratorn. Inga misstag, ingen bortslösad tid.

Dokumentation

Produktbroschyrer

Karl Fischer Titrators
How do you guarantee the quality and shelf life of your pharmaceutical products? What's the best way to check if a lubricant is still able to protect...

Datablad

T7 - Flexible and Expandable
Besides the many advandages of the Titration Excellence line such as One Click Titration, Plug & Play and the method database, the T7 offers a number...

UserCom

Analytical Chemistry UserCom Overview
Expert Tips, Product News and Applications for Analytical Chemistry — Titration, pH, Density & Refractometry, Melting & Dropping Point, UV/VIS Spectro...

Program

Titreringsapplikationer
Applikationskemisterna på METTLER TOLEDOs supportgrupp för analytisk kemi har förberett mer än 600 färdiga titreringsapplikationer för användning med...

Expertis

Collected applications
Free single methods directly from our application database. Our search engine allows you to search for applications by type, industry, and keyword. I...
Få din offert
Titrator Excellence T7

Tillbehör

Automated titration above room temperature
Safe and easy water release
Can even turn on your coffee machine
Crush quickly hard solid samples
Increase testing throughput in your lab with the single row InMotion Flex Autosampler. Connect the Flex to Excellence titrators, density meters, refractometers, UV/VIS spectrophotometers, and pH meters for increased productivity.
Increase testing throughput in your lab with the multiple row InMotion Max Autosampler. Connect the Max to Excellence titrators, density meters, refractometers, UV/VIS spectrophotometers, and pH meters for increased productivity.
Increase testing throughput in your lab with the multiple row InMotion Pro Autosampler. Connect the Pro to Excellence titrators, density meters, refractometers, UV/VIS spectrophotometers, and pH meters for increased productivity.
Liquid Handler
Versatile & reliable
Rondolino
Automated Titration Stand
Handles sticky samples easily
Få din offert
Titrator Excellence T7

Förbrukningsvaror

EasyPlus™ Accessories

Fotometriska sensorer

When a color change is still the best solution

Konduktivitetsgivare

Metallsensorer

Plug & Play combined platinum ring redox electrode DMi101-Mini
Plug & Play combined semi-micro silver ring electrode DMi102-SC
Plug & Play combined platinum ring redox electrode DMi140-SC
Plug & Play combined silver ring electrode DMi141SC
Plug & Play combined platinum ring redox electrode DMi144-SC
Plug & Play combined silver ring electrode DMi145-SC
Plug & Play combined platinum ring electrode DMi147-SC
Plug & Play combined silver ring electrode
Combined platinum ring redox electrode DM140-SC
Combined silver ring electrode
Double pin platinum electrode
Combined Ag2S-sulfidized silver billet electrode

Sensorer för ytaktiva ämnen

Surfactant sensitive sensor
A New Level in Surfactant Titration

Temperatur- och referenssensorer

Glass reference electrode
Plastic reference electrode
Temperature probe

Termometrisk sensor

Termometrisk sensor
Termometrisk sensor

pH-glaselektroder

Plug & Play combined micro glass pH electrode
Plug & Play combined semi-micro glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined pH electrode
Combined glass pH electrode
Combined glass pH electrode
Combined glass pH electrode
Glass half cell pH electrode

pH-tillbehör

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.