DST-seriens fiber- till gascell   - Översikt - METTLER TOLEDO

DST-seriens fiber- till gascell  

Gasfasreaktion och gasutrymmesövervakning i labbet och produktionsanläggningen

DST-seriens fiber- till gascell är den rekommenderade provtagningsteknologin för gasfasreaktion och gasutrymmesövervakning i labbet och för allmän produktionsanläggningsanvändning, inklusive icke-Haz Loc och ATEX. DS fiber- till gascellprovtagningsteknologin möjliggör maximal optisk ledningsflexibilitet utan behov av justering.

Gascellen är tillgänglig med ett uppvärmningsalternativ, kan hantera flera olika tryckkrav och är tillverkad av specialmaterial för att uppfylla kompatibilitetskraven.  Detta uppvärmningsalternativ kan inte användas i ATEX-miljöer.*
*
Var god kontakta METTLER TOLEDO för information om särskilda krav, inklusive anpassad storlek eller användning inom extremtemperatur-, högtrycks- eller riskområden.
Gas Phase Reaction and Headspace Monitoring in the Lab and Plant
Specifikationer - DST-seriens fiber- till gascell  
Materialnummer 14474724, 14474763, 14474764

Dokumentation

Documentation for Gas Phase Reaction and Headspace Monitoring in the Lab and Plant

Relaterade produkter och lösningar

ReactIR For Continuous Flow Chemistry
ReactIR is a Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) instrument for real-time monitoring of continuous flow chemistry. ReactIR is small making...
ReactIR 15
ReactIR 15 är Fourier Transform infraröd spektroskopi (FTIR) för övervakning och undersökning av kemi in situ. Progressiv teknologi gör att ReactIR ka...
ReactIR 45m
ReactIR 45m är ett realtids- och mellaninfraröttbaserat system in situ som övervakar reaktiv kemi för att spåra reaktanter, produkter och mellanproduk...
ftir process
ReactIR 45P Process FTIR utvecklar en förståelse av laboratorieprocessen och använder den kunskapen för att överföra processen till fabriken.
Få din offert
DST-seriens fiber- till gascell  

Tillbehör

Få din offert
DST-seriens fiber- till gascell  
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.