AgX-fiberledning i DST-serien   - Översikt - METTLER TOLEDO

AgX-fiberledning i DST-serien  

Vätskebaserad reaktionsövervakning i labbet och produktionsanläggningen

DST-seriens AgX-fiberledning är det bästa alternativet för provtagningsteknologi för vätskebaserad reaktionsövervakning i labbet och produktionsanläggningen. DST-seriens AgX-fiberledning , som är tillgänglig i sonder på 9,5 mm och 6,3 mm, ger maximal användningsflexibilitet för ett brett utbud av labbkärl och anläggningsreaktorer, utan behov av justering.  DST-seriens AgX-fiberledning , som är kompatibel med alla ReactIR-enheter, erbjuder det bredaste utbudet av analysfunktioner.

Sensor (återfinns vid sondspetsen) Alternativ
Beakta pH, kemisk kompatibilitet och mellaninfrarött optiskt fönster:

  • SiComp - (pH-intervall: 1 till 10) - SiComp-sensorn har ett brett optiskt fönster.  Dock är silikon känsligt för frätskador och kemiska attacker från supersyror/-baser, koncentrerad HCl, H2SO4 och HNO3, såväl som halogenerad kemi (för att bara nämna några).
  • DiComp - (pH-intervall: 1 till 14) - Diamant är extremt robust och kan motstå extrema miljöer och reaktionsbetingelser.

Andra överväganden* - Beakta temperatur, tryck, materialkompatibilitet och sond- och kärlstorlekar:

  • Temperatur och tryck - Kontrollera dina kemiska krav mot sondspecifikationerna.
  • Materialkompatibilitet – Fuktade material är legering C22 (sond) och guld (sensortätning) för standardsonder, bortsett från diamant- eller silikonsensoralternativ. För okänd kemisk kompatibilitet, erbjuder METTLER TOLEDO testsatser för varje fuktat material för att utvärdera kompatibiliteten med din reaktion. Var god kontakta METTLER TOLEDO för beställningsinformation angående testsatsen.
  • Sondmått - Kontrollera volymen för ditt reaktionskärl för insättningsspecifikationer. Flera olika insättningslängder är tillgängliga som standard (och anpassade alternativ), såväl som totallängd (sond plus fiber) från 1,5 m till 4,0 m som standardlängder.
Liquid-Based Reaction Monitoring in the Lab and Plant Probe


*
Kontakta METTLER TOLEDO för information om särskilda krav, inklusive anpassad storlek eller användning inom extremtemperatur-, högtrycks- eller riskområden.

Dokumentation

Sampling Technology For Liquid-Based Reaction Monitoring in the Lab and Plant

Relaterade produkter och lösningar

ReactIR For Continuous Flow Chemistry
ReactIR is a Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) instrument for real-time monitoring of continuous flow chemistry. ReactIR is small making...
ReactIR 15
ReactIR 15 är Fourier Transform infraröd spektroskopi (FTIR) för övervakning och undersökning av kemi in situ. Progressiv teknologi gör att ReactIR ka...
ReactIR 45m
ReactIR 45m är ett realtids- och mellaninfraröttbaserat system in situ som övervakar reaktiv kemi för att spåra reaktanter, produkter och mellanproduk...
ftir process
ReactIR 45P Process FTIR utvecklar en förståelse av laboratorieprocessen och använder den kunskapen för att överföra processen till fabriken.
Få din offert
AgX-fiberledning i DST-serien  

Tillbehör

Få din offert
AgX-fiberledning i DST-serien  
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.