Industry 4.0 - ACI400 IIoT Edge-enhet – säker gateway till ERP/MES/molnet
Industry 4.0/ACI400 Gateway

ACI400 IIoT Edge-enhet

Industry 4.0/Gateway för Industrins Internet of things, IoT

ACI400 Edge - IIoT/IoT/Industry 4.0 Gateway

ACI400 IIoT Edge, en IIoT/IoT/Industry 4.0-gateway från METTLER TOLEDO, omfattar OPC UA-server och MQTT-klientanslutning. Dessa är de vanligaste in...

ACI400 IIoT Edge, en IIoT/IoT/Industry 4.0-gateway från METTLER TOLEDO, omfattar OPC UA-server och MQTT-klientanslutning. Dessa är de vanligaste industriella kommunikationsteknikerna för överföring av icke-deterministiska data med Enterprise Resource Planning (ERP), Manufacturing Execution Systems (MES) och kommunikation med Industrins Internet of Things (IIoT), Internet of Things för Industrin 4.0-tillämpningar och molntjänster.

Vad är OPC?
OPC är ett protokoll mellan maskiner för industriell automatisering utvecklad av ideella OPC Foundation. Det omfattar den äldre standarden DA för dataåtkomst och nya UA Unified Automation.

Vad står UA för?
OPC är ett protokoll mellan maskiner för industriell automatisering utvecklad av ideella OPC Foundation. Det omfattar den äldre DA- och den nya UA-standarden. UA står för Unified Architecture som har förbättrats för att bättre uppfylla behoven hos automatisering jämfört med föregångaren DA.

Vad är en OPC-server?
En OPC UA-server publicerar data i olika format. Klienter på värddatorer kan prenumerera på och konsumera dessa data. Datasetet hos en vägningsenhet eller våg från METTLER TOLEDO omfattar viktvärden, statistik, material-ID, serienummer, produktnamn, enhetsstatus, programvaruversioner och länkar till manualer och instruktioner.

Hur ansluter man till en OPC UA-server?
En OPC UA-server för kommunikation med en vägningsenhet eller våg från METTLER TOLEDO kan fjärrkonfigureras med en webbserver. Värden kommunicerar med OPC UA-servern via en klient som kan prenumerera på de data som den vill konsumera.

Hur konfigurerar man en OPC Ua-server?
En OPC UA-server för kommunikation med en vägningsenhet från METTLER TOLEDO kan konfigureras på platsen eller fjärrkonfigureras med en behändig webbserver.

Hur ansluter jag befintliga vågar till molnet?
METTLER TOLEDO erbjuder Edge Gateways med OPC UA- och MQTT-anslutning för att ansluta befintliga vågar till MES, ERP och molntjänster.

Vad är MQTT?
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) är ett populärt protokoll för anslutningar till fjärrplatser, MES, ERP och molntjänster. METTLER TOLEDO erbjuder vågar med MQTT-anslutning och Edge Gateways för att uppgradera gamla vågar till denna teknologi.

Hur ansluts vågar till ERP- eller MES-system?
METTLER TOLEDO tillverkar vågar för att ansluta till MES-, ERP- eller IIoT/IoT-tillämpningar i anläggningar eller i moln via antingen OPC UA eller MQTT. Edge Gateways med OPC UA- och MQTT-anslutning möjliggör att befintliga och nya vågar också ansluter till MES, ERP och moln.

Hur ansluts vågar till SAP?
METTLER TOLEDO tillverkar vågar för utbyte av viktdata med SAP via antingen OPC UA eller MQTT. Edge Gateways med OPC UA- och MQTT-anslutning möjliggör anslutning till befintliga vågar också.

Vilka industrivågar har OPC UA-server?
METTLER TOLEDO tillverkar vågar som har en OPC UA-server. Befintliga vågar kan uppgradera med Edge Gateways med en OPC UA-server.

Vad är OPC UA?
Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) är en kommunikationsstandard för att ansluta enheter till MES, ERP och molntjänster. METTLER TOLEDO erbjuder vågar med OPC UA-anslutning och Edge Gateways för att uppgradera befintliga vågar till denna teknologi.

Vem har en våg med OPC UA Companion Specification för vägning?
METTLER TOLEDO tillverkar vågar som har en OPC UA-server som stödjer Companion Specification för vägning. Befintliga vågar kan uppgraderas med Edge Gateways med en OPC UA-server som stödjer Companion Specification för vägning.

Vad är en OPC UA Companion Specification för vägning?
OPC UA Companion Specification för vägning omfattar ett standardiserat och testat parameterset för vägning. Companion Specification för vägning valideras av OPC Foundation. METTLER TOLEDO erbjuder vågar och Edge Gateways som stöder Companion Specification för vägning.

 

 


Effektiv konfiguration
Tillförlitlig Datasäkerhet 
Utformad att växa med dig
Konstruerad för automatiserad vägning

Dokumentation

Service

020-25 58 80
Ring service
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.