Kompressionslastcell | Kompressionslastcell med digital utläsning | METTLER TOLEDO

Kompressionsvågmoduler

En kompressionsvägningsmodul är utformad så att dess ovanplatta och bottenplatta kläms mot varandra när den belastas med vikt, och den kan fästas direkt i marken, pirar eller konstruktionsbalkar. Kompressionsvägningsmoduler används normalt i flera exemplar under stora plattformsvågar, som lastbils- och järnvägsvågar, och inom tank-, tratt- och silovägning. Kapaciteter för kompressionslastceller, inuti kompressionsvägningsmoduler, är mellan 3 kg och 300 ton.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

Lastcellsdiagnostik

För att undvika dåliga batcher och tillhandahålla maximal drifttid övervakar PowerMount™-vägningsmoduler enskilda lastceller i "realtid" och larmar vid fel. Lastcellsöverbelastning, avdrift och systemsymmetri övervakas och loggas konstant, och du underrättas omedelbart om något händer. Läs mer

Korrekt installation av vägningsmodul

Korrekt installation av vägningsmodul

Korrekt installation av vägningsmodul

PinMount™- och PowerMount™-vägningsmodulerna hjälper till att säkerställa korrekt vågssystemsinstallation redan från början. Genom att följa installationsstegen som visas i denna film påskyndas installationsprocessen av tankvågen avsevärt. Vägningsmodulerna är också konstruerade för dynamiska lastningstillämpningar som transportörer, blandare och omrörare. Läs mer Läs mer

Kompressionsvågmoduler

Hydraulisk RapidCal™-kalibrering

RapidCal™-kalibrering är snabb och kräver inga testvikter eller kalibreringsmaterial och eliminerar därmed slöseri med renat vatten. Ett sofistikerat hydrauliskt system används för att applicera testlasten, som mäts exakt enligt önskade referenser, samtidigt som det även tar hänsyn till röreffekter. Den uppnåbara precisionen är 0,1 %, vilket fungerar för de flesta tankvågstillämpningar. Läs mer

Full säkerhet ombord

Funktionerna i SWB505 MultiMount™ och SWC515 PinMount™ garanterar korrekt vågsystemsinstallation redan från början. Dessa vägningsmoduler kompromissar inte med säkerheten – alla säkerhetsfunktioner är inbyggda. Vippsprintens utformning ger högsta nivå av vägningsprecision. Underhållsfunktioner, bl.a. SafeLock™, ger enkel och problemfri installation. Se filmen. Läs mer

Kompressionsvågmoduler

Köpguide: Vägningsmoduler och lastceller

Kompressionsvägningsmoduler används för att skapa vågar när standardmässiga vågprodukter inte finns tillgängliga. Vågarna som skapas kan vara anpassade plattforms- eller transportbandvågar, tankar, trattar eller reaktorkärl. Naturligtvis måste vägningsmodulerna väljas ut noggrant för att de ska kunna tillhandahålla erforderlig prestanda under hela livslängden. Läs mer

Kompressionsvågmoduler

Säkerhetsklassificeringar för vägningsmoduler

Vägningsmoduler ger mycket exakt inventariekontroll inuti tankar. Detta kostnadsfria white paper för tekniker och projektchefer förklarar säkerhetsklassificeringar och visar hur vägningsmoduler genomgår tester med full last för att säkerställa få driftavbrott och olyckor. Läs mer

Kompressionsvågmoduler

Vad du ska och inte ska göra under anpassad vågdesign

Konstruktörer och tillverkare av anpassade vägningssystem måste vara uppmärksamma på många faktorer för att uppnå en säker, pålitlig och korrekt våg i den dagliga driften. Genom att tillhandahålla våra kunder i hela världen rådgivning och service stöter vi på vanliga fel inom konstruktion och installation av vågar som kunde ha undvikits med lite framförhållning. Läs mer

Kompressionsvågmoduler

Teknisk handbok för tankvågar

Vi erbjuder den mest omfattande handboken om design av tankbaserade vägningssystem som finns tillgänglig på industrimarknaden idag. Om du arbetar inom teknik, drift eller integration och önskar lära dig mer om applikationerna och användning av tankbaserade förvarings- och vägningssystem, då är denna kostnadsfria och nedladdningsbara guide något för dig. Läs mer

IND360

IND360
Modulär vägning för automatisering

Avancerad prestanda

Med ultrasnabb bearbetning ansluten till världens vanligaste PLC:er hjälper IND360-terminalen dig att öka produktiviteten och öka drifttiden. Använd tillståndsövervakningen och Smart5™-larmning för att säkerställa att ditt system fungerar som förväntat och reagerar snabbt om det uppstår problem. Läs mer

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för din utrustning

Vi erbjuder support och service av din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation, förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Vanliga frågor och svar – Kompressionslastceller

Vad är en kompressionslastcell?

Vanligtvis vill kunder ha kompressionslastceller för att integrera lösningar med lastceller av kompressionstyp i sin tillämpning. Lösningar med kompressionslastceller bygger på kompressionslastceller och passar perfekt för lastcellstillämpningar med hög kapacitet. En kompressionslastcell med digital utläsning är, när den tillhandahålls av en pålitlig leverantör, den perfekta lösningen för högkapacitetsvägning. En komplett uppsättning med tekniska specifikationer för kompressionslastceller, spänningslastceller, statiska lastceller med lastcellspris och lastcellsmaterial finns i den tekniska handboken.

Vad är driftsprincipen för en kompressionslastcell?

Kompressionslastceller passar för de flesta vägningstillämpningarna. Dessa kompressionslastceller används i kompressionsvägningsmoduler och kan fästas direkt i marken, pirar eller konstruktionsbalkar. Tanken eller något annat objekt monteras ovanpå kompressionsvägningsmodulerna. En typisk kompressionsvägningsmodul består av en kompressionslastcell, en ovanplatta (som lasten placeras på), en lastbult (som överför lasten från ovanplattan till lastcellen), och en bottenplatta (som är fastbultad i golvet eller annan stödyta).

Vad är en lastcell med hög kapacitet?

METTLER TOLEDO är den världsledande leverantören av kompressionslastceller, däribland lastceller med hög kapacitet. Dessa lastceller med hög kapacitet är mycket robusta och har en märkkapacitet på 300 ton per kompressionslastcell. Detta är viktigt eftersom det ger högsta noggrannhet genom att nära matcha tillämpningens lastkapacitet. Det omfattande utbudet av kompressionslastceller omfattar allt från 3 kg till 300 ton utan att det tummas på säkerheten

Vilka är de bästa lastcellerna för kompressionstester?

POWERCELL®-kompressionslastceller med digital utläsning inuti PowerMount™-vägningsmoduler har en inbyggd processor som tillhandahåller tillståndsövervakning och omgående anpassar sig efter förändringar i omgivningen. Detta gör dem till den perfekta kompressionslastcellen för att utföra tester av kompressionslastceller. POWERCELL®-kompressionslastceller säkerställer noggrann vägning oavsett effekter från vibration och temperatur, och hjälper maskin- och utrustningstillverkare att maximera kundernas produktionsvolymer.

Var kan jag köpa en kompressionslastcell med digital utläsning?

Samtidigt som METTLER TOLEDO kan anses vara en leverantör av lastceller av kompressionstyp, ser vi oss själva mer som en totallösningsleverantör. Vi kan tillhandahålla lösningar för kompressionslastceller med digital utläsning för tillämpningarna som krävs i din verksamhet. En kompressionslastcell med digital utläsning kan användas för många olika tillämpningar och utläsningen är nyckeln för att säkerställa processers spårbarhet. Därför är en helt tillförlitlig lösning med lastceller av kompressionstyp, från en tillförlitlig lastcellsleverantör, nyckeln till din verksamhets framgång.