RFID-läsare - METTLER TOLEDO

RFID-läsare

RFID Reader

RFID-läsare och programvara LabX™
Förenklad hantering av pipetter

Radiofrekvensidentifikation (RFID) är revolutionerande för hur laboratorier spårar utrustning, och Pipet-Lite™ XLS™ är världens första pipett försedd med en RFID-etikett. Utan något annat än en RFID-läsare och vår programvara LabX Direct Pipette-Scan, kan du förändra din hantering av dessa viktiga tillgångar:

• Skanna kalibrering och servicedata för en pipett genom att ställa in den på RFID-läsaren.
• Skapa anpassade profiler för varje pipett och överföra dessa data direkt till pipettens RFID-etikett.
• Integrera dina LabX-data med program för tillgångs- och kalibreringshantering från tredje part (LabX-data går lätt att exportera som Microsoft Excel®-, Word™- eller textfiler).
RFID-SoftwareSkanna din pipett
LabX använder RFID-läsaren för att få åtkomst till pipettens data. När den är skannad visar LabX pipettens fullständiga profil, däribland dess serienummer, tillverkning och senaste datum för kalibrering, och eventuella särskilda egenskaper som tilldelats.
RFID-SoftwareSkapa anpassade profiler
Tilldela särskilda egenskaper (t.ex. användare, labb, inventarienummer etc.) med de 12 fälten för anpassningsbara data i LabX. Snabb åtkomst till kalibrerings- och servicedata för varje pipett minskar risken för att få göra om arbetet p.g.a. problem med prestanda och/eller överensstämmelse.
    
 RFID-SoftwareExportera dina data
LabX-data går lätt att exportera till Microsoft Word och Excel, eller som en textfil för lätt integration med andra tillgångshanteringsprogram.
 RFID-Pipet

Nyskapande pipettering med LabX
Förutom att RFID-etiketten på varje Pipet-Lite XLS ger konsekventa och korrekta resultat, hjälper det dig att hantera kalibreringsdata och optimera effektiviteten.

    
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.