Lagerkontroll av tankar och silor - METTLER TOLEDO
White Paper

Lagerkontroll av tankar och silor

White Paper

Lär dig om konstruktions-, installations- och underhållsaspekter av att använda  vägning vid nivåkontroll

Informationsdokumentet vänder sig till beslutsfattare inom tillverkning, underhåll och projektledning med behov av en korrekt lagerkontroll av tankar och silor. Dokumentet omfattar samtliga faser i utrustningens livscykel och stöder faktabaserade beslut vid val av rätt teknik.

Vägning vid nivåkontroll är en av de mest noggranna metoderna för lagerkontroll som finns. Den höga noggrannheten gör den extra värdefull vid mätning av högt värderade fasta material, vätskor och i vissa fall även gaser.

Tack vare att lastcellerna sitter på tankens utsida är den perfekt för mätning av aggressiva, varma eller frysta material samt material som inte flödar fritt eller av sig själv skapar en jämn nivå.

Informationsdokumentets innehåll:

  • Den noggrannhet som kan uppnås med vägning
  • Konstruktion av tankvågar inklusive understruktur och rördragning
  • Installation av tankvåg
  • Vägningsterminaler  för tankvägning
  • Kännetecken på olika kalibreringsmetoder
  • Underhåll av vägningsteknik för tankar
 

White Paper: Lagerkontroll av tankar och silor
White Paper: Lagerkontroll av tankar och silor