White Paper

Utrustning utformad för att minska skaderisker

White Paper
White paper: utrustning utformad för att minska skaderisker
White paper: utrustning utformad för att minska skaderisker

Skador som orsakar förlorad tid kan ha en betydande inverkan på säkerhetsstatistiken som är relevant för anläggningsledningen.  Det påverkar inte bara de inblandade utan har även en inverkan på produktion, lönsamhet och kostnader. Att förhindra skador som orsakar förlorad tid är ett av anläggningsledningens huvudansvarsområden.

Detta white paper täcker viktiga frågor som bör beaktas när det gäller val, installation och utbildning i anslutning till din vägningsutrustning som kan bidra till att minska risken för skador.  I detta white paper kan du lära dig om:

  • Säkra arbetsförfaranden
  • Faroförebyggande vid konstruktion och installation
  • Terminalplacering och konstruktion
  • Ex-klassade områden
  • Rätt utbildning