White Paper

Process FTIR för säker användning av natriumborohydridreduktion

White Paper

PAT använder FTIR-process vid Roche

PAT använder FTIR-process vid Roche
PAT använder FTIR-process vid Roche

John O'Reilly från Roche Ireland pratar om hållbar processanalysteknik (PAT) med process FTIR för säker användning av natriumborohydridreduktion.  Roche Ireland använder en innovativ metod för PAT-integration som överbrygger gapet mellan PAT och kvalitetskontroll med ytterligare PAT-integration som ett rutintillverkningssystem.

Lär dig hur Roche har framgångsrikt integrerat PAT-applikationer i befintliga tillverkningssystem med process FTIR, bland annat:

  • Automatisering
  • Informationsteknik (IT)
  • Kvalitetskontroll (QC)
  • Kvalitetssäkring (QA)
  • Underhåll
  • Forskning och utveckling (FoU)