Bruksanvisning: Optiska O₂-simulatorn - METTLER TOLEDO
Operating Instructions

Bruksanvisning: Optiska O₂-simulatorn

Operating Instructions
Bruksanvisning: Optiska O₂-simulatorn
Bruksanvisning: Optiska O₂-simulatorn

Den optiska O₂-simulatorn används för simulering av utdata hos olika digitala optiska syregivare. Simulatorn är ansluten till transmittern istället för till en riktig givare så att användaren kan kontrollera att anslutningarna är korrekta. Simulatorn simulerar även transmitterns egenskaper i samband med olika mätningar om man misstänker fel på givaren.

Beroende på valt statusläge arbetar simulatorn som om den mäter i luft eller i ett syrefritt medium.

När simulatorn är ansluten till transmittern kommer transmittern att visa fördefinierade uppgifter, till exempel DLI, ACT, driftstimmar, autoklavcykler, SIP och CIP för vald givare.

Bruksanvisning: Optiska O₂-simulatorn

Den optiska O₂-simulatorn används för simulering av utdata hos olika digitala optiska syregivare. Simulatorn är ansluten till transmittern istället för till en riktig givare så att användaren kan kontrollera att anslutningarna är korrekta. Simulatorn simulerar även transmitterns egenskaper i samband med olika mätningar om man misstänker fel på givaren.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.