Vilken är den effektivaste platsen för röntgeninspektion?
Webinar - On Demand

Vilken är den effektivaste platsen för röntgeninspektion på en produktionslinje?

Webinar - On Demand
Detta korta webbseminarium – Hur man väljer kritiska kontrollpunkter för röntgensystem – hjälper livsmedels- och läkemedelstillverkare att förbättra produktsäkerheten genom att välja de effektivaste platserna för röntgensystem på en produktionslinje.
English
Tillverkare installerar vanligen ett röntgeninspektionssystem i slutet av produktionslinjen, trots att det kan installeras var som helst under produktionsprocessen. Frågorna är:
  • Vilka är de bästa platserna för röntgeninspektionsutrustning?
  • Var är de kritiska kontrollpunkterna för att garantera de högsta nivåerna av produktsäkerhet?
  • Skall röntgeninspektion ske i början av produktionslinjen, där råvarorna kommer, vid ett mellanmoment, eller i slutet av linjen innan produkterna skeppas ut?
  • Eller skulle produktsäkerheten och kvaliteten förbättras genom att installera röntgensystem på fler än en kritisk kontrollpunkt?

Webbseminariet klargör att effektiva röntgeninspektioner skall vara del av en HACCP-lösning för produktsäkerhet. Efter en kort genomgång av de två första av de sju HACCP-principerna, går webbseminariet igenom produktionslinjen stegvis.
 
Produktionslinjens steg som förklaras är:
1.    Råvaror
2.    Massflödesprodukter
3.    Pumpade produkter
4.    Innan och under beredning
5.    Efter beredning
6.    Innan förpackning och försegling
7.    Efter förpackning och försegling
8.    Slutförpackning

För varje produktionsmoment diskuterar webbseminariet för- och nackdelarna med placeringen av röntgeninspektionsutrustning vid den punkten. Denna analys steg för steg är bra då den påminner deltagarna om att det alltid är en kompromiss mellan risk och kostnad.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.