Gratis Ondemand-webinarium om noggrann vägning inom livsmedelsbranschen - METTLER TOLEDO

Gratis Ondemand-webinarium om noggrann vägning inom livsmedelsbranschen

Sammanfattning

Webinariet handlar om de viktigaste punkterna vid utvärdering och val av lämpliga vägningssystem: måttosäkerhet och minsta vikt.
Klaus Fritsch, Ph.D. is manager Compliance within the Global Business Area Laboratory & Weighing Technologies at METTLER TOLEDO.
25 minuter
English , Español , Nederlands , Svensk , 中文 , Français , Portuguese

Viktigaste läromål:

  • Att få en förståelse för sambandet mellan jämn kvalitet, riskhantering och effektivitetsförbättring
  • Att lära sig hur man kan styrka att man följer reglerna genom att få reda på och dokumentera hur noggrann vägningsutrustningen är
  • Att ta till sig expertråd för sin specifika bransch och lära sig vad man kan göra för att undvika överraskningar vid granskningar


Målgrupp:

  • Produktionschefer
  • Laboratoriechefer
  • Compliancechefer
  • Kvalitetssäkrings- och kvalitetskontrollspersonal
  • Teknikchefer

Klaus Fritsch, Ph.D. är compliancechef inom Global Business Area Laboratory & Weighing Technologies på METTLER TOLEDO. Han fungerar som branschkonsult för att hjälpa företag att följa gällande regler för vägningssystem. I den här arbetsrollen är Klaus sysselsatt med kommittéarbete som exempelvis EURAMET eller ASTM.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.