Gratis Ondemand-webinarium om noggrann vägning inom livsmedelsbranschen

Sammanfattning

Webinariet handlar om de viktigaste punkterna vid utvärdering och val av lämpliga vägningssystem: måttosäkerhet och minsta vikt.
Klaus Fritsch, Ph.D. is manager Compliance within the Global Business Area Laboratory & Weighing Technologies at METTLER TOLEDO.
 25 minuter
English Español Nederlands Svenska 中文 Français Portuguese
Visa fler språkVisa färre språk

Viktigaste läromål:

  • Att få en förståelse för sambandet mellan jämn kvalitet, riskhantering och effektivitetsförbättring
  • Att lära sig hur man kan styrka att man följer reglerna genom att få reda på och dokumentera hur noggrann vägningsutrustningen är
  • Att ta till sig expertråd för sin specifika bransch och lära sig vad man kan göra för att undvika överraskningar vid granskningar


Målgrupp:

  • Produktionschefer
  • Laboratoriechefer
  • Compliancechefer
  • Kvalitetssäkrings- och kvalitetskontrollspersonal
  • Teknikchefer

Klaus Fritsch, Ph.D. är compliancechef inom Global Business Area Laboratory & Weighing Technologies på METTLER TOLEDO. Han fungerar som branschkonsult för att hjälpa företag att följa gällande regler för vägningssystem. I den här arbetsrollen är Klaus sysselsatt med kommittéarbete som exempelvis EURAMET eller ASTM.