PAT-baserad design av kontinuerliga kristalliseringar - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

PAT-baserad design av kontinuerliga kristalliseringar

Webinar - On Demand

Pluggflödes- och MSMPR-kristallisering

En PAT-baserad (processanalysteknik) designmetodologi som tillåter snabb utvärdering av flera olika kontinuerliga pluggflödes- och MSMPR-kristalliseringar, i tillägg till deras satsvisa motsvarigheter, diskuteras.
Steven Ferguson, 1. Solid State Pharmaceutical Cluster, School of Chemical and Bioprocess Engineering, University College Dublin. 2. Novartis-MIT Center for Continuous Manufacturing & Department of Chemical Engineering Massachusetts Institute of Technology. Now at Biogen, Idec, Cambridge, MA
25 minuter
English

En plattform för pluggflödeskristallisering utvecklades som möjliggjorde tillämpning av processanalystekniker (FBRM, PVM, FTIR) in situ genom användning av nya flödesceller. Den här kristalliseringsplattformen användes för att utveckla antilösningskristallisering av bensoesyra från vattenhaltiga etanollösningar. 2, 3 Den motsvarande tankbaserade MSMPR-kristalliseringen karakteriserades också med hjälp av PAT i en kontinuerligt omrörd tank genom att använda en pneumatisk slamöverföringsteknik.1,4,5 Dessa kontinuerliga kristalliseringar jämfördes med de motsvarande satskristallieringarna så att en sann mätning av prestanda hos de kontinuerliga kristalliseringarna kunde göras.1 Som förväntat gav de kontinuerliga kristalliseringarna en betydligt mer intensifierad produktion med uppskattningsvis samma mängd material genererat av ~40 ml pluggflöde, 9 L MSMPR och 42, 10 000 L satskristalliseringar per år. Dessutom möjliggjorde de alternativa processdynamikerna och blandningsmiljöerna från pluggflödet och MSMPR att ett större omfång av partikelstorlekar och morfologier kunde produceras, vilket annars endast skulle vara tillgängligt om bara satskristalliseringsalternativen skulle användas.1,3

Användning av PAT in situ möjliggör betydliga minskningar av processutvecklingstid och kan också tillämpas på övervakning och kontroll av kontinuerliga industriella kristalliseringar. Sådana metoder förväntas kunna underlätta inkludering av kontinuerliga kristalliseringskonfigurationer inom standardmässiga farmaceutiska kommersialiseringsprocedurer.

Gästpresentatör – Steven Ferguson

Steven arbetar inom FoU-gruppen för kemiska processer på Biogen Idec i Cambridge, MA, där han fokuserar på utveckling, uppskalning och optimering av API-processer med små molekyler från prekliniska mål till kommersiella processer med fokus på kristallisering. Tidigare arbetade Steven några år vid Novartis-MIT Centre for Continuous Manufacturing som postdoktormedarbetare inom Myerson/Trout Research Groups på MIT. Där slutförde han flera projekt med fokus på kontinuerlig kristallisering och isolering, polymorfism och membranrening.

Stevens doktorsforskning rörde utveckling av teknologi för kontinuerlig kristallisering för farmaceutiska tillämpningar. Detta var inom Glennon Research Group (SSPC) på University College Dublin (UCD) och fokuserade på utformning av högintensiva rörformade kristallisatorer och kristallisatorer för kontinuerlig omrörning i tank samt utveckling av tekniker för snabb karakterisering och optimering genom nya PAT-tillämpningar.

Medarbetare: Brian Glennon, Solid State Pharmaceutical Cluster, School of Chemical and Bioprocess Engineering, University College Dublin.

Presentationsreferenser

1. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2013.Characterization of anti-solvent batch, plug flow and MSMPR crystallization of benzoic acid. Chem. Eng. Sci. 104, 44-54.

2. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2012. In-situ Monitoring and Characterization of Plug Flow Crystallizers. Chem. Eng. Sci. 77, 105-111.

3. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2014. Automated self-seeding of batch crystallizations via plug flow seed generation. Chem. Eng. Res & Des. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876214000689

4. Morris, G.; Hou, G.; Barrett, M.; Ferguson, S.; Glennon, B. Development and Characterization of a Multistage Continuous Cooling Crystallization Process using In-line Process Analytical Technology (PAT). Cryst. Growth Des. 2014, Submitted

5. Hou, G., Power, G., Barrett, M., Glennon, B., Morris, G., Zhao, Y. 2014. Development and Characterization of a Single Stage Mixed- Suspension, Mixed-Product-Removal Crystallization Process with a Novel Transfer Unit. Cryst. Growth & Des. 14 (2), 617- 627.3.

Publikationer

1. Hao, H., Barrett, M., Hu, Y., Su., W., Ferguson, S., Wood, B., Glennon, B., 2012.The use of In-situ tools to monitor the enantiotropic transformation of p-aminobenzoic acid polymorphs. Org. Process. Res. Dev, 16 (1), 35-41.

2. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2012. In-situ Monitoring and Characterization of Plug Flow Crystallizers. Chem. Eng. Sci. 77, 105-111.

3. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2013.Characterization of anti-solvent batch, plug flow and MSMPR crystallization of benzoic acid. Chem. Eng. Sci. 104, 44-54.

4. Ferguson, S., Ortner, O., Quon, J., Peeva, L., Livingston, Trout, B.L., Myerson, A.S. 2014. Use of continuous MSMPR crystallization with integrated nanofiltration membrane recycle for enhanced yield and purity in API crystallization. Chem. Eng. Sci. 14 (2), 617- 627.

5. Ferguson, S., Morris, G., Hao, H., Barrett, M., Glennon, B., 2014. Automated self-seeding of batch crystallizations via plug flow seed generation. Chem. Eng. Res & Des. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876214000689

6. Characterization of a Multistage Continuous Cooling Crystallization Process using In-line Process Analytical Technology (PAT). Cryst. Growth Des. 2014, Submitted