Wagi samochodowe METTLER TOLEDO | elektroniczne czujniki wagowe.
Weighbridge Systems and Solutions

Wagi samochodowe - produkty i rozwiązania

Elektroniczne wagi samochodowe, pomosty wagowe, czujniki wagowe, modernizacje i akcesoria

Wagi samochodowe - produkty i rozwiązania

Ważenie pojazdów ciężarowych to często jeden z nieodłącznych czynników decydujących o efektywności działania i zyskowności przedsiębiorstwa. Wagi s...

Ważenie pojazdów ciężarowych to często jeden z nieodłącznych czynników decydujących o efektywności działania i zyskowności przedsiębiorstwa. Wagi samochodowe przejazdowe i pomostowe to ważny element. Niezależnie od tego, czy dziennie trzeba ważyć tylko 10 samochodów czy setki, niezbędne są dokładne i niezawodne systemy wagowe zapewniające wysoką wydajność i rentowność.

Firma METTLER TOLEDO oferuje wydajne elektroniczne wagi samochodowe przejazdowe i pomostowe, interfejsy, oprogramowanie i akcesoria pozwalające zbudować optymalny system. Są to zawsze najbardziej nowoczesne, precyzyjne i niezawodne rozwiązania w swojej klasie. W ten sposób wymiernie przyczyniamy się do sukcesów biznesowych naszych klientów.


Oprogramowanie do zarządzania wagami samochodowymi
Wagi samochodowe dla pojazdów drogowych
Modernizacje wag samochodowych
Terenowe pomosty wagowe

Oprogramowanie do zarządzania wagami samochodowymi

Wagi samochodowe dla pojazdów drogowych

Modernizacje wag samochodowych

Terenowe pomosty wagowe

Systemy zarządzania wagami samochodowymi zapewniają pełną kontrolę nad danymi dotyczącymi transakcji ważenia, a tym samym pozwalają zwiększyć produktywność i zyski przedsiębiorstwa.
Pomosty wagowe ze stalowymi lub betonowymi platformami do ważenia pojazdów drogowych.
Modernizacja starych systemów wagowych o najnowszą technologię z zakresu ważenia pojazdów pozwala na wyeliminowanie potencjalnych problemów i wydłużenie okresu eksploatacji posiadanej wagi.
Wagi przeznaczone dla większych i cięższych samochodów ciężarowych stosowanych w transporcie terenowym.
Poprawa wyników przedsiębiorstwa
Szybsze przeprowadzanie transakcji, mniejsza liczba błędów i dokładniejsze informacje
Idealne dostosowanie
Pakiety są przystosowane do potrzeb wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości
Wytrzymałość
Sprawdzone rozwiązania na potrzeby wymagających zastosowań
Trwałość
Wykorzystanie w produkcji najwyższej jakości materiałów gwarantujących długotrwałą wydajność
Wiele różnych konfiguracji
Dostępne konfiguracje przystosowane do ważenia jednej lub wielu osi, a także pojazdu na całej długości
Większa niezawodność
Eliminacja przyczyn częstych przestojów i wysokich kosztów napraw
Ochrona rentowności
Usunięcie ukrytych błędów ważenia, które zmniejszają zyski
Do pracy w najtrudniejszych warunkach
Możliwość ważenia ładunków do 500 t dzięki niezrównanej technologii POWERCELL
Wytrzymała konstrukcja
Trwałość zapewniająca wieloletnią pracę z najcięższymi ładunkami w trudnych warunkach
Terminale do wag samochodowych
Akcesoria do wag samochodowych
Weighbridge/Truck Scale Load Cell
Łączone wagi samochodowo-kolejowe

Terminale do wag samochodowych

Akcesoria do wag samochodowych

Czujniki wagowe do wag samochodowych

Łączone wagi samochodowo-kolejowe

Odpowiednie terminale wagowe są gotowe sprostać każdemu wyzwaniu — od ważenia podstawowego do pracy w ramach zintegrowanych systemów kontroli.
Pełna gama urządzeń peryferyjnych zwiększających możliwości wag samochodowych.
Zaawansowane czujniki wagowe przeznaczone do wag samochodowych i kolejowych zwiększają niezawodność i dokładność ważenia w trudnych warunkach pracy.
Odcinek szynowy do ważenia wagonów połączony ze zintegrowaną betonową platformą do ważenia pojazdów ciężarowych.
Wyraźne przedstawienie informacji
Kolorowe ekrany, łatwe sterowanie i prosta konfiguracja znacznie ułatwiają pracę operatora
Ścisła integracja
Możliwość podłączenia drukarki, zdalnego wyświetlacza czy oprogramowania wagowego pozwala na lepsze zarządzanie informacjami
Większa dostępność
Przetwarzanie transakcji ważenia w dowolnym momencie dzięki bezobsługowym terminalom wagowym
Lepsza komunikacja
Zdalne wyświetlacze, drukarki itp. pozwalają na bieżąco informować kierowców o masie pojazdu
Kontrola ruchu pojazdów
Specjalne czujniki umożliwiają automatyzację procesów zarządzania ruchem pojazdów
Najwyższa jakość
Spawana laserowo stal nierdzewna zapewniająca niezrównaną wytrzymałość
Ochrona przed warunkami środowiska
Stworzone z myślą o najtrudniejszych warunkach na świecie
Wysoka dokładność
Najnowsze rozwiązania w technologii ważenia
Wszechstronność
Jedna waga odpowiadająca na wiele różnych potrzeb związanych z ważeniem pojazdów to oszczędność miejsca i pieniędzy
Nadzwyczajna wytrzymałość
Stworzona z myślą o punktach załadunkowych różnego typu pojazdów
Oprogramowanie do zarządzania wagami samochodowymi

Systemy zarządzania wagami samochodowymi zapewniają pełną kontrolę nad danymi dotyczącymi transakcji ważenia, a tym samym pozwalają zwiększyć produktywność i zyski przedsiębiorstwa.

Wagi samochodowe dla pojazdów drogowych

Pomosty wagowe ze stalowymi lub betonowymi platformami do ważenia pojazdów drogowych.

Modernizacje wag samochodowych

Modernizacja starych systemów wagowych o najnowszą technologię z zakresu ważenia pojazdów pozwala na wyeliminowanie potencjalnych problemów i wydłużenie okresu eksploatacji posiadanej wagi.

Terenowe pomosty wagowe

Wagi przeznaczone dla większych i cięższych samochodów ciężarowych stosowanych w transporcie terenowym.

Terminale do wag samochodowych

Odpowiednie terminale wagowe są gotowe sprostać każdemu wyzwaniu — od ważenia podstawowego do pracy w ramach zintegrowanych systemów kontroli.

Akcesoria do wag samochodowych

Pełna gama urządzeń peryferyjnych zwiększających możliwości wag samochodowych.

Weighbridge/Truck Scale Load Cell

Zaawansowane czujniki wagowe przeznaczone do wag samochodowych i kolejowych zwiększają niezawodność i dokładność ważenia w trudnych warunkach pracy.

Łączone wagi samochodowo-kolejowe

Odcinek szynowy do ważenia wagonów połączony ze zintegrowaną betonową platformą do ważenia pojazdów ciężarowych.

What is a weighbridge and how does it work?

A weighbridge, also known as a truck scale, is system of several components that work together to provide weight readings when a truck drives on to the scale. Comprised of a foundation, bridge or deck, load cell system, terminal, and any accessories. These parts work together to provide a weight that can be used for a monetary transaction, inventory tracking, and to check legal weight limits for off-road and over-the-road travel. Weighbridges/truck scales can range in size to accommodate the small farmer, to multi-national aggregate facilities.

How much does a weighbridge cost?

The cost of a weighbridge can vary depending on several variables including:

 • size such as truck scale module length or custom wider width,
 • material such as steel or concrete deck,
 • load cell system purchased with the weighbridge,
 • varying installation costs depending on the complexity of the installation,
 • weighbridge management software and accessories desired with the scale

When shopping for a truck scale however, it is important to consider the long term costs associated with your purchase. At METTLER TOLEDO, we believe your truck scale should last you 20 years or more. Over time as parts fail, the cost to service and replace components of your weighbridge can add up.  Investing in a higher quality scale up front can save you thousands of dollars in the future.

How long does a weighbridge last?

METTLER TOLEDO believes a weighbridge is a long term investment that should last 20 years or more. However this can vary depending on usage, environment and construction quality of the scale. For example, a scale seeing only 50 trucks per day will likely have a longer life than a scale seeing 500 trucks per day. When shopping for a truck scale, it is important to ask questions about the life cycle testing that is done to prove scale longevity. Most companies use FEA computer simulated design testing to prove their scale designs. METTLER TOLEDO goes a step further by performing true life cycle tests on all scale models before they ever see the public market. With our one of a kind module masher, we test our designs between 1 to 2 million cycles - or 20 years of heavy use. This proof, along with our long history of quality truck scales still in use - is a testament to the longevity of our truck scale.

What is the difference between analog and digital load cells?

Weighbridges with traditional analog systems must include a summing box or junction box. Junction boxes are more susceptible to interference from the environment, such as:

 • water damage to jbox and cables,
 • accuracy fluctuation from temperature,
 • failure from lightning strike

Additionally, they are proven to be less accurate than digital systems. POWERCELL load cells from METTLER TOLEDO offer improved environmental protection and accuracy. By removing junction boxes from our POWERCELL PDX systems we have eliminated the biggest cause of weighbridge failure. In fact, our field gathered service data shows that our load cells have a failure rate of less than 0.02% - unprecedented reliability for your truck scale. POWERCELL PDX cells also include additional post signal processing after the A to D conversion that helps to eliminate errors caused by temperature, linearity and hysteresis - leading to a more pure and thus more accurate weight reading on the truck scale.

Are you constantly replacing load cells for your weighbridge? Discover load cell upgrade kits.

Load cell upgrade kits are available for truck scales where the bridge is still in good shape. If your weighbridge is still fairly new, but your load cell system is breaking down often - then you could be a good candidate for an upgrade kit from METTLER TOLEDO. Upgrading your truck scale to a POWERCELL PDX system will give you all the benefits of a new scale, including:

 • improved accuracy
 • improved reliability
 • reduced breakdowns
 • less cost in service fees
 • a longer scale life

At a fraction of the cost of a new weighbridge.

How can I automatically track the transactions at my weighbridge?

Tracking the inventory and transactions that pass over your scale can be challenging, especially if you are still utilising hand written transactions or out dated software. These systems also allow for a large margin of human error. With DataBridge, METTLER TOLEDO's Data Management Software the process can be fully automated. Benefits include:

 • improved inventory tracking/tracing
 • reporting functionality
 • interfacing with unattended terminals
 • plug in technology for user built applications
 • advanced fraud prevention

Allowing you to focus on the many other facets of your operation that need your time.

What are the most common ways customers can cheat a weighbridge?

Cheating at the truck scale is becoming more common and cheaters are becoming more sophisticated all around the world. Many businesses spend time and money protecting their facility with gates and guard shacks, but don't know that they could be getting robbed at the truck scale. We have targeted the top 5 ways truck drivers can cheat at the truck scale, including:

 1. Improper Positioning
 2. Load Cell Tampering
 3. Lightening the Load
 4. Disappearing Goods
 5. Data Altering

Download our free Fraud Prevention Guide to learn more.

How often should I calibrate my weighbridge?

The frequency of weighbridge calibration will vary from site to site, and is heavily influenced by usage. A truck scale seeing 50 trucks per day will not need calibrated as often as one seeing 400 trucks per day. Additionally the environmental conditions can play a role in how often a scale needs calibrated. The best way to determine the need at your site is to schedule a health check with a METTLER TOLEDO service technician. Based off the results of your check and the information you are able to provide on usage they can make a recommendation on calibration and other preventative maintenance procedures.

Other than calibration what else should I do to care for my weighbridge?

While calibration is an important part of caring for your weighbridge and ensuring accuracy, there are many other preventative maintenance actions that can be taken to extend the life of your scale. A few points to consider:

 • how you can keep your scale clean
 • scheduled maintenance to avoid break downs
 • checking terminal error logs
 • inspecting load cells

To learn more about the measures you can take to care for your weighbridge, download our Preventative Maintenance Guide

Usługi serwisowe

Weighbridges, Load Cell Systems, Upgrades and Accessories

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji — od instalacji po konserwację zapobiegawczą oraz od kalibracji po naprawy. 

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Przewodnik dla kupujących wagi samochodowe

Wagi samochodowe — filmy

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.