TruckPass™ Weigh-in-Motion

Jakie rodzaje wag do ważenia w ruchu są dostępne?

W zależności od potrzeb zakładu dostępne są różne rodzaje technologii ważenia w ruchu:

1. WIM dla służb transportu drogowego i w celu egzekwowania przepisów. Wagi te umożliwiają ważenie przy bardzo dużych prędkościach w celu kontroli zgodności masy samochodów ciężarowych z przepisami ruchu drogowego. Zazwyczaj są najbardziej widoczne dla ogółu społeczeństwa, ponieważ często znajdują się na poboczu autostrady.

2. WIM dla ważenia kontrolnego. Wagi te umożliwiają ważenie przy mniejszych prędkościach z większą dokładnością. Tego typu wagi osiowe świetnie się nadają dla centrów dystrybucji, portów lub firm, które po prostu chcą kontrolować masę samochodów ciężarowych w celu śledzenia zapasów, potwierdzenia zgodności z przepisami ruchu drogowego lub planowania ładunku.

3. WIM dla handlu. Dostępna w wybranych krajach technologia WIM pozwala osiągnąć zgodne z przepisami poziomy dokładności. Rozwiązanie takie może zatem służyć do zakupu i sprzedaży towarów na wagę, przy jednoczesnym utrzymaniu pojazdów w ruchu. To świetne rozwiązanie dla zakładów, które obecnie korzystają z pełnej długości wagi statycznej i regularnie borykają się z zatorami pojazdów i opóźnieniami w ruchu.

Jak działa waga do ważenia w ruchu?

Systemy ważenia w ruchu obejmują platformy z czujnikami wagowymi, które ważą przyczepę ciągnika w określonym miejscu, takim jak stacja ważenia. Umożliwiają ważenie samochodów ciężarowych w ruchu w czasie rzeczywistym.

Systemy ważenia w ruchu mierzą masę na każdą oś oraz masę całkowitą pojazdów poruszających się z prędkością autostradową. Technologia ta wykrywa rozstaw osi, umożliwiając identyfikację pojazdów według klasy. Rejestrowana jest również prędkość pojazdu. Sercem technologii systemów ważenia w ruchu jest kontroler pasa ruchu IND9W. Wykonuje on wszystkie polecenia sterujące i funkcje komunikacyjne w celu gromadzenia i przesyłania danych z czujników masy na drodze oraz czujników położenia pojazdu. Szybki przetwornik analogowo-cyfrowy zapewnia błyskawiczne i dokładne rejestrowanie ważnych informacji.

Systemy ważenia w ruchu obejmują platformy z czujnikami wagowymi, które ważą przyczepę ciągnika w określonym miejscu, takim jak stacja ważenia. Umożliwiają ważenie samochodów ciężarowych w ruchu w czasie rzeczywistym.

Jak często samochody ciężarowe muszą się zatrzymywać na stacjach ważenia?

W poszczególnych krajach obowiązują różne przepisy regulujące częstotliwość zatrzymywania się samochodów ciężarowych na stacjach ważenia. Wagi do ważenia w ruchu (WIM) pozwalają usprawnić pracę stacji ważenia, kierując potencjalne naruszenia do ważenia statycznego i szczegółowej kontroli, a jednocześnie nie zakłócając jazdy samochodów o legalnej masie. Wirtualne instalacje WIM na trasach omijających stacje ważenia mogą pomóc w egzekwowaniu przepisów dotyczących obciążenia pojazdów, natomiast systemy planowania ruchu wykorzystują technologię WIM do monitorowania ruchu. Aby uniknąć konsekwencji prawnych, zapoznaj się z lokalnymi przepisami. Aby zainstalować wagi WIM w swoim regionie, skontaktuj się z METTLER TOLEDO.

Jakie pojazdy ciężarowe muszą się zatrzymywać na stacjach ważenia?

Lokalne przepisy regulują, które pojazdy ciężarowe muszą się zatrzymać na stacjach ważenia. Gdy wymagana jest kontrola masy, wagi do ważenia w ruchu (WIM) mogą zwiększyć przepustowość stacji ważenia. Te specjalistyczne urządzenia umożliwiają kierowanie potencjalnych naruszeń do ważenia statycznego i szczegółowej kontroli, podczas gdy pojazdy ciężarowe o legalnej masie mogą kontynuować jazdę bez zatrzymywania. Wirtualne instalacje WIM poza stacjami ważenia mogą pomóc w egzekwowaniu przepisów dotyczących obciążenia, a technologia WIM pozwala planistom ruchu na dokładne monitorowanie ruchu. Aby uniknąć problemów prawnych, zapoznaj się z lokalnymi przepisami obowiązującymi na obszarach prowadzonej działalności. Aby zainstalować wagi WIM na danym obszarze, skontaktuj się z przedstawicielem METTLER TOLEDO.

Co się stanie w przypadku niezatrzymania się na stacjach ważenia?

W poszczególnych krajach obowiązują różne przepisy dotyczące pojazdów, które nie zatrzymują się na stacji ważenia. Aby uniknąć problemów prawnych, zapoznaj się z lokalnymi przepisami. Wagi do ważenia w ruchu (WIM) zwiększają przepustowość stacji ważenia. Osoby potencjalnie naruszające przepisy można skierować do dalszej kontroli i ważenia statycznego, a pojazdy o legalnej masie mogą kontynuować jazdę bez zakłóceń. Wirtualne instalacje na trasach omijających stacje ważenia pomagają egzekwować przepisy dotyczące masy załadunku. Planiści ruchu mogą również korzystać z technologii WIM do monitorowania ruchu. Aby zainstalować wagi WIM, skontaktuj się z METTLER TOLEDO.

Jakie są zalety ważenia pojazdów ciężarowych w ruchu?

Ważenie pojazdów ciężarowych w ruchu ma kilka zalet w porównaniu z ważeniem statycznym, takich jak większa przepustowość, większe bezpieczeństwo i mniejsze zużycie wag. Ponadto, jeśli operacja nie uwzględnia masy pojazdów, zainstalowanie rozwiązania do ważenia w ruchu jest dobrym sposobem na usprawnienie śledzenia produktów i zapewnienie zgodności z przepisami ruchu drogowego.