Zestawy wzorców masy
Zestawy wzorców masy

Zestawy wzorców masy

Klasy E1, E2, F1, F2 i M1 według OIML oraz klasy od 1 do 4 według ASTM

Zestawy z pojedynczymi wzorcami
Ochrona i trwałość
Identyfikacja wzorców o takiej samej wartości nominalnej
Weights with Calibration Certificate: Solid Compliance with Full Traceability

Modele i dane techniczne

 
Modele i dane techniczne
Filtr:
Ustaw filtr
Wyczyść
 
Klasa OIML
ASTM Class
Wartość nominalna
Świadectwo wzorcowania
Nr produktu: 11124011
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 mg - 2 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124013
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 mg - 5 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124003
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value2 mg – 100 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124019
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value2 g – 100 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124005
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 mg - 200 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124001
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 mg - 500 mg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124015
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value11 mg – 50 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124007
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value2 mg – 500 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124009
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 mg - 1 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124017
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value2 mg – 50 mg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124033
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 mg - 2 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124023
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 mg - 500 mg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124027
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 mg - 200 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124025
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 mg - 500 mg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124029
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value2 mg – 500 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124021
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 g - 500 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124035
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 mg - 5 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124031
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 mg - 1 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124037
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value11 mg – 50 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124039
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value2 mg – 50 mg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124053
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 mg - 1 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124045
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 mg - 500 mg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124047
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value2 mg – 100 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124055
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 mg - 2 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124041
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value2 g – 100 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124043
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 g - 500 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124057
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 mg - 5 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124059
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value11 mg – 50 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124049
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 mg - 200 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124051
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value2 mg – 500 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124072
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value2 mg – 500 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124076
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 mg - 2 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124074
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 mg - 1 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124078
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 mg - 5 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124080
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value11 mg – 50 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124082
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value2 mg – 50 mg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124084
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value2 g – 100 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124086
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 g - 500 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124073
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value2 mg – 500 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124065
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 g - 500 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124063
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value2 g – 100 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124075
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 mg - 1 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124067
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 mg - 500 mg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124069
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value2 mg – 100 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124077
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 mg - 2 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124071
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 mg - 200 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124079
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 mg - 5 kg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124061
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value2 mg – 50 mg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124081
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value11 mg – 50 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124083
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value2 mg – 50 mg
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124087
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 g - 500 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124085
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value2 g – 100 g
Calibration CertificateYes
Nr produktu: 11124004
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 mg - 200 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124000
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 mg - 500 mg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124002
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value2 mg – 100 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124006
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value2 mg – 500 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124008
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 mg - 1 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124010
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 mg - 2 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124018
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value2 g – 100 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124022
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 mg - 500 mg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124020
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 g - 500 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124012
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value1 mg - 5 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124014
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value11 mg – 50 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124016
Zobacz szczegóły
ASTM Class1
Nominal Value2 mg – 50 mg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124024
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value2 mg – 100 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124028
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value2 mg – 500 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124026
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 mg - 200 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124030
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 mg - 1 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124032
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 mg - 2 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124034
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 mg - 5 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124036
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value11 mg – 50 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124046
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value2 mg – 100 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124044
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 mg - 500 mg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124048
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 mg - 200 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124038
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value2 mg – 50 mg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124050
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value2 mg – 500 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124052
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 mg - 1 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124040
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value2 g – 100 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124042
Zobacz szczegóły
ASTM Class2
Nominal Value1 g - 500 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124058
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value11 mg – 50 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124054
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 mg - 2 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124056
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 mg - 5 kg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124062
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value2 g – 100 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124060
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value2 mg – 50 mg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124064
Zobacz szczegóły
ASTM Class3
Nominal Value1 g - 500 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124066
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 mg - 500 mg
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124068
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value2 mg – 100 g
Calibration CertificateNo
Nr produktu: 11124070
Zobacz szczegóły
ASTM Class4
Nominal Value1 mg - 200 g
Calibration CertificateNo
Porównanie

Usługa wzorcowania

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.