Zagadnienia higienicznej konstrukcji wag | METTLER TOLEDO

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie
Przewodniki

Zagadnienia higienicznej konstrukcji wag

Przewodniki

We współczesnych złożonych środowiskach produkcji trudno całkowicie wyeliminować zanieczyszczenia z procesu produkcyjnego.

W branżach podlegających ścisłym regulacjom obecność nawet jednego zanieczyszczonego produktu może mieć niekorzystny wpływ na systemy i obszary przetwarzania objęte reżimem sanitarnym. Potencjalne konsekwencje takiej sytuacji to kosztowne wycofywanie produktu z rynku, utrata reputacji firmy, a także szkoda dla klientów. 

Odpowiednio zaprojektowane urządzenia pomagają jednak ograniczyć to ryzyko i skutecznie zadbać o czystość w obszarze produkcji. W bezpłatnym poradniku omawiamy podstawowe zasady higienicznej konstrukcji oraz przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące czyszczenia urządzeń.

Wymogi prawne

Wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania najważniejszych podmiotów, takich jak amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) lub Global Food Safety Initiative (GFSI), są bardzo spójne w zakresie podejścia do projektowania i eksploatacji urządzeń. Urządzenia mają być projektowane pod kątem zakładanego zastosowania, unikania zanieczyszczenia wytwarzanych produktów oraz łatwości czyszczenia. 

Europejska Grupa Projektowania Urządzeń Higienicznych (European Hygienic Engineering & Design Group, EHEDG) wraz z Krajową Fundacją Sanitarną (National Sanitation Foundation, NSF) to najbardziej uznane organizacje skupiające ekspertów w dziedzinie dobrych praktyk higienicznego projektowania urządzeń. Z tego względu warto wybierać wagi zaprojektowane zgodnie z wytycznymi EHEDG i posiadające certyfikat NSF.

Zapoznaj się z infografiką przedstawiającą krótkie zestawienie najważniejszych cech, jakimi powinny się charakteryzować urządzenia zgodne ze wspomnianymi wymogami. Następnie ściągnij poradnik, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Odpowiednie materiały
Ważne cechy urządzeń