CertiRef – automatyczna kontrola działania w spektroskopii UV VIS
Opracowania techniczne

Automatyczna weryfikacja działania – nowe osiągnięcia w spektrofotometrii UV/VIS

Opracowania techniczne

CertiRef to narzędzie do weryfikacji działania, które pozwala włączyć automatyczną weryfikację działania do przebiegu prac analitycznych. CertiRef gwarantuje dokładność wyników dzięki zastosowaniu nowego testu światła rozproszonego i zgodności z wymogami rozdziału 857 Farmakopei Amerykańskiej (USP).

CertiRef to narzędzie do weryfikacji działania, które pozwala włączyć automatyczną weryfikację działania do przebiegu prac analitycznych. Zapewnia weryfikację działania zgodnie z rozdziałem 857 USP i Ph.Eur., w tym z użyciem nowego testu światła rozproszonego.
CertiRef to narzędzie do weryfikacji działania, które pozwala włączyć automatyczną weryfikację działania do przebiegu prac analitycznych. Zapewnia weryfikację działania zgodnie z rozdziałem 857 USP i Ph.Eur., w tym z użyciem nowego testu światła rozproszonego.

W spektrofotometrii UV/VIS regularna weryfikacja działania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dokładności i niezawodności działania przyrządów. Rozdział 857 Farmakopei Amerykańskiej zawiera opis powszechnie akceptowanych wytycznych, zgodnie z którymi powinna przebiegać weryfikacja działania spektrofotometrów.

Zalecane testy obejmują sprawdzenie dokładności i powtarzalności pomiarów fotometrycznych, dokładność i powtarzalność w zakresie długości fali, rozdzielczość przyrządu oraz pomiar światła rozproszonego.

W Farmakopei Amerykańskiej pojawił się nowy rozdział 857 dotyczący spektroskopii UV oraz test zaadaptowany na potrzeby pomiarów światła rozproszonego. Porównujemy tu metody pomiaru światła rozproszonego zgodne z poprzednią i obecną wersją Farmakopei Amerykańskiej, oceniając przy tym zalety nowego testu i prezentując automatyczną weryfikację parametrów optycznych. 


Zautomatyzowana weryfikacja parametrów optycznych

Laboratoria podlegające regulacjom prawnym są coraz częściej zmuszone do prowadzenia czasochłonnej weryfikacji działania. Z tego powodu oferujemy moduły CertiRef, które stanowią w pełni zautomatyzowane rozwiązanie zgodne z wymogami Farmakopei Europejskiej i rozdziału 857 USP. Dzięki rozwiązaniu One Click kontrolę parametrów można rozpocząć w prosty sposób. Testy weryfikujące działanie są przeprowadzane automatycznie, na podstawie certyfikowanych wzorców referencyjnych i zgodnie z wymaganiami rozdziału 857 USP lub Farmakopei Europejskiej. Moduł CertiRef bezpiecznie przechowuje wszystkie dane certyfikatów, a wyniki zakończonych testów są automatycznie oceniane i powstaje kompleksowy raport. Oszczędzaj czas i unikaj błędów związanych z analizą manualną.


Ściągnij broszurę, aby dowiedzieć się więcej na temat automatycznej weryfikacji parametrów optycznych i zgodności z najnowszymi wymaganiami USP dla testów pomiarowych światła rozproszonego.

Weryfikacja działania spektrofotometrów UV/VIS

Spis treści

1.1 CertiRef™ – automatyczna weryfikacja działania zgodnie z Farmakopeą
1.1.1 Szczegółowy opis działania
1.1.2 Jakie korzyści zapewnia CertiRef™?

1.2 Światło rozproszone – najważniejszy parametr
1.2.1 Zgodność z najnowszymi przepisami USP w zakresie światła rozproszonego

1.3 Oferta usług związanych ze spektrofotometrami UV/VIS
1.3.1 Dobre praktyki pomiarów UV/VIS
1.3.2 Kwalifikacja spektrofotometrów UV/VIS
1.3.3 Rutynowa obsługa UV/VIS


1.1 CertiRef™ – automatyczna weryfikacja działania zgodnie z Farmakopeą

W obszarach podlegających regulacjom wymagana jest regularna weryfikacja działania spektrofotometrów UV/VIS. Najważniejszym czynnikiem, który wywiera bezpośredni wpływ na dokładność i powtarzalność pomiarów, są parametry urządzenia pomiarowego. Z tego powodu duże znaczenie mają regularne kontrole tych parametrów oraz dokumentowanie ich wyników. Procedura weryfikacji działania jest złożona i czasochłonna, a zintegrowanie jej z zadaniami analitycznymi zapewnia ogromne korzyści. Z tego właśnie powodu firma METTLER TOLEDO opracowała CertiRef – sposób na automatyczną kalibrację i testy działania spektrofotometrów UV/VIS Excellence. Moduł CertiRef jest zgodny z USP w zakresie automatycznej weryfikacji działania spektrofotometrów UV7, UV5 i UV5Bio z linii UV/VIS Excellence.


1.1.1 Szczegółowy opis działania

Jakość pomiarów spektrofotometrów UV/VIS jest określana ilościowo w całym spektrum ich działania. W ramach testów działania należy sprawdzić:

  • poprawność pozycji długości fali na osi x (dokładność) oraz stabilność (powtarzalność) długości fali,
  • poprawność pomiaru intensywności, absorbancji i przepuszczalności (na osi y) (dokładność fotometryczną) oraz stabilność (powtarzalność fotometryczną),
  • poprawność i brak zniekształceń zmierzonego kształtu spektrum (rozdzielczość toluenu, światło rozproszone).

 
Testy są wykonywane z użyciem certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM) wyprodukowanych i certyfikowanych przez Starna Scientific Ltd (Anglia). Materiały CRM są zamknięte w zgrzewanych kuwetach kwarcowych i umieszczone w module CertiRef. Chroni to kuwety przed światłem i uszkodzeniem, umożliwiając ich długoterminowe wykorzystanie. Czas wykonania zgodnych z Farmakopeą testów działania to mniej niż 10 minut, a po jego zakończeniu na ekranie wyświetlane są szczegółowe wyniki. Ponadto urządzenie zapisuje uzyskane wyniki, co umożliwia wywołanie tabel kontrolnych ze 100 ostatnich kalibracji. Wynik każdego testu można wydrukować lub zapisać jako plik PDF.

Automatyczna weryfikacja działania – nowe osiągnięcia w spektrofotometrii UV/VIS
Ilustracja 1. Szczelne kuwety z materiałami CRM w module CertiRef Ilustracja 2. Moduł CertiRef zainstalowany na spektrofotometrze UV7 METTLER TOLEDO

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.