Turbiditetssensor | Inline-turbiditetsmåling | Online-turbiditetsmåling

Turbiditetssensor | Inline-turbiditet

Høytytende turbiditetssensorer for prosesstyring

Turbiditetssensorer er inline-analytiske instrumenter som er laget for kontinuerlig måling av konsentrasjonen av suspenderte partikler i en lang rekke bruksområder. METTLER TOLEDO tilbyr inline-turbiditetssensorer som gir nøyaktig måling i konsentrasjoner fra lav til høy turbiditet. Disse inline-turbiditetssensorene kan brukes til å overvåke fermentering, krystallisering, faseseparering, etterfiltrering av øl, avløpsvann med mer.

Filter:Clear All

Comparison

+47 22 30 44 90
Kontakt service

FAQs

Hva er en turbiditetssensor?

En turbiditetssensor er en analytisk sensor som måler turbiditet. Dette er en optisk egenskap som beskriver klarheten til en væske. Turbiditet i væske forårsakes av individuelle suspenderte partikler eller kolloidalt materiale som sprer eller hindrer lystransmisjon: jo høyere konsentrasjon av suspenderte partikler / kolloidalt materiale, jo høyere turbiditet. 

METTLER TOLEDO tilbyr et bredt utvalg av inline-turbiditetssensorer/online-turbiditetssensorer som er optimalisert for spesielle måleområder og ulike bruksområder.

Hvilke ulike typer turbiditetssensorer finnes det?

METTLER TOLEDO tilbyr to ulike typer turbiditetssensorer.

Lavvinkel lysspredning/absorpsjon: Turbiditetssensorer med denne teknologien (f.eks. METTLER TOLEDOs InPro 8300 RAMS-serie) er laget for bruksområder med lave til middels turbiditetsnivåer. Fargemåling (gulhet) er også tilgjengelig i InPro 8300 RAMS. Disse er felles for faseseparasjonsapplikasjoner.

Tilbakespredt lys: Disse turbiditetssensorene (f.eks. METTLER TOLEDOs InPro 8050, InPro 8100 og InPro 8200) er utviklet for prøver med høy partikkelkonsentrasjon på opptil 250 g/l suspendert stoff. Avhengig av bruksområdet er METTLER TOLEDOs inline-turbiditetssensorer tilgjengelige i både rustfritt stål og polysulfon for anvendelse med henholdsvis legemidler og avløpsvann.

Hvordan velger du riktig turbiditetssensor?

Turbiditetssensoren bør velges på bakgrunn av ønsket måleområde så vel som bruksområdet. METTLER TOLEDO tilbyr flere allsidige turbiditetssensorer som oppfyller kravene til en rekke ulike anvendelser, som:

  • Fermentering Biomassevekst (optisk tetthet)
  • Krystallisering
  • Faseseparasjon
  • Vann i olje
  • Filtergjennomtrengning
  • Aktivslam
  • Etter filtrering av øl og måling av gulhet
  • Avløpsvann

Kontakt din METTLER TOLEDO-representant for mer informasjon.

This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.