3000CS Kloridanalysator - Sulfatanalysator
3000CS sulfat- og kloridanalysator

3000CS sulfat- og kloridanalysator

Automatisert, online, klorid- og sulfatmåling på ppb-nivå for sykluskjemi og tilsetningsvann

Kloridanalysator og sulfatanalysator for vann

METTLER TOLEDOs Thornton 3000CS-analysator er et online instrument for direkte måling av klorider og sulfater i rent vann og kjemiske prøver fra st...

METTLER TOLEDOs Thornton 3000CS-analysator er et online instrument for direkte måling av klorider og sulfater i rent vann og kjemiske prøver fra strømproduksjonssyklusen. Analysatoren overvåker kontinuerlig disse svært etsende kontamineringene som ledd i å kontrollere korrosjon og minimere skader på kraftverkets kritiske utstyr. Dette gir tidlig og entydig påvisning av spornivåer av klorid- og sulfationer med minimalt operatørtilsyn.

Bruksområder:

Måling av turbininntak: Bekreft at damp i turbininntaket har klorid- og sulfatnivåer innenfor grenseverdiene.

Måling av inntaksvann for dampkjele: Sørg for lave ppb-nivåer av forurensninger i vann- og dampsyklusen.

Måling av kondensat: Påvis gjennombrudd av forurensninger ved kondensator og nedbryting av sulfonert kationharpiks.

Måling av erstatningsvann: Kontroller at klorid- og sulfatnivåer er innenfor akseptable grenseverdier før vannet introduseres i vann- og dampsyklusen.

Kloridanalysator og sulfatanalysator: 3000CS – Vanlige spørsmål

1. Hva er kloridioner? Og hvorfor er det kloridioner i vann?

Kloridionet er en del av mange salter slik som NaCl. Salter er vanlige i naturen og er lett løselige i vann, noe som forårsaker kloridforurensning.

2. Hva er sulfationer? Og hvorfor er det sulfationer i vann?

Sulfationet er en del av mange salter slik som Na2SO4. Salter er vanlige i naturen og er lett løselige i vann, noe som forårsaker sulfatforurensning. I kraftverk kan sulfationer også blandes inn i vannet via nedbryting av sulfonerte harpikser.

3. Hvilken effekt har klorid- og sulfationer på utstyret i kraftverket?

Klorider og sulfater er de mest etsende forurensningene i vannet som brukes i kraftverket. De forårsaker korrosjon, groptæring, sprekkdannelse, nedgang i effektiviteten med avleiringer av korrosjonsproduktet og korrosjon under avleiringene. Dette skader dyrt produksjonsutstyr som turbiner og kjeler, og fører til ikke-planlagte nedstengninger for vedlikehold og reparasjoner.

4. Hvordan kan man kontrollere klorid og sulfat i kraftverk?

Gjennom riktig vannbehandling kan man sørge for at kvaliteten av vannet introdusert i vann/damp-syklusen har lave nivåer av klorider og sulfater.

Hvis høye verdier av klorider og sulfater påvises i vann/damp-syklusen, kan de fjernes ved utblåsning av kjele og ved å introdusere nytt erstatningsvann i syklusen.

5. Hvor overvåkes sulfater og klorider i et kraftverk?

Det viktigste målepunktet for klorider og sulfater i vann/damp-syklusen er ved turbininntaket. Dette sikrer at kun akseptable nivåer av klorider og sulfater slippes sammen med dampen inn i turbinen – det dyreste hovedutstyret i kraftverket. Et annet viktig målepunkt er etter kondensatpolereren for å overvåke nedbryting av sulfonert harpiks. Det er også viktig å overvåke disse ionene før dampkjelen for å sikre at kjelen ikke blir skadet. Dette gir også en mulighet til å fjerne klorider og sulfater fra vann/damp-syklusen via utblåsning av kjelen i tilfelle høye nivåer av ioner oppdages ved kjeleinnløpet.

Lave klorid- og sulfatnivåer sikres i erstatningsvannet ved å overvåke nivåene etter alle behandlingsstadier, før vannet sendes til lagertanken som forsyner vann/damp-syklusen.

6. Er det retningslinjer for akseptabel maksgrense for klorider og sulfater?

Retningsgivende nøkkelorganer og forskningsorganisasjoner som EPRI (USA), IAPWS (globalt) og TPRI (Kina) angir akseptable grenseverdier i sine retningslinjer for drift av kraftverk. Turbinprodusenter angir også akseptable grenseverdier i sine garantier for å sikre korrosjonskontroll og optimal ytelse for turbinen.

7. Hva er akseptable grenseverdier for disse ionene?

Akseptable grenseverdier er 2 eller 3 ppb hver av klorid og sulfat for erstatningsvann og vann/damp-syklusen.

8. Kan ledningsevne/konduktivitet måle sulfater og klorider?

Ledningsevne er et kumulativt mål på alle forurensninger i vann. Den skiller ikke mellom skadelige forurensninger som klorid og sulfat, og uskadelige komponenter som karbondioksid. Den gir ikke et mål på ppb-nivå for klorider og sulfater.

9. Er det en ideell måte å overvåke klorider og sulfater?

Klorider og sulfater bør måles direkte ved viktige nøkkelpunkt i kraftverket som beskrevet ovenfor. Målingene bør være i ppb av hver ion, ikke en kumulativ måling av alle forurensninger i vannet.

Bruk av grabbprøve for å gjennomføre analyser i laboratoriet forårsaker forsinkelse i målingene, noe som kan føre til skade på kraftverkets utstyr. En slik målemetode innehar også en risiko for kontaminering under innsamling og transport av grabbprøvene, noe som kan gi falske positiver og unødvendige vedlikeholdsaktiviteter, og føre til økt nedetid for anlegget.

10. Hvilke teknologier og produkter kan brukes til å måle disse ionene?

Ionekromatograf – på lab og online – gir målinger på ppb-nivå av klorider og sulfater. Induktiv koblet plasma (ICP) med massespektrometri er en annen teknologi som gir lignende målenivåer. Disse produktene er imidlertid dyre i innkjøp, drift og vedlikehold, og må driftes av utdannede kjemikere.

En annen metode for nøyaktig, pålitelig og rimelig måling av klorider og sulfater er en analysator basert på mikrovæskebasert kapillær gelelektroforese.

11. Hva er mikrovæskebasert kapillær elektroforese?

Mikrovæskebasert kapillær gelelektroforese bruker spenning for å skille ioner i et kapillar. Ioner beveger seg i forskjellig fart i kapillaret basert på størrelse og ladeforhold, noe som fører til separasjon av ionene.

12. Hvordan brukes mikrovæskebasert kapillær gelelektroforese til å analysere klorider og sulfater?

En mikrovæskebasert kapillær gelelektroforese-kassett brukes i analysatoren til å skille ioner i prøvevannet, noe som gir konsentrerte klynger av klorid- og sulfationer som beveger seg gjennom kapillaret. Konsentrasjonen av disse ionene måles med en konduktivitetscelle på kassetten. Konsentrasjonene av ionene i ppb beregnes deretter fra denne konduktivitetsmålingen og vises.


Lave eierskapskostnader sammenlignet med offline-metoder
Enkelt vedlikehold med ISM prediktiv diagnostikk
Intuitiv betjening med berøringsskjerm

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer
Filter:
Sett filter
Clear All
 
Måleområde
Målesyklustid
Flowhastighet, prøve
Se detaljer
Måleområde0-300 ppb
Målesyklustid45 min typisk, programmerbar 15 min - 1 time
Flowhastighet, prøve25-50 mL/min
Comparison

Dokumentasjon

Programmer

Monitoring Chloride and Sulfate
Read more in the application note about the increasing need to measure chloride and sulfate.

Hvitbøker

A New Method for Corrosion Prevention On-line Chloride and Sulfate Monitoring
This white paper explores a new technology for chloride and sulfate determination that is far more cost-effective and delivers accurate, on-line measu...

Datablad

Datasheet for 3000CS (Chloride/Sulfate) Analyzer
The data sheet details how the 3000CS Analyzer directly measure chlorides and sulfates in pure water and power cycle chemistry samples and enables mon...
Data Sheet: 3000CS Services
Expert system services and periodic replacement of critical consumables, such as the cartridge and reagents, ensures your analyzer is always operating...

ROI-kalkulator

ROI Calculator For Chloride and Sulfate Analyzer
The ROI calculator can help you figure out how much you can save by measuring chloride and sulfate directly with 3000CS Analyzer in comparison to inte...

Service

Oppnå optimal oppetid og ytelse

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Ekpertise
Trening & Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.