METTLER TOLEDO | Eksplosjonssikker vekt | Veieløsninger for farlige områder

Eksplosjonssikre vekter og løsninger for veiing i farlige områder

Nøyaktig veiing med maksimal sikkerhet i eksplosjonsfarlige omgivelser

Vekter for farlige områder hjelper deg å møte krav til sikker drift og miljøstandarder, og samtidig øke produktiviteten og kvaliteten med globalt godkjent utstyr for farlige miljøer. Enten du veier i sone 1 eller 21, divisjon 1, sone 2 og 22 eller divisjon 2, sikrer METTLER TOLEDO eksplosjonssikre vekter og veieløsninger for veiing av materialer av alle størrelser, former og kapasiteter.

Ring for tilbud
Rail Scales for Hazardous Area
Automatisert lakkblandingsvekt
Eksplosjonssikre gulvvekter

Utforsk våre tjenester – Skreddersydd for å passe til utstyret ditt

Vi tilbyr støtte og service gjennom hele livssyklusen til måleutstyret – fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr. 

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Egensikker veiing for overlegen produktkvalitet i farlige industrielle miljøer

METTLER TOLEDOs løsninger for farlige områder kan hjelpe deg å oppfylle krav til sikker drift og miljøstandarder og samtidig øke produktiviteten og kvaliteten med globalt godkjent utstyr for farlige områder. Enten du veier i sone 1 eller 21, divisjon 1, sone 2 og 22 eller divisjon 2, sikrer METTLER TOLEDO nøyaktig veiing med balansevekter, indikatorer og tilbehør, veiemoduler og veieplattformer av alle størrelser, former og kapasiteter.

Hva menes med eksplosjonssikker? Hva gjør en vekt eksplosjonssikker trygg? Hva er fordelene med en eksplosjonssikker vekt?

Eksplosjonssikre vekter eller vekter for farlige områder er spesialdesignet for å minimere faren for eksplosjon når produksjonsmaterialer og prosesser skaper potensielt eksplosjonsfarlige miljøer. Det er for eksempel viktig at utstyr i områder som er klassifisert som sone 1, der det er sannsynlig at eksplosjonsfarlige gasser kan forekomme, har helt innkapslet elektronikk slik at de ikke er fare for at gnister eller varmeakkumulering kan utløse en eksplosjon. Eksplosjonssikkert elektrisk utstyr kan begrenset en eksplosjon og slukke flammen. Når du ser etter vekter for farlige soner, må du sørge for å finne en pålitelig leverandør som kan dokumentere at utstyret er egensikkert.

METTLER TOLEDO har et stort utvalg av løsninger for egensikre vekter til bruk i farlige soner. Fra benkvekter til farlige soner, gulvvekter til farlige soner, veieceller til farlige soner – og mer. Finn den perfekte vekten for farlige områder i dag, og sikre at du får sikker, nøyaktig og effektiv veiing.

Hva betyr “egensikker”? Hva er forskjellen på flammesikker og egensikker? Hvilke fordeler er det med egensikker beskyttelse?

Egensikker teknologi hindrer eksplosjoner ved å sikre at energien som overføres til et farlig miljø er godt under den energien som kreves for å utløse en eksplosjon. Derfor begrenses den til elektriske apparater og kretser med begrenset utgang eller forbruk av energi. Egensikre systemer gjør det mulig å bruke utstyr uten fare for antenning av brennbar gass, støv eller fibre som kan finnes i farlige miljøer. Våre vekter for farlige områder er egensikre.

Metoden for flammesikring er basert på konseptet eksplosjonsbegrensning, der eksplosjonen kan finne sted, men da i et begrenset område som er konstruert for å tåle det ekstra trykket som skapes av eksplosjonen. Et flammesikkert system regnes vanligvis som noe enklere å designe enn et egensikkert system, fordi det ikke krever et helt nytt utstyrsdesign. Det er imidlertid vanligvis dyrere å installere på grunn av de høye kostnadene knyttet til å legge kablene inni en kabelføring som må forsegles mellom de sikre og farlige områdene. Det er også ofte fysisk større og mye tyngre enn en egensikker løsning. Flammesikkert utstyr er også vanskeligere og mer tidkrevende å vedlikeholde fordi området må enten være kjent å være ufarlig eller utstyret må tømmes for energi før deksler kan tas av. Det kreves tillatelse til arbeid på strømførende deler for å utføre vedlikeholdsarbeid på disse systemene. I tillegg er det ekstra viktig å sørge for at skruer strammes til spesifiserte verdier når deksler settes tilbake på plass.

Last ned Kompetanseveiledning for farlige områder for å få mer informasjon.

Hva betyr “eksplosjonssikker”? Hva er forskjellen mellom eksplosjonssikker og egensikker?

Eksplosjonssikkert utstyr er designet slik at dersom en eksplosjon oppstår, begrenses eksplosjonen til en egnet innhengning.  Egensikkert utstyr designes ved å begrense gnistenergien og overflatetemperaturen for å hindre at en eksplosjon oppstår. Våre vekter for farlige områder er egensikre.

Hva er et farlig område i klasse 1, divisjon 1?

Farlige områder i klasse 1, divisjon 1 er steder som er definert av National Electrical Code (NEC)-håndboken, med artikkel 500, 501, 502, 503, 505 og 506.  Steder i klasse 1 er steder der det er store nok mengder brennbare gasser eller røyk til stede i luft til at eksplosjonsfarlige eller antennelige blandinger kan bli produsert (NEC 501).  Divisjon 1 er et delsett av klasse 1 og er klassifisert som et område der den eksplosjonsfarlige eller brennbare gassen, røyk eller væsker som nevnt over, kan finnes under normal, daglig drift.

Hva er et farlig område i sone 2?

Soner klassifiseres av National Electrical Code (NEC), og de er beskrevet i artikkel 505.En av egenskapene som klassifiserer et område som sone 2, er når antennelige konsentrasjoner av brennbare gasser eller røyk vanligvis ikke finnes, men kan finnes i bestemte tilfeller som er forklart i NEC-standardene.Soner klassifiseres også av ATEX 1999/92/EU-direktivet basert på frekvensen og varigheten av forekomsten av den eksplosjonsfarlige atmosfæren.  I henhold til ATEX 1999/92/EU-direktivet har man en sone 2 når det er sannsynlig at en eksplosjonsfarlig atmosfære vil eksistere sjelden eller i korte perioder.

Hva er eksplosjonssikker kabling?

For å ha eksplosjonssikker kabling, som er obligatorisk i div. 1, kreves ledere og pakninger.  Disse brukes til å isolere kretsen fra farlige gasser.En pakning festes i sekvenser til lederen som en tilkobling der du kan fylle på tetningsmiddel. Dette hindrer at gasser kan sive inn i kabellederen og komme inn i ukontrollerbare områder.