Egensikker | Eksplosjonssikre gulvvekter | Farlige områder

Eksplosjonssikre gulvvekter – egensikre

Gulvvekter for sikker og nøyaktig veiing i Ex-soner.

Eksplosjonssikre gulvvekter og plattformer for farlige områder klassifisert som sone 1/21, divisjon 21 eller Sone 2/22, divisjon 2 muliggjør nøyaktig veiing i områder der det er sannsynlig at en eksplosiv atmosfære kan oppstå under drift. Disse egensikre gulvvektene er utviklet for å levere langsiktig sikkerhet, produktivitet og kvalitet for et stort utvalg av veiekapasiteter.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

Utforsk våre tjenester – Skreddersydd for å passe til utstyret ditt

Vi tilbyr støtte og service gjennom hele livssyklusen til måleutstyret – fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr. 

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er eksplosjonssikre gulvvekter? Hva er gulvvekter for farlige områder? Hva gjør en gulvvekt eksplosjonssikker?

En eksplosjonssikker gulvvekt eller en gulvvekt for farlige områder er godkjent for bruk i områder som er klassifisert som farlige av tilsynsmyndigheter. Eksplosjonssikre gulvvekter og gulvvekter for farlige områder sørger for sikker, effektiv og pålitelig veiing i potensielt eksplosjonsfarlige miljøer.

En gulvvekt regnes som sikker for Ex-soner når brukeren har utført en risikovurdering ved å identifisere typen eksplosjonsfare og varigheten av eksplosjonsfaren og deretter valgt utstyr som er riktig designet.Utstyr, som vekter, må være godkjent og produsert i henhold til alle relevante standarder, som inkluderer en godkjent vedlikeholdsplan for fortsatt drift.

Hva er forskjellene mellom eksplosjonssikre gulvvekter for sone 1/21, divisjon 1 og sone 2/22, divisjon 2?

Sonene klassifiseres av International Electrochemical Commission (IEC) i Europa, Asia, Australia, Afrika og andre regioner eller av National Fire Protection Association (NFPA) National Electric Code (NEC) i USA.

Farlige områder i klasse 1, divisjon 1 er steder som er definert av NEC-håndboken, artikkel 500, 501, 502, 503, 505 og 506.Steder i klasse 1 er steder der det er store nok mengder brennbare gasser eller røyk til stede i luft til at eksplosjonsfarlige eller antennelige blandinger kan bli produsert (NEC 501).Divisjon 1 er et delsett av klasse 1 og er klassifisert som et område der den eksplosjonsfarlige eller brennbare gassen, røyk eller væsker som nevnt over, kan finnes under normal, daglig drift.

En egenskapene som klassifiserer et område som sone 2, er når antennelige konsentrasjoner av brennbare gasser eller røyk vanligvis ikke finnes, men kan finnes i bestemte tilfeller som er forklart i NEC-standardene.Soner klassifiseres også av ATEX 1999/92/EU-direktivet basert på frekvensen og varigheten av forekomsten av den eksplosjonsfarlige atmosfæren.I henhold til ATEX 1999/92/EU-direktivet har man en sone 2 når det er sannsynlig at en eksplosjonsfarlig atmosfære vil eksistere i sjeldne tilfeller eller i korte perioder.

Eksplosjonssikre gulvvekter er godkjent for sone 1/21, divisjon 2 og sone 2/22, divisjon 2, basert på deres evne til å oppnå det sikkerhetsnivået som kreves for miljøene definert over.

Du kan lese mer informasjon om hvordan du velger eksplosjonssikre gulvvekter og klassifisering av eksplosjonssikre områder ved å laste ned Kompetanseveiledning for sikkerhet i farlige områder.

Hvordan vet du om en eksplosjonssikre gulvvekt vil fungere i ditt miljø?

Du kan finne ut om en bestemt gulvvekt for farlige områder vil fungere i ditt miljø ved å først fastsette klassifiseringen av det farlige området, som definert av International Electrochemical Commission (IEC) i Europa eller av National Fire Protection Association (NFPA) National Electric Code (NEC) i USA. Deretter må du velge en vekt som har de nødvendige godkjenningene for bruk i denne klassifiseringen av eksplosjonssikre områder.

Hvordan er MTs eksplosjonssikre gulvvekter egensikre? Hvordan vet du om en enhet er egensikker?

Egensikre systemer gjør at utstyr kan brukes uten at det er fare for antenning av brennbar gass, støv eller fibre som kan finnes i farlige miljøer. Gjennom grundig testing må METTLER TOLEDO dokumentere at den egensikre gulvvekten tåler godkjenningskravene satt av de angitte tilsynsorganene, ved å fremlegge samsvarssertifikater, tegninger eller annet støttemateriell.

Det finnes tre klassifiseringsnivåer for egensikkerhet, «ia» «ib» og «ic», og disse er basert på sikkerhetsnivået og antall mulige feil. Hver klassifisering forsøker å balansere sannsynligheten for at en eksplosjonsfarlig atmosfære er til stede mot sannsynligheten for at en antenning finner sted. Beskyttelsesnivå «ia» er en forutsetning for utstyr i kategori 1 og egner seg til bruk i sone 0 / divisjon 1. Beskyttelsesnivå «ib» for utstyr i kategori 2 egner seg til bruk i sone 1. Beskyttelsesnivå «ic» er for kategori 3 og egner til bruk i sone 2 / divisjon 2.  

For egensikre gulvvekter installert på et fast sted skal det maksimale intervallet mellom hver periodiske kontroll uten at det søkes ekspertrådgivning, være tre år. Når et intervall er fastsatt, skal det utføres ytterligere periodiske kontroller for å støtte eller endre det foreslåtte intervallet. Stasjonært eller bærbart egensikkert utstyr er mer utsatt for skade eller feilbruk enn faste installasjoner, og det maksimale intervallet mellom periodiske nærkontroller skal derfor være maksimalt hver 12. måned. Kabinetter som åpnes ofte, som batterihus, skal gjennomgå grundig kontroll minst hver 6. måned. I tillegg skal alt utstyr inspiseres visuelt av en erfaren operatør for å sikre at det ikke foreligger synlige skader.

Last ned Kompetanseveiledning for farlige områder for å få mer informasjon.