RapidCal™-kalibrering av tankvekter – ny metode for kalibrering av tanker, reaktorer, hoppere og silovekter.
Know How

Innovativ
RapidCal™-tankvektkalibrering

Know How

Rask, sporbar og problemfri – RapidCal™-tankvektkalibrering
er den ideelle metoden for kalibrering av de fleste tanker, reaktorer, hoppere
og silovekter, og den sparer deg for både tid og penger.

Tradisjonelle kalibreringsmetoder er tidkrevende, dyre og ender ofte opp med usikker nøyaktighet og sporbarhet. Den nye og innovative RapidCal™ fra METTLER TOLEDO tilbyr en økonomisk metode for tankvektkalibrering som er sporbar, og som ikke krever bruk av testlodd eller rensede væsker. I tillegg elimineres risikoen for kontaminering av tankens innside ved at den dyre og risikable prosessen med materialutskiftning er fjernet. 

RapidCal™-tankvektkalibrering
RapidCal-tankvektkalibrering

Slik utføres den innovative  RapidCal™-tankvektkalibreringen

En ny tidsalder har startet innen tankveiing. Bli en del av revolusjonen og gjør tankene dine klar for  RapidCal™-tankvektkalibrering for å oppnå et nytt nivå av nøyaktighet og vesentlig lavere kalibreringskostnader. Sju gode grunner til å velge RapidCal:

  • reduserte kostnader
  • enkel prosess
  • raskere kalibrering 
  • ingen berøring av tankinnholdet 
  • samsvar med kvalitetssikringssystemer
  • nøyaktig tankkalibrering
  • sporbar kalibrering

 

Hva er RapidCal™-tankvektkalibrering?

RapidCal™ er en ny og innovative metode for kalibrering av tankvekter. I stedet for å bruke testlodd eller å fylle opp tanken, brukes trykk-kraften fra hydraulisk utstyr. Lastingen av tankvekten er den samme under  RapidCal™-kalibrering som under normal drift, dvs. at det kompenseres for rørpåvirkninger. 

Når skal jeg bruke RapidCal™?

RapidCal™ kan brukes på tankvekter i kapasitetsområdet 1–32 tonn, der kvalitetssikringssystemet eller interne eller eksterne reguleringer krever jevnlig kalibrering av produksjons- og lageranlegget. Hvis det ikke foreligger et slikt krav, men du likevel ønsker å kjenne ytelsen til tankvekten din, er RapidCal™ den riktige metoden. Metoden er rask og enkel, og kalibreringen fullføres på et par timer. 

Hvilke fordeler har den?

RapidCal™ reduserer driftsstansen til kun et par timer før produksjonen kan startes igjen, og på denne måten minimeres tapte inntekter. RapidCal™ krever ikke dyrt kalibreringsmateriale, som f.eks. renset vann. Kraften påvirker tanken utvendig. Dette betyr at innsiden av tanken ikke blir ikke berørt. Tanken behøver derfor ikke å rengjøres hverken før eller etter kalibrering. RapidCal™ er nøyaktig og gir et sporbarhetssertifikat som samsvarer med kravene til kvalitetssikringssystemer. 

Hvordan utføres kalibreringen?

Kalibreringen utføres av en tekniker fra METTLER TOLEDOs serviceteam.  RapidCal™-utstyret monteres på forankringspunkter på tanken og fundamentet. Kraften kommer fra hydraulisk utstyr og måles med referanselastceller. Verdien på rekalibreringsterminalen sammenlignes med tankvektterminalen. Hvis nødvendig, justeres tankvekten. Se videoen for å se mer. 

Hvordan påføres kraften?

Kraften påføres ved hjelp av hydrauliske sylindere og en håndpumpe.  RapidCal™-modulene kobles til på forankringspunkter på tanken og fundamentet. De hydrauliske trekksylinderne er en del av kalibreringsmodulene, som trykksettes av håndpumpen og genererer den nedadrettede kraften. 

Hvorfor er RapidCal™-kalibrering bedre enn kalibrering med strømningsmåler?

RapidCal™ har mange fordeler i forhold til kalibrering med strømningsmåler. Det går raskere, det kreves ingen dyre materialer (som renset vann), innholdet i tanken berøres ikke og  RapidCal™ krever ikke lange avbrudd i produksjonen. 

Hvordan reduseres lengden på driftsstanser?

Planlegg en tankvektkalibrering med METTLER TOLEDOS serviceteam på et tidspunkt når tanken likevel er tom, så utføres  RapidCal™-kalibrering på et par timer.

Hvordan klargjør jeg tankvektene for RapidCal™-kalibrering?

Kontakt din salgsrepresentant fra METTLER TOLEDO for å få dokumentet Anbefalinger for konstruksjon. Dokumentet inneholder en detaljert beskrivelse av RapidCal™-metoden og har mange eksempler som viser ulike tankinstallasjoner. Du kan også få en pakke med CAD-tegninger som kan brukes under design av tanken.

Kan eksisterende tanker oppgraderes for bruk av RapidCal-kalibrering?

Her finnes det ikke et enkelt svar, ettersom dette avhenger av mange faktorer som installasjon, tilgjengelig informasjon, originale tegninger osv. Ta kontakt med oss, så vil våre tekniske eksperter hjelpe deg med å finne svaret på dette spørsmålet.

Er RapidCal™-kalibrering mer nøyaktig enn kalibrering med testlodd?

Kalibrering med testlodd er fortsatt det mest nøyaktige alternativet. Fordelen med  RapidCal™-kalibrering fremfor bruk av testlodd er tidsbruken; det går mye raskere og du oppnår likevel svært god nøyaktighet.

Hva trengs for å benytte RapidCal-kalibrering for en tankvekt?

For RapidCal skal hvert ben på tankvekten ha et øvre og et nedre forankringspunkt som er kraftig nok til å tåle strekkraften som forekommer under kalibrering. Våre konsulenter kan gi deg mer informasjon.

Er METTLER TOLEDO tjenesteleverandøren for RapidCal-kalibrering av tankvekter, og i hvilke regioner?

METTLER TOLEDO tilbyr RapidCal-kalibrering av tanker som en tjeneste som er tilgjengelig i alle regioner. Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon.

Er RapidCal™-kalibrering mer nøyaktig enn kalibrering med testlodd?

Kalibrering med testlodd er fortsatt det mest nøyaktige alternativet. Fordelen med  RapidCal™-kalibrering fremfor bruk av testlodd er tidsbruken; det går mye raskere og du oppnår likevel svært god nøyaktighet.