Engineering, Machinery & Equipment Manufacturing - METTLER TOLEDO
Teknikk-, maskineri- og utstyrsproduksjon
Komponenter for enkel integrering med global støtte
Materialmottak
Veieterminaler
Veieterminaler brukes i et bredt spekter av industrielle bruksområder, alt fra grunnleggende veiing til avanserte bruksområder som integreres med kontrollsystemer, fabrikknettverk og annet eksternt utstyr.

Ulike skjermteknologier er tilgjengelige for å sikre den beste lesbarheten i alle miljøer.
Benkvekter, bærbare vekter
og kompakte vekter

Det finnes et omfattende utvalg av standardvekter med et bredt utvalg av plattformstørrelser for integrering i systemer og maskiner.

Bruksområdene varierer fra enkel veiing, deletelling og formulering til statisk kontrollveiing. Det finnes modeller som er beregnet på tørre, våte og farlige miljøer.
Gulvvekter
De robuste gulvvektene er konstruert for nøyaktig veiing i tørre, farlige miljøer og for kraftig bruk, men også for bruk i hygienisk følsomme miljøer.

De finnes i en rekke standardformer, -størrelser og -materialer, og med alternativer for bærbarhet. Tilpassede modeller er bygget for å oppfylle spesifikke prosesskrav.
Veiemoduler
og lastceller

Med presisjonsveiemoduler kan du oppnå nøyaktig veiing. De muliggjør mekanisk integrering i maskiner eller systemer, og de beskytter lastcellen. Installasjonen sikres takket være unike funksjoner.

Det finnes enkle lastceller for direkte integrering i maskiner. Spesialtilbehør sørger for at lasten introduseres på korrekt måte, og sikrer således nøyaktigheten.
Lastceller
for lastebilvekter

Veiing av lastebiler er ofte en integrert del av et selskaps daglige drift og dermed inntektskilde. Vi har konstruert vårt utstyr og våre tjenester med høy ytelse for å oppfylle dine krav til veiing og drift.

Dine systemers nøyaktighet og pålitelighet beskytter bedriften din, selv i de mest utfordrende miljøer.
Beholdning
Veieterminaler
Veieterminaler brukes i et bredt spekter av industrielle bruksområder, alt fra grunnleggende veiing til avanserte bruksområder som integreres med kontrollsystemer, fabrikknettverk og annet eksternt utstyr.

Ulike skjermteknologier er tilgjengelige for å sikre den beste lesbarheten i alle miljøer.
Veiemoduler
for tanker og siloer

Veiing er en nøyaktig metode for måling av beholdning, enten det er i tanker, siloer eller binger. Det fungerer uavhengig av utformingen på beholderen, og er perfekt for ikke-selvutjevnende materialer.

Veiemoduler kommer ikke i kontakt med prosessmedier og sikrer således maksimal presisjon og maksimal levetid på utstyret.
Vekter for deletelling
Det finnes et omfattende utvalg av tellevekter med et bredt utvalg av plattførmstørrelser for integrering i systemer og maskiner.

Bruksområdene varierer fra enkel telling til systemer med utskriving, identifiseringsenheter og integrert database.
Oksygenanalyse på stedet
Luftinntrenging i fakkelsystemer og i gjenoppretting av damper fra organiske løsemidler i oppbevaringstanker er farlig og må holdes under kritiske nivåer. Dette involverer vanligvis fortynning av avgasser med en inert gass.

METTLER TOLEDOs justerbare diodelaseranalysatorer sørger for pålitelig oksygenmåling på stedet. Dette bidrar til å sikre trygge oksygennivåer til enhver tid.
Produksjon
Kontrollsystemer for batchprosesser
IND780 batchterminal optimaliserer batchprosesser gjennom overensstemmende og nøyaktige materialoverføringer. Dette gir minimal materialforspillelse og forbedret batchkvalitet.

Toleransesjekking, materialidentifisering via strekkode og operatørbekreftelse bidrar til å veilede operatøren sikkert gjennom hver batch.
Benkvekter, bærbare vekter
og kompakte vekter

Det finnes et omfattende utvalg av standardvekter med et bredt utvalg av plattformstørrelser for integrering i systemer og maskiner.

Bruksområdene varierer fra enkel veiing, deletelling og formulering til statisk kontrollveiing. Det finnes modeller som er beregnet på tørre, våte og farlige miljøer.
Veieterminaler
Veieterminaler brukes i et bredt spekter av industrielle bruksområder, alt fra grunnleggende veiing til avanserte bruksområder som integreres med kontrollsystemer, fabrikknettverk og annet eksternt utstyr.

Ulike skjermteknologier er tilgjengelige for å sikre den beste lesbarheten i alle miljøer.
Gulvvekter
De robuste gulvvektene er konstruert for nøyaktig veiing i tørre, farlige miljøer og for kraftig bruk, men også for bruk i hygienisk følsomme miljøer.

De finnes i en rekke standardformer, -størrelser og -materialer, og med alternativer for bærbarhet. Tilpassede modeller er bygget for å oppfylle spesifikke prosesskrav.
Veiemoduler
for beholdere og reaktorer

Væsker, pulver, faste stoffer og gasser fanges opp, lagres og behandles i mange ulike typer beholdere.

Gravimetrisk nivåkontroll er svært pålitelig, og er perfekt for måling av aggressive, varme eller ikke-selvutjevnende materialer. Vi sørger for løsninger for lagerkontroll, sikring av produktoverensstemmelse og eliminering av avfall.
Høypresisjonsveiing
for automatisering

Veiemoduler med elektromagnetisk kraftutjevningsteknologi tilbyr linearitet, repeterbarhet og hastighet på høyeste nivå.

De er skreddersydd for behovene til maskinprodusenter så de enkelt kan integreres både elektrisk og mekanisk. Den beviste robustheten betyr pålitelig drift i et industrielt miljø.
pH-måling
i reaktor

pH er ofte en kritisk prosessparameter i syntetiseringstrinn, både organisk og uorganisk. METTLER TOLEDOs pH-målere er svært robuste, og er konstruert for å levere sammenhengende og pålitelige målinger av ytelse på tvers av selv det bredeste omfanget av prosessforhold.
Intelligent sensoradministrasjon
METTLER TOLEDOs intelligente sensoradministrasjon (ISM – Intelligent Sensor Management) er en prosessanalyseplattform som benytter intelligente sensorer til å øke systemets pålitelighet, forbedre prosessikkerheten og gi vesentlig reduksjon av vedlikeholdsarbeid.

ISM gir økt produktivitet og redusert driftskostnad med løsninger for pH, ORP, konduktivitet, DO og oksygen i gassfase.
Prosessanalyse
Det beste valget for interne målesystemer for effektiv overvåking og kontroll av produksjon, rengjøring på stedet og vannbehandlingsprosesser.

Sensorer, sendere og kabinetter for måling av pH, O2, oppløst CO2, turbiditet, farge og konduktivitet, er pålitelige og enkle å rengjøre.
Lønnsom fylling
Terminaler for fylling av tønner, store poser og gassbeholdere
Manuell og automatisk fylling av tønner og gassflasker krever høy nøyaktighet.

Enten veieinstrumentet skal fungere frittstående eller integreres i et system, må det oppnå målvekten raskt og presist. Våre løsninger oppfyller alle nødvendige godkjenninger for vekter og mål, og er sertifisert for farlige miljøer.
Benkvekter, bærbare vekter og kompakte vekter
Det finnes et omfattende utvalg av standardvekter med et bredt utvalg av plattformstørrelser for integrering i systemer og maskiner.

Bruksområdene varierer fra enkel veiing, deletelling og formulering til statisk kontrollveiing. Det finnes modeller som er beregnet på tørre, våte og farlige miljøer.
Veiemoduler for tilpassede vekter
Med presisjonsveiemoduler kan du oppnå nøyaktig veiing. De muliggjør mekanisk integrering i maskiner eller systemer, og de beskytter lastcellen. Installasjonen sikres takket være unike funksjoner.

Det finnes enkle lastceller for direkte integrering i maskiner. Spesialtilbehør sørger for at lasten introduseres på korrekt måte, og sikrer således nøyaktigheten.
Høypresisjonsveiing
for glass og sprøyter

Veiemoduler med elektromagnetisk kraftutjevningsteknologi tilbyr linearitet, repeterbarhet og hastighet på høyeste nivå.

De er skreddersydd for behovene til maskinprodusenter så de enkelt kan integreres både elektrisk og mekanisk. Den beviste robustheten betyr pålitelig drift i et industrielt miljø.
Oppdag fremmedlegemer
Enten du bruker metalldetektering eller røntgenteknologi for inspisering, vil Safeline-systemene for detektering av kontaminering bidra til å garantere produktsikkerheten.

Røntgenkontrollsystemer kan også utføre en rekke kvalitetskontroller i prosesslinjen for å garantere integriteten til produktet og emballasjen. Sammen leverer de total produktkvalitet, både på innsiden og utsiden.
Dynamisk kontrollveiing
Automatisert fyllingskontroll kombinert med nettbasert fyllerjusteringsteknologi garanterer et konsistent fyllingsnivå. Dette sikrer at ferdige varer oppfyller bransjens regelverk og lovverk.

Integrering av andre enheter, som kameraer, skannere, metalldetektorer og røntgenenheter sørger tilsammen for en inspeksjonsløsning med høy ytelse.
Kvalitetskontroll på anlegget
Dynamisk kontrollveiing
Automatisert fyllingskontroll kombinert med nettbasert fyllerjusteringsteknologi garanterer et konsistent fyllingsnivå. Dette sikrer at ferdige varer oppfyller bransjens regelverk og lovverk.

Integrering av andre enheter, som kameraer, skannere, metalldetektorer og røntgenenheter sørger tilsammen for en inspeksjonsløsning med høy ytelse.
Benkvekter, bærbare vekter og kompakte vekter
Når det gjelder manuell kontrollveiing og kvalitetskontroll, spiller faktorer som hastighet, gjennomstrømning og kvalitet en viktig rolle.

Våre bærbare vekter og benkvekter kan hjelpe deg å øke effektiviteten og presisjonen på dine veiinger samtidig som operatørfeil reduseres.
Kontroll av fullstendighet i glass og sprøyter
Veiemoduler med elektromagnetisk kraftutjevningsteknologi tilbyr linearitet, repeterbarhet og hastighet på høyeste nivå.

De er skreddersydd for behovene til maskinprodusenter så de enkelt kan integreres både elektrisk og mekanisk. Den beviste robustheten betyr pålitelig drift i et industrielt miljø.
Metalldeteksjon
Metalldetektorer med maksimal sensitivitet og pålitelig intern ytelse for sikring av overholdelse av kravene i HACCP, FDA, GMP, BRC og IFS.
Oppdag fremmedlegemer
Enten du bruker metalldetektering eller røntgenteknologi for inspisering, vil Safeline-systemene for detektering av kontaminering bidra til å garantere produktsikkerheten.

Røntgenkontrollsystemer kan også utføre en rekke kvalitetskontroller i prosesslinjen for å garantere integriteten til produktet og emballasjen. Sammen leverer de total produktkvalitet, både på innsiden og utsiden.
Emballasje og forsendelse
Veieterminaler
Veieterminaler brukes i et bredt spekter av industrielle bruksområder, alt fra grunnleggende veiing til avanserte bruksområder som integreres med kontrollsystemer, fabrikknettverk og annet eksternt utstyr.

Ulike skjermteknologier er tilgjengelige for å sikre den beste lesbarheten i alle miljøer.
Benkvekter, bærbare vekter og kompakte vekter
Det finnes et omfattende utvalg av standardvekter med et bredt utvalg av plattformstørrelser for integrering i systemer og maskiner.

Bruksområdene varierer fra enkel veiing, deletelling og formulering til statisk kontrollveiing. Det finnes modeller som er beregnet på tørre, våte og farlige miljøer.
Gulvvekter
De robuste gulvvektene er konstruert for nøyaktig veiing i tørre, farlige miljøer og for kraftig bruk, men også for bruk i hygienisk følsomme miljøer.

De finnes i en rekke standardformer, -størrelser og -materialer, og med alternativer for bærbarhet. Tilpassede modeller er bygget for å oppfylle spesifikke prosesskrav.
Veiemoduler og lastceller
Med presisjonsveiemoduler kan du oppnå nøyaktig veiing. De muliggjør mekanisk integrering i maskiner eller systemer, og de beskytter lastcellen. Installasjonen sikres takket være unike funksjoner.

Det finnes enkle lastceller for direkte integrering i maskiner. Spesialtilbehør sørger for at lasten introduseres på korrekt måte, og sikrer således nøyaktigheten.
Lastceller for lastebilvekter
Veiing av lastebiler er ofte en integrert del av et selskaps daglige drift og dermed inntektskilde. Vi har konstruert vårt utstyr og våre tjenester med høy ytelse for å oppfylle dine krav til veiing og drift.

Dine systemers nøyaktighet og pålitelighet beskytter bedriften din, selv i de mest utfordrende miljøer.
Palle- og pakkedimensjonering
Dimensjoner, vekt og ID er grunnlaget for alle fakturaer, og må være korrekte til enhver tid. Våre Cargoscan™-løsninger for palle- og pakkedimensjonering tilbyr høy ytelse og holdbarhet.

Alle løsninger har vekt- og målingsgodkjenning, og garanterer maksimal avkastning og sikret kundetillit.
Eskeveiing
Automatiske fullstendighetssjekker. Det er viktig å utføre fullstendighetkontroll før forsendelse for å sikre at det ikke er noe som mangler.

Våre smarte løsninger for eskeveiing tilbyr endelig kontroll før forsendelse, og bidrar til å unngå manglende deler.
Detaljhandel innen næringsmiddel
Prismerking
Profesjonelle funksjoner – rimelig pris. bPro-tellevekter og terminaler.
Emballeringssystem
Fersk emballering med høyt volum – manuelle merkestasjoner og automatiske systemer
Pakkere
Pakk-vei-merk-systemer – fra stasjoner med håndpakking til helautomatiske løsninger
Tellevekter
Taktile og -PC-baserte vekter med berøringsskjerm for smarte løsninger for ferskvareavdelinger
Selvbetjente vekter
Brukervennlige, taktile og PC-baserte vekter med berøringsskjerm for selvbetjent veiing
Kassevekter
Integrerte løsninger for veiing og kassaapparat ved kassen
Grunnleggende vekter
Kompakte vekter som beregner pris, med eller uten skriver. Enkel, praktisk, mobil
1
Vurderer du en løsning?
Still gjerne spørsmål, så kontakter vi deg innen kort tid.
2
Komponenter for maskinbyggere
og systemingeniører
METTLER TOLEDO leverer komponenter som enkelt kan integreres i maskiner og infrastruktur på fabrikker for å øke både produktiviteten og kvaliteten og samtidig redusere kostnaden. Enten du driver produksjon med diskrete prosesser eller produserer emballeringsmaskiner, vil du finne komponenter som passer systemet og automatiseringslandskapet ditt. Disse komponentene inkluderer:
  • måling av PH, CO2, O2 og andre viktige målinger
  • lastebilvekter og togvekter
  • industrielle veiesensorer med svært høy presisjon
  • veiemoduler for svært tung last, lastceller og vekter
  • metalldeteksjons- og visjonssystemer
  • systemer for veiing og dimensjonering


Last ned brosjyren Komponenter for automatisering
Global tilstedeværelse
Salg og tjenester
Med våre markedsorganisasjoner som opererer i de fleste industrialiserte land, i tillegg til utvalgte partnere i andre områder, kan vi betjene deg over hele verden. Våre geografisk fokuserte markedsorganisasjoner og partnere er ansvarlige for alle aspekter ved salg, service og støtte. 5000 fabrikkopplærte service- og salgsspesialister over hele verden er der for å støtte deg når som helst, hvor som helst.

METTLER TOLEDO service
Finjuster valget ditt
i industrier innen teknikk-, maskineri- og utstyrsproduksjon
Be om mer informasjon
Systemer og utstyr for prosesskontroll 3 Utstyr for fermenteringskar og bioreaktorerUtstyr for vannsystemer
 
Andre systemer for væskebehandling
 
Maskiner for produksjon og montering
Maskiner for pakking og fylling
 
Maskiner for transport og logistikkUtstyr for laboratorier og medisinsk bruk
 
Komponenter for automasjon
 
 
Måledata med overholdelse, sporbarhet, overensstemmelse og pålitelighet, er det som er viktigst. METTLER TOLEDOs løsninger dekker automatisk oppdaging innen legemidler, utvikling av effektive kjemiske prosesser og automatiserte produksjonsprosesser med merverditjenester for å garantere overholdelse med statlige forskrifter, samt overensstemmende og nøyaktige måledata.
45
6