Termoanalitikai Excellence

Rendszerek anyagjellemzésre

A termoanalitika olyan megoldások csoportja, amelyekkel az anyagok fizikai tulajdonságait mérik a hőmérséklet függvényében, miközben az anyag szabályozott hőmérsékleti programnak van kitéve. A METTLER TOLEDO termoanalitikai rendszerek ideálisak kézi vagy automatikus működtetéshez, pontos és megbízható eredményeket biztosítva a tudományos kutatáshoz és ipari fejlesztéshez, valamint a minőségbiztosításhoz és gyártáshoz egyaránt.

Hívjon minket ajánlatért
Nedvesség-meghatározó
Thermal Analysis eNewsletter
+36 1 288 4059
Szerviz hívása
Rendelkezésre állás
Támogatás és javítás
Teljesítmény
Karbantartás és optimalizálás
Megfelelőség
Kalibrálás és minőségbiztosítás
Szakértelem
Oktatás és konzultáció

FAQs

Mi az a termoanalitika?

Az ICTAC (nemzetközi termoanalitikai és kalorimetriai szövetség) szerint a termoanalitika olyan technikák csoportja, amelyekkel az anyagok fizikai tulajdonságait mérik a hőmérséklet függvényében, miközben az anyag szabályozott hőmérsékleti programnak van kitéve.

 

Milyen termoanalitikai technikák vannak?

A termoanalitika egymást kiegészítő technikák sorozata. A választandó technikát a vizsgálandó tulajdonság határozza meg. A technikák a következők:

  • Differenciál pásztázó kalorimetria (DSC): a mintába befelé vagy onnan kifelé irányuló hőáram mérése. A szenzor mértékegysége a watt (W).
  • Termogravimetriás vizsgálat (TGA): a tömeg változásait méri. A szenzor mértékegysége a milligramm (mg).
  • Termogravimetrikus analízis (TMA): a minta hosszváltozását méri. A szenzor mértékegysége a mikrométer (µm).
  • Dinamikus mechanikai analízis (DMA): az anyag modulusát (tárolás/veszteség) méri (a mértékegység Pascal (Pa)) az idő, a hőmérséklet vagy a frekvencia függvényében. További kimenet a mértékegység nélkül számított csillapítási tényező, a tangens delta.
  • Termo-optikai analízis (TOA): vizuális segítséget nyújt a fizikai hatások megfigyeléséhez a termoanalitika során. A DSC és HP DSC berendezések, valamint a fűthető tárgyasztalok optikai eszközökkel is kiegészíthetők.

 

Milyen hőeseményeket és anyagtulajdonságokat elemez a termoanalitika?

A termoanalitika segíthet olyan tulajdonságok és átmenetek meghatározásában, mint az üvegesedés (Tg), olvadáspont (Tm), párolgás, kristályosodás, fázisátmenetek, bomlás, hőtágulási együttható, méretváltozás, rugalmassági modulus (G'), veszteség modulus (G''), csillapítási tényező (tangens delta), reakcióentalpia és kinetika, az adalékok hatása, összetétel, hőstabilitás, lágyulási hőmérséklet és kikeményedési reakciók.