Sustavi za kontrolu Safeline X-ray - Pregled - METTLER TOLEDO
Rendgenski sustav za kontrolu prehrambenih proizvoda serije X33

Sustavi za kontrolu Safeline X-ray

Rješenja za kontrolu proizvoda Safeline X-ray poboljšavaju sigurnost proizvoda i kontrolu kvalitete

 

Otkrivanje stranih tijela i osiguranje kvalitete bez premca

Otkrivanje stranih tijela

Naši rendgenski sustavi za kontrolu vodeći su na tržištu te omogućavaju izvanredno otkrivanje slj...

Otkrivanje stranih tijela

Naši rendgenski sustavi za kontrolu vodeći su na tržištu te omogućavaju izvanredno otkrivanje sljedećih opasnih stranih tijela, neovisno o njihovom obliku, veličini ili mjestu prilikom raznovrsnih primjena:

 • Otkrivanje krhotina stakla (uključujući otkrivanje krhotina stakla u staklenoj ambalaži)
 • Otkrivanje metala (čak i u metalnim konzervama i aluminijskoj foliji)
 • Otkrivanje mineralnog kamena
 • Otkrivanje nekih plastičnih i gumenih tvari
 • Otkrivanje kalcificiranih kosti (uključujući pileće kosti)

Tvrtka Safeline X-Ray ima iskustva s rješenjima za kontrolu  prehrambenih i farmaceutskih proizvoda u nezapakiranom obliku, primjerice, sirovom, rasutom te tekućem i polutekućem, kao i raznim  pakiranim oblicima, kao što su:

 • Staklena ambalaža – staklenke i boce
 • Metalne konzerve – svi oblici i veličine konzervi
 • Maloprodajna ambalaža, uključujući visoke krute spremnike, plastične spremnike, kartone/kutije, vrećice, vreće, podloške i tube te blister pakiranja/paketiće.

Provjera kontrole kvalitete

Osim otkrivanja stranih tijela, oprema za kontrolu tvrtke Safeline X-ray istovremeno proizvođačima može pomoći povećati produktivnost jer rješava raznovrsne probleme kontrole kvalitete. Rendgenski uređaji za prehrambene i farmaceutske proizvode mogu u jednom prolazu i pri velikim brzinama linije izvoditi sljedeće provjere cjelovitosti proizvoda:

 • Mjerenje mase
 • Brojanje komponenti
 • Otkrivanje proizvoda koji nedostaju ili su oštećeni
 • Praćenje razina napunjenosti
 • Provjeru cjelovitosti konačnog zatvaranja
 • Provjeru oštećenja ambalaže

Usklađenost s propisima

Ugradnja sustava za rendgensku kontrolu može pomoći proizvođačima prehrambenih proizvoda da udovolje zahtjevima sljedećih normi koje se temelje na analizi opasnosti i određivanju ključnih kontrolnih točaka (HACCP) i koje su prepoznate od strane Globalne inicijative za sigurnost hrane (GFSI):

 • Globalni standard za sigurnost hrane Britanske udruge maloprodajnih lanaca (BRC)
 • Međunarodna norma za hranu (IFS)
 • Standard sigurne i kvalitetne hrane (SQF) 2000
 • Fondacija za certifikaciju sigurnosti hrane (FSSC) 22000

Uz to, oprema za kontrolu proizvoda tvrtke Safeline X-Ray farmaceutskim kompanijama može pomoći da se pridržavaju dobre proizvođačke prakse, osobito propisa 21 CFR, dijelova 210. i 211., GAMP-a¬¬- 4 i propisa 21 CFR, dijela 11., a koje provode Europska agencija za lijekove (EMEA) u Europi i Agencija za hranu i lijekove (FDA) u SAD-u.


 

Safeline X-ray vodeći je dobavljač opreme za otkrivanje kontaminacije stranim tijelima i provjeru kontrole kvalitete. Proizvođači prehrambenih proizvoda, pića i farmaceutskih proizvoda diljem svijeta oslanjaju se na naše linijske rendgenske sustave za kontrolu kako bi zaštitili dobrobit svojih kupaca i ugled robnih marki, smanjili rizik skupih povlačenja proizvoda te lakše ostvarili usklađenost s propisima.

Uređaji za rendgensku kontrolu tvrtke Safeline pružaju sigurnost i osiguravaju kvalitetu u svakoj fazi proizvodnog procesa za sirove, rasute, tekuće, polutekuće te pakirane proizvode. Ni folija ni pakiranje u metaliziranu foliju ne utječu na osjetljivost otkrivanja stranih tijela rendgenskim uređajem.

Sustav za rendgensku kontrolu pakiranih proizvoda
Rendgenska kontrola staklene ambalaže
Sustavi za rendgensku kontrolu konzervirane hrane

Sustav za rendgensku kontrolu pakiranih proizvoda

Sustavi za rendgensku kontrolu staklene ambalaže

Sustavi za rendgensku kontrolu konzervirane hrane

Rendgenski sustavi za kontrolu omogućuju pouzdano otkrivanje kontaminacije u proizvodima u raznovrsnoj maloprodajnoj ambalaži.
Sustavi za rendgensku kontrolu staklene ambalaže omogućuju nenadmašno otkrivanje fizičke kontaminacije, čak i na slijepim točkama kao što je dno ambalaže.
Oprema za rendgensku kontrolu izvanredno kvalitetno otkriva strana tijela te osigurava potpunu kvalitetu prehrambenih proizvoda pakiranih u konzerve.
Primjene za pakirane proizvode
Moguća je kontrola raznih vrsta maloprodajne ambalaže, neovisno o obliku i materijalu ambalaže.
Otkrivanje kontaminacije stranim tijelima
Moguća je kontrola raznih vrsta maloprodajne ambalaže, neovisno o obliku i materijalu ambalaže.
Provjere kvalitete proizvoda
Rendgenski sustavi istovremeno mogu otkrivati strana tijela, mjeriti masu, provjeravati razine punjenja, otkrivati proizvode zaglavljene ispod poklopca, otkrivati proizvode koji nedostaju te proizvode koji su oštećeni pri velikim brzinama proizvodne linije.
Smanjeni ukupni troškovi vlasništva
Energetski učinkovitiji i prilagodljiviji rendgenski sustav tvrtke Safeline dugoročno je isplativa investicija i smanjuje ukupne troškove vlasništva (TCO).
Primjene za staklenu ambalaže
Sustavi za kontrolu tvrtke Safeline omogućuju pouzdano otkrivanje krhotina stakla u staklenoj ambalaži i drugih stranih tijela u raznovrsnoj staklenoj ambalaži, čime se osigurava potpuna sigurnost proizvoda.
Kontrola pri velikoj brzini
Sustavi za otkrivanje krhotina stakla u staklenoj ambalaži automatski otkrivaju i odbacuju kontaminiranu staklenu ambalažu s proizvodne linije pri velikim brzinama linije.
Sigurnost proizvoda i kontrola kvalitete
Rendgenskim sustavima omogućuju istovremeno izvođenje niza rutinskih kontrola staklene ambalaže, kao što je otkrivanje kontaminacija i kontrola kvalitete, tj. kontrola razine napunjenosti, kontrola poklopaca itd.
Poboljšana kontrola ambalaže
Opcijama rendgenskih zraka pod kutom ili višestrukih rendgenskih zraka može se optimizirati otkrivanje na dnu, grlu i stijenkama staklene boce ili staklenke smanjenjem količine slijepih točaka kontrole.
Primjene sa konzerviranom hranom
Otkrivanje stranih tijela, uključujući metal, u prehrambenim proizvodima, pićima i hrani za kućne ljubimce pakiranima u razne vrste konzervi.
Linijska provjera kvalitete
Provjere cjelovitosti proizvoda, kao što su nadzor razine napunjenosti i otkrivanje oštećenih konzervi, mogu se izvoditi istovremeno s otkrivanjem stranih tijela.
Povećana vjerojatnost otkrivanja
Rendgenski sustavi za kontrolu konzervi pružaju potpunu pokrivenost pri kontroli te tako povećavaju vjerojatnost otkrivanja stranih tijela.
Jednostavna integracija u proizvodnu liniju
Rendgenski sustavi za kontrolu konzerviranih prehrambenih proizvoda jednostavno se dodaju na postojeće proizvodne transportne trake, zauzimaju minimalnu količinu prostora na liniji i omogućuju brzu, laku i isplativu inspekciju.
Sustav za rendgensku kontrolu nezapakiranih proizvoda
Sustavi za rendgensku kontrolu rasutih prehrambenih proizvoda
Rendgenska kontrola u cjevovodima

Sustav za rendgensku kontrolu nezapakiranih proizvoda

Sustavi za rendgensku kontrolu rasutih prehrambenih proizvoda

Oprema za rendgensku kontrolu u cjevovodima

Oprema za rendgensko otkrivanje tvrtke Safeline omogućuje nenadmašno otkrivanje kontaminacije stranim tijelima nezapakiranih proizvoda.
Rendgenska oprema za rasute proizvode omogućava izvanredno otkrivanje fizičke kontaminacije i kontrolu kvalitete rasutih proizvoda prije pakiranja.
Sustavi za rendgensku kontrolu u cjevovodima omogućavaju nenadmašno otkrivanje stranih tijela u tekućim i polutekućim proizvodima (obično se radi o mesu i peradi), kašastim proizvodima, polučvrstim pr...
Primjene za nezapakirane proizvode
Kontrola nezapakirane hrane kao što su hamburgeri (od mesa, peradi, riblji ili vegetarijanski) i drugih zamrznutih proizvoda te tekućih, polutekućih i rasutih proizvoda.
Otkrivanje kontaminacije stranim tijelima
Rendgenski sustavi za kontrolu prehrambenih proizvoda posebno su oblikovani za otkrivanje neželjenih stranih tijela u proizvodu neovisno o njihovom obliku ili smještaju.
Smanjenje prehrambenog otpada
Kada se rendgenski uređaji postave na početak proizvodne linije, strana tijela mogu se ukloniti na izvoru prije dodavanja dodatne vrijednosti, čime se smanjuje prehrambeni otpad i smanjuju troškovi.
Potpuno osiguranje kvalitete
Rendgenski sustavi tvrtke Safeline imaju veliku osjetljivost otkrivanja, istovremeno osiguravajući točnost, pouzdanost i lakoću rukovanja za sve nezapakirane proizvode.
Primjene za rasute prehrambene proizvode
Kontrola rasutih i nezapakiranih prehrambenih proizvoda na transportnoj traci, obično orašastih plodova, žitnih pahuljica, voća i povrća, mesa i hrane za kućne ljubimce, prije prerade i pakiranja.
Poboljšana osjetljivost
Osjetljivost otkrivanja povećana je zbog homogenog sloja proizvoda tijekom kontrole, osiguravajući jednostavno otkrivanje kontaminacije.
Mogućnosti velikog protoka
Traka s udubljenjima i prilagodljive ploče za niveliranje zadržavaju proizvod na traci te smanjuju mogućnost prolijevanja i poboljšavaju prijenos proizvoda na stalnoj dubini pri velikim brzinama proizvodnje.
Minimalna količina proizvodnog otpada
Rasuti prehrambeni proizvodi kontroliraju se i nesukladan dio proizvoda uklanja se višelinijskim sustavima za odbacivanje prije dodavanja dodatne vrijednosti.
Primjene u cijevima
Rendgenska kontrola prehrambenih proizvoda za kašaste proizvode, polučvrste proizvode i tekućine u preradi mesa i peradi, mliječnih i pekarskih proizvoda.
Najveća sigurnost prehrambenih proizvoda
Rendgenski sustavi za kontrolu u cjevovodima omogućuju izvrsno otkrivanje stranih tijela kao što su kalcificirane kosti, staklo, metal i plastika te tako štite potrošače i pomažu proizvođačima da izbjegnu povlačenja proizvoda s tržišta.
Veliki kontrolni protok
Rendgenskom opremom za kontrolu tekućih i polutekućih proizvoda mogu se kontrolirati prehrambeni proizvodi brzinom do 18 tona po satu, ovisno o primjeni, a da pritom ne dođe do oštećenja proizvoda.
Smanjenje prehrambenog otpada
Sustavi za rendgensku kontrolu tekućih i polutekućih proizvoda obično se koriste za kontrolu proizvoda u ranoj fazi proizvodnje čime se smanjuje prehrambeni otpad i smanjuju troškovi prije dodavanja dodatne vrijednosti proizvodu.
Sustav za rendgensku kontrolu pakiranih proizvoda

Rendgenski sustavi za kontrolu omogućuju pouzdano otkrivanje kontaminacije u proizvodima u raznovrsnoj maloprodajnoj ambalaži.

Primjene za pakirane proizvode
Moguća je kontrola raznih vrsta maloprodajne ambalaže, neovisno o obliku i materijalu ambalaže.
Otkrivanje kontaminacije stranim tijelima
Moguća je kontrola raznih vrsta maloprodajne ambalaže, neovisno o obliku i materijalu ambalaže.
Provjere kvalitete proizvoda
Rendgenski sustavi istovremeno mogu otkrivati strana tijela, mjeriti masu, provjeravati razine punjenja, otkrivati proizvode zaglavljene ispod poklopca, otkrivati proizvode koji nedostaju te proizvode koji su oštećeni pri velikim brzinama proizvodne linije.
Smanjeni ukupni troškovi vlasništva
Energetski učinkovitiji i prilagodljiviji rendgenski sustav tvrtke Safeline dugoročno je isplativa investicija i smanjuje ukupne troškove vlasništva (TCO).
Rendgenska kontrola staklene ambalaže

Sustavi za rendgensku kontrolu staklene ambalaže omogućuju nenadmašno otkrivanje fizičke kontaminacije, čak i na slijepim točkama kao što je dno ambalaže.

Primjene za staklenu ambalaže
Sustavi za kontrolu tvrtke Safeline omogućuju pouzdano otkrivanje krhotina stakla u staklenoj ambalaži i drugih stranih tijela u raznovrsnoj staklenoj ambalaži, čime se osigurava potpuna sigurnost proizvoda.
Kontrola pri velikoj brzini
Sustavi za otkrivanje krhotina stakla u staklenoj ambalaži automatski otkrivaju i odbacuju kontaminiranu staklenu ambalažu s proizvodne linije pri velikim brzinama linije.
Sigurnost proizvoda i kontrola kvalitete
Rendgenskim sustavima omogućuju istovremeno izvođenje niza rutinskih kontrola staklene ambalaže, kao što je otkrivanje kontaminacija i kontrola kvalitete, tj. kontrola razine napunjenosti, kontrola poklopaca itd.
Poboljšana kontrola ambalaže
Opcijama rendgenskih zraka pod kutom ili višestrukih rendgenskih zraka može se optimizirati otkrivanje na dnu, grlu i stijenkama staklene boce ili staklenke smanjenjem količine slijepih točaka kontrole.
Sustavi za rendgensku kontrolu konzervirane hrane

Oprema za rendgensku kontrolu izvanredno kvalitetno otkriva strana tijela te osigurava potpunu kvalitetu prehrambenih proizvoda pakiranih u konzerve.

Primjene sa konzerviranom hranom
Otkrivanje stranih tijela, uključujući metal, u prehrambenim proizvodima, pićima i hrani za kućne ljubimce pakiranima u razne vrste konzervi.
Linijska provjera kvalitete
Provjere cjelovitosti proizvoda, kao što su nadzor razine napunjenosti i otkrivanje oštećenih konzervi, mogu se izvoditi istovremeno s otkrivanjem stranih tijela.
Povećana vjerojatnost otkrivanja
Rendgenski sustavi za kontrolu konzervi pružaju potpunu pokrivenost pri kontroli te tako povećavaju vjerojatnost otkrivanja stranih tijela.
Jednostavna integracija u proizvodnu liniju
Rendgenski sustavi za kontrolu konzerviranih prehrambenih proizvoda jednostavno se dodaju na postojeće proizvodne transportne trake, zauzimaju minimalnu količinu prostora na liniji i omogućuju brzu, laku i isplativu inspekciju.
Sustav za rendgensku kontrolu nezapakiranih proizvoda

Oprema za rendgensko otkrivanje tvrtke Safeline omogućuje nenadmašno otkrivanje kontaminacije stranim tijelima nezapakiranih proizvoda.

Primjene za nezapakirane proizvode
Kontrola nezapakirane hrane kao što su hamburgeri (od mesa, peradi, riblji ili vegetarijanski) i drugih zamrznutih proizvoda te tekućih, polutekućih i rasutih proizvoda.
Otkrivanje kontaminacije stranim tijelima
Rendgenski sustavi za kontrolu prehrambenih proizvoda posebno su oblikovani za otkrivanje neželjenih stranih tijela u proizvodu neovisno o njihovom obliku ili smještaju.
Smanjenje prehrambenog otpada
Kada se rendgenski uređaji postave na početak proizvodne linije, strana tijela mogu se ukloniti na izvoru prije dodavanja dodatne vrijednosti, čime se smanjuje prehrambeni otpad i smanjuju troškovi.
Potpuno osiguranje kvalitete
Rendgenski sustavi tvrtke Safeline imaju veliku osjetljivost otkrivanja, istovremeno osiguravajući točnost, pouzdanost i lakoću rukovanja za sve nezapakirane proizvode.
Sustavi za rendgensku kontrolu rasutih prehrambenih proizvoda

Rendgenska oprema za rasute proizvode omogućava izvanredno otkrivanje fizičke kontaminacije i kontrolu kvalitete rasutih proizvoda prije pakiranja.

Primjene za rasute prehrambene proizvode
Kontrola rasutih i nezapakiranih prehrambenih proizvoda na transportnoj traci, obično orašastih plodova, žitnih pahuljica, voća i povrća, mesa i hrane za kućne ljubimce, prije prerade i pakiranja.
Poboljšana osjetljivost
Osjetljivost otkrivanja povećana je zbog homogenog sloja proizvoda tijekom kontrole, osiguravajući jednostavno otkrivanje kontaminacije.
Mogućnosti velikog protoka
Traka s udubljenjima i prilagodljive ploče za niveliranje zadržavaju proizvod na traci te smanjuju mogućnost prolijevanja i poboljšavaju prijenos proizvoda na stalnoj dubini pri velikim brzinama proizvodnje.
Minimalna količina proizvodnog otpada
Rasuti prehrambeni proizvodi kontroliraju se i nesukladan dio proizvoda uklanja se višelinijskim sustavima za odbacivanje prije dodavanja dodatne vrijednosti.
Rendgenska kontrola u cjevovodima

Sustavi za rendgensku kontrolu u cjevovodima omogućavaju nenadmašno otkrivanje stranih tijela u tekućim i polutekućim proizvodima (obično se radi o mesu i peradi), kašastim proizvodima, polučvrstim pr...

Primjene u cijevima
Rendgenska kontrola prehrambenih proizvoda za kašaste proizvode, polučvrste proizvode i tekućine u preradi mesa i peradi, mliječnih i pekarskih proizvoda.
Najveća sigurnost prehrambenih proizvoda
Rendgenski sustavi za kontrolu u cjevovodima omogućuju izvrsno otkrivanje stranih tijela kao što su kalcificirane kosti, staklo, metal i plastika te tako štite potrošače i pomažu proizvođačima da izbjegnu povlačenja proizvoda s tržišta.
Veliki kontrolni protok
Rendgenskom opremom za kontrolu tekućih i polutekućih proizvoda mogu se kontrolirati prehrambeni proizvodi brzinom do 18 tona po satu, ovisno o primjeni, a da pritom ne dođe do oštećenja proizvoda.
Smanjenje prehrambenog otpada
Sustavi za rendgensku kontrolu tekućih i polutekućih proizvoda obično se koriste za kontrolu proizvoda u ranoj fazi proizvodnje čime se smanjuje prehrambeni otpad i smanjuju troškovi prije dodavanja dodatne vrijednosti proizvodu.

Usluge

Globalna usluga, obuka i podrška od vodeće tvrtke za proizvodnju sustava za rendgensku kontrolu u industriji

Saznajte informacije o našim uslugama – prilagođenima vašoj opremi

Pružamo podršku i servisiramo vašu opremu za kontrolu proizvoda tijekom cijelog njezina životnog ciklusa: od instalacije, preventivnog održavanja i kalibracije do popravka opreme.

Publikacije

Preuzmite studije, vodiče i drugu dokumentaciju o rendgenskoj kontroli

Brošure

ProdX Data Management Software
ProdX allows you to connect and control your entire product inspection management process from a single point or from multiple remote locations, elimi...

Studije

Studija o normama i propisima o sigurnosti prehrambenih proizvoda
Ova se studija bavi najčešćim normama o sigurnosti prehrambenih proizvoda i njihovim aktualnim zahtjevima. Ona također objašnjava na koji način proizv...
Validacija, verifikacija i nadzor opreme za kontrolu proizvoda
Ova studija nudi smjernice u vezi s ključnim procesima validacije, verifikacije i rutinskog nadzora radne učinkovitosti opreme za linijsku kontrolu pr...
Smanjenje rizika neusklađenosti
Studija u kojoj je opisano sedam načina na koje servisna podrška dobavljača opreme za kontrolu proizvoda može pomoći proizvođačima da ishode certifika...
Otkrivanje metala, rendgenska kontrola ili oboje?
Ovom studijom pojednostavnjuje se izbor između dvije tehnologije. Na taj način proizvođači prehrambenih i farmaceutskih proizvoda mogu odabrati odgova...
Konačni zahtjevi Zakona o modernizaciji sigurnosti hrane (FSMA)
Razumijevanje i ispunjavanje konačnih zahtjeva u vezi s pripremom za Zakon o modernizaciji sigurnosti hrane (FSMA).
Koliko je sigurna rendgenska kontrola prehrambenih proizvoda?
Ova je studija namijenjena proizvođačima prehrambenih proizvoda koji razmatraju uvođenje rendgenske kontrole kako bi udovoljili propisima i zakonskim...
 Kako oprema higijenskog dizajna može smanjiti operativne troškove
Ova studija objašnjava zašto je higijenski dizajn opreme za kontrolu proizvoda od ključne važnosti. Ispituje ključne prednosti ulaganja u takvu opremu...
Na koji način rendgenski sustavi pronalaze strana tijela – preuzimanje besplatnog PDF-a
U ovoj studiji objašnjava se što su rendgenske zrake te navode glavni dijelovi i principi rada sustava za rendgensku kontrolu. Opisuje se kako se defi...
Načela dubinske kontrole
U ovoj se studiji objašnjavaju pojam i načela dubinske kontrole, a posebice njezina važnost kao temelja za obranu u pravnom postupku.
How to Ensure The Safety of Canned Foods
This white paper explains how x-ray inspection systems ensure the safety and quality of canned food.

Analize slučajeva

Nema kompromisa u pogledu sigurnosti suhog voća i sušenog povrća
Francuska tvrtka Calabas Industrie osnovana je 2010. godine, a specijalizirana je za logistiku, skladištenje i uglavnom ugovorno pakiranje suhog voća...
Osigurana optimalna sigurnost hrane i kontrola kvalitete
Kako bi ostala kompetitivna, tvrtka Heinrichsthaler stalno optimizira učinkovitost svojih proizvodnih pogona. Ugrađeno je pet kombiniranih sustava kon...
Phoenix Formulations
A product inspection case study showcasing how Phoenix Formulations products achieve outstanding product quality with the help of checkweighers, metal...
Bell Food Group
An x-ray case study in which meat processor Bell Food Group ensures their burger patties are inspected for various foreign bodies, plus product errors...
Tong Garden
A case study detailing how a Southeast Asian manufacturer of nuts and snacks installed an X35 to assist with detection of various contaminants includi...
Kinnerton invest in Product Inspection Technology
Kinnerton recently invested in METTLER TOLEDO Metal Detection and X-ray Inspection equipment. This wise investment will ensure that Kinnerton meets th...
La Provence Bakery Turns to Product Inspection Equipment
In 2016 La Provence purchased a new cookie line and turned to METTLER TOLEDO for their new inspection equipment to maximize their final product qualit...
Successful Product Inspection
X-ray inspection systems from Mettler-Toledo Safeline have supported Kuchenmeister in complying with national and international legislation and standa...
Dulcesol - Attention to Quality
Grupo Dulcesol's manufacturers bakery and confectionery products. To consistently maintain their high standards it relies on METTLER TOLEDO solutions...
Ensuring Product Safety
Located in the heart of Provence, Laboratoires BEA produces private label personal care products for some of the finest global brands. The French comp...

Multimedijski sadržaji

Pogledajte niz informativnih videozapisa o kontroli proizvoda

Pumped Food Inspection
X36 Series of X-ray Systems
X-ray Inspection of Loose Bulk Foods
Five Year X-ray Generator Warranty
X37 Series X-ray Inspection Systems
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
X-ray Inspection of Canned Foods
Glass in Glass Inspection
White Paper: Metal Detection, X-ray Inspection or Both?
X-ray Inspection Guides
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.