Aparatura za točku tališta

Automatsko određivanje točke tališta, točke vrelišta, točke zamućenja i točke klizanja

Sustav za točku tališta analitički je instrument koji se upotrebljava za određivanje točke tališta čvrstih kristalnih tvari. U točki tališta mijenja se razina propuštanja svjetlosti kroz uzorak, što sustavi za točku tališta linije Excellence tvrtke METTLER TOLEDO automatski otkrivaju. Uz točku tališta svestrani sustav za točku tališta MP80 linije Excellence nudi automatsko određivanje daljnjih fizičkih svojstava, kao što su točka vrelišta, točka zamućenja i točka klizanja.

Zahtjev za ponudu
View Results ()
Filter ()

Dodajte 1 ili 2 druga proizvoda za usporedbu
+385 1 29 58 131
Nazovi servis
Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta
Stručnost
Obuka i savjetovanje

FAQs

Što je digitalna aparatura za točku tališta?

Digitalni instrument za točku tališta upotrebljava peć i videokameru. Promjena u propuštanju svjetlosti u odnosu na temperaturu peći mjeri se za određivanje točke tališta. Mjerenje točke tališta provodi se digitalno, čime se uvelike smanjuje utjecaj rukovatelja. Istodobno je moguće mjeriti do 6 uzoraka uz točnost do 0,2 °C uz kratko vrijeme zagrijavanja i hlađenja. Zahvaljujući kompaktnoj veličini mjerač za određivanje točke tališta tvrtke METTLER TOLEDO bez problema stane na svaki laboratorijski stol.

Saznajte više o mjerenjima točke tališta

Kako funkcionira digitalna aparatura za točku tališta?

Sustav za točku tališta tvrtke METTLER TOLEDO shematski je prikazan u nastavku.

Sustav se sastoji od kombinacije peći i videokamere.
Točka tališta određuje se zagrijavanjem uzorka. Peć služi za kontrolu temperature tijekom analize. Kontrolu i bilježenje temperature izvodi digitalni platinski senzor.
Uzorak se nalazi unutar staklene kapilare koja se umeće u peć. Tijekom zagrijavanja, kada dođe do taljenja, mijenja se razina propuštanja svjetlosti kroz uzorak: kada je materijal krut i neproziran, tvar propušta manje svjetlosti. Kada je materijal tekuć i prozirniji, propušta više svjetlosti. Ta se promjena u propuštanju svjetlosti može lako odrediti videokamerom, stoga je to pouzdan način određivanja točke tališta tvari za potpuno automatsko određivanje točke tališta.
Svi rezultati, podaci o mjerenju i videodatoteke pohranjuju se na talištometru, a laboratorijski izvještaj može se izraditi potpuno automatski.

Koji se uzorci mogu mjeriti digitalnom aparaturom za točku tališta?

Točka tališta može se odrediti za praškaste kristalne uzorke. Uzorak koji se istražuje mora biti potpuno suh, homogen i u prahu. Vlažni uzorci moraju se prvo osušiti. Grubi kristalni uzorci i nehomogeni uzorci moraju se prvo usitniti u tarioniku.

Što sadržava kutija dodatnog pribora za određivanje točke tališta?

Pri pripremi uzoraka suha praškasta tvar usitnjava se u tarioniku i njome se pune kapilare koje se zatim umeću u peć. Kutija dodatnog pribora za određivanje točke tališta tvrtke METTLER TOLEDO sadržava sve što je potrebno za točnu i ponovljivu pripremu uzoraka.

Kutija dodatnog pribora za određivanje točke tališta dio je standardne isporuke sustava MP90 i preporučuje kao opcionalni dodatak za instrumente MP55, MP70 i MP80.

Kutije dodatnog pribora za određivanje točke tališta dostupne su sa standardnim ili USP referentnim tvarima. Kutija dodatnog pribora za određivanje točke tališta sadržava dva kompleta od po 150 kapilara za određivanje točke tališta, tri referentne tvari za određivanje točke tališta tvrtke METTLER TOLEDO ili USP referentna standarda za određivanje točke tališta, ahatni tučak i tarionik, hvataljke, špatulu i 5 alata za punjenje kapilara.

Kako kalibrirati i namjestiti digitalnu aparaturu za točku tališta?

Ako želimo biti sigurni da analizator za određivanje točke tališta pruža točne rezultate, trebamo provjeriti točnost njegova mjerenja. Budući da temperaturu uzorka nije moguće izravno izmjeriti certificiranim termometrom, točnost temperature provjerava se referentnim tvarima, po mogućnosti s certificiranim vrijednostima temperature. Na taj način možemo usporediti nominalne vrijednosti, uključujući tolerancije, sa stvarnim izmjerenim vrijednostima.

Ako kalibracija ne uspije, odnosno ako izmjerene temperaturne vrijednosti ne odgovaraju rasponu certificiranih nominalnih vrijednosti određene referentne tvari, instrument je potrebno prilagoditi.

Instrument je potrebno prilagoditi s pomoću najmanje dvije referentne tvari koje obuhvaćaju cijeli potrebni raspon taljenja. Kalibraciju je potrebno provesti s pomoću najmanje jedne točke tališta referentne tvari unutar potrebnog temperaturnog raspona. Novo prilagođavanje potrebno je provjeriti s pomoću druge referentne tvari, a ne one koja je upotrijebljena za prilagođavanje.

Preporučujemo uporabu standarda za točku tališta tvrtke METTLER TOLEDO za kalibraciju i prilagođavanje instrumenata za određivanje točke tališta tvrtke METTLER TOLEDO. Svaka referentna tvar za određivanje točke tališta isporučuje se s certifikatom i s nominalnim farmakopejskim i termodinamičkim točkama tališta ispisanima na etiketi. Tvari se na siguran način identificiraju s pomoću dva crtična koda koji prikazuju kȏd punjenja i broj serije.

Osim toga, tvrtka METTLER TOLEDO nudi paket za provjeru radne učinkovitosti određivanja točke tališta, koji se naziva MP VPac™, a sadržava prethodno napunjene i zatvorene kapilare za uporabu pri provjeri instrumenta.

Kolikom količinom tvari trebam napuniti kapilaru? Kako mogu provjeriti razinu punjenja?

Za dobre rezultate ključna je pažljiva i precizna priprema uzoraka. Pripremite svoje uzorke tako da količina tvari bude jednaka u svim kapilarama. Male razlike u količini mogu uzrokovati odstupanja u izmjerenoj temperaturi točke tališta.

Provjerite razinu punjenja u kapilarama s pomoću linija označenih na alatu za pripremu uzoraka za određivanje točke tališta. Za točne rezultate mjerenja potrebna je optimalna razina punjenja od 3 mm.

Alat za pripremu uzoraka nudi brojne mogućnosti za provjeru razine punjenja vaše tvari. Za procjenu različitih razina punjenja pogledajte Sliku 1. Za najbolje rezultate važno je da rastaljena tvar pokriva rupe za otkrivanje propuštanja svjetlosti.

Slika 1.: Alat za pripremu uzoraka: oznake razine punjenja
Slika 1.: Alat za pripremu uzoraka: oznake razine punjenja

 

 

Podržava li sustav za točku tališta tvrtke METTLER TOLEDO usklađenost s propisima za određivanje točke tališta kao što su Ph.Eur 2.2.14, USP poglavlje <741>, japanska farmakopeja 2.60?

Instrumenti za određivanje točke tališta tvrtke METTLER TOLEDO potpuno su usklađeni sa najslužbenijim standardima za određivanje točke tališta kao što su: 

  • američka farmakopeja USP <741>
  •  japanska farmakopeja JP 2.60
  • europska farmakopeja Ph.Eur. 2.2.14 i 2.2.60
  • kineska farmakopeja ChP 0612
  • međunarodna farmakopeja WHO 1.2.1
  • ASTM D1519
  • japanska industrijska norma JIS K0064 i K4101


Detaljne informacije o sustavima za točku tališta linije Excellence povezane s međunarodnim normama i standardima potražite na www.mt.com/MPDP-norms

Podržava li aparatura za točku tališta tvrtke METTLER TOLEDO usklađenost s propisom 21. CFR, dijelom 11.?

Aparatura za točku tališta linije Excellence može se spojiti na računalni laboratorijski softver LabX tvrtke METTLER TOLEDO za analitičke instrumente i vage. Ovaj robusni softver poboljšava sustav za točku tališta automatskom obradom podataka, visokom razinom sigurnosti postupka i cjelovitim navođenjem korisnika u standardnim radnim postupcima.
LabX omogućuje potpunu integraciju analitičkih podataka u druge laboratorijske sustave kao što su LIMS i ERP, što može pomoći da vaš laboratorij postigne usklađenost s propisima i bude spreman za reviziju. LabX pruža vam podršku pri validaciji softvera i usklađenosti s propisima među kojima su propis 21. CFR, dio 11., EU GMP prilog 11. i ISO 17025.

Koji su zahtjevi farmakopeje za određivanje točke tališta?

Zahtjevi farmakopeje za određivanje točke tališta uključuju: 

Upotrebljavajte kapilare vanjskog promjera od 1,3 do 1,8 mm i debljine stijenke od 0,1 do 0,2 mm. Primjenjujte stalnu brzinu zagrijavanja od 1 °C/min. Ako nije drukčije navedeno, temperatura se bilježi u točki C kada više nema krutih čestica (označava konačnu fazu taljenja). Farmakopeje kao što je američka farmakopeja (USP) zahtijevaju određivanje raspona taljenja, gdje se točke A (označava početnu fazu taljenja) i C upotrebljavaju za određivanje temperature. Zabilježena temperatura predstavlja temperaturu postolja za zagrijavanje, što može biti uljna kupelj ili metalni blok, gdje je postavljen termočlanak.

Saznajte više o postizanju usklađenosti s lokalnim i međunarodnim farmakopejama za određivanje točke tališta

Je li moguće provoditi druga mjerenja osim određivanja točke tališta na instrumentima za točku tališta tvrtke METTLER TOLEDO?

Na svim instrumentima za točku tališta može se mjeriti i raspon taljenja. Modeli MP55 i MP80 instrumenta mogu se upotrebljavati za razne primjene. S pomoću modela MP55 moguće je odrediti točke tališta i klizanja. Modelom MP80, osim točke tališta, moguće je odrediti i točku vrelišta, točku zamućenja i točku klizanja.

Preciznije, sustavi za određivanje točke tališta MP55 i MP80 tvrtke METTLER TOLEDO nude mogućnost sljedećih primjena:

Mjerenje točke vrelišta:
model MP80 djeluje kao automatski aparat za određivanje točke vrelišta prema sljedećem mjerenom principu: za određivanje točke vrelišta, što je temperatura na kojoj dolazi do prelaska iz tekuće u plinovitu fazu, otprilike 100 µL uzorka pipetira se u staklenu epruvetu. Zatim se manja kapilara za određivanje točke vrelišta umetne u napunjenu epruvetu kako bi se spriječilo pregrijavanje tekućine, što bi izazvalo usporavanje vrenja i netočno očitanje. Uzorak se potom umetne u instrument za određivanje točke vrelišta, čime započinje postupak. Temperatura raste, a mjehurići plina stvaraju se u tekućini i izlaze na površinu. Uzlazni mjehurići odražavaju svjetlost ugrađenog izvora svjetlosti i pojedinačno se otkrivaju. Frekvencija mjehurića mjeri se i upotrebljava kao osnova za određivanje točke vrelišta. Ugrađeni kalibrirani barometar mjeri tlak okoline, a kompenzacija tlaka nadmorske visine automatski se izračunava i primjenjuje na rezultate.  

Mjerenje točke zamućenja:
model MP80 djeluje kao automatski aparat za određivanje točke zamućenja prema sljedećem mjerenom principu: točka zamućenja otopine odgovara temperaturi iznad koje uzorak postaje mutan. Određivanje točke zamućenja obično se provodi razrjeđivanjem prema 1 % mase ispitne tvari u vodi. Otprilike 100 µL uzorka pipetira se u staklenu epruvetu i umetne u uređaj za ispitivanje točke zamućenja. Otopina koja se ispituje prozirna je na početku eksperimenta, a kada dosegne točku zamućenja, otopina postaje mutna. Ta se mutnoća prati otkrivanjem propuštene svjetlosti: što je temperatura više iznad točke zamućenja, otopina je mutnija i stoga propušta manje svjetlosti. Automatsko otkrivanje smanjenja jačine propuštene svjetlosti videokamerom ključna je za dobivanje ponovljivih i pouzdanih rezultata određivanja točke zamućenja.

Mjerenje točke klizanja:
modeli MP55 i MP80 djeluju kao automatski instrumenti za određivanje točke klizanja prema sljedećem mjerenom principu: za određivanje točke klizanja, npr. masti, ulja i voskova, unutarnja kapilarna epruveta za određivanje točke klizanja koja sadržava stupac uzorka uranja se u vodu koja se zatim zagrijava određenom brzinom. Temperatura na kojoj se stupac masti u unutarnjoj kapilarnoj epruveti počne uzdizati, zbog kombinacije uzgona i rastaljene vanjske površine stupca, bilježi se kao točka klizanja. Točka klizanja tvari procjenjuje se digitalnom analizom snimke. Kada se stupac tvari počne kretati prema gore, algoritam za obradu snimke potpuno automatski određuje točku klizanja.