Instrument za određivanje točke kapanja i omekšavanja | METTLER TOLEDO

Instrumenti za točku kapanja / omekšavanja

Automatsko određivanje točke kapanja i točke omekšavanja

Uređaj za točku kapanja analitički je instrument koji se upotrebljava za određivanje točke kapanja i točke omekšavanja tvari kao što su maziva, katran, polimeri itd. Točka kapanja temperatura je na kojoj se taloži prva kap rastaljene tvari. Točka omekšavanja temperatura je na kojoj rastaljena tvar teče određenu udaljenost. Uz uređaj za točku kapanja tvrtke METTLER TOLEDO i točka kapanja i točka omekšavanja dobivaju se potpuno automatski.

Zahtjev za ponudu
View Results ()
Filter ()

Dodajte 1 ili 2 druga proizvoda za usporedbu

Advantages of the Dropping / Softening Point Apparatus

+385 1 29 58 131
Nazovi servis
Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta

FAQs

Što je digitalni instrument za točku kapanja?

Digitalni instrument za određivanje točke kapanja upotrebljava peć i videokameru za automatsko otkrivanje točke kapanja i točke omekšavanja. Mjerenje se provodi digitalno, čime se uvelike smanjuje utjecaj rukovatelja. Istodobno je moguće mjeriti dva uzorka uz točnost temperature od 0,2 °C te kratko vrijeme zagrijavanja i hlađenja. Raspored peći i analiza videosnimke omogućuju istodobno pojedinačno mjerenje dvaju uzoraka. Uređaji za točku kapanja DP70 i DP90 iz linije Excellence tvrtke METTLER TOLEDO funkcioniraju kao automatski instrumenti za točku kapanja i kao automatski instrumenti za točku omekšavanja.

Kliknite ovdje za više informacija o svemu što treba znati o mjerenju točke omekšavanja i kapanja

Kako funkcionira digitalni instrument za točku kapanja?

Uređaj za točku kapanja tvrtke METTLER TOLEDO shematski je prikazan u nastavku.

Sustav se sastoji od kombinacije peći i videokamere.

Točka kapanja i točka omekšavanja određuju se zagrijavanjem uzorka. Peć služi za kontrolu temperature tijekom analize. Kontrolu i bilježenje temperature jamči digitalni platinski senzor.

U uređajima za određivanje točke kapanja iz linije Excellence tvrtke METTLER TOLEDO LED izvor svjetlosti s balansom bijele boje osvjetljava ispitni sklop, koji se sastoji od čašice i držača unutar peći. Snimku odraza bilježi videokamera.

Za automatsko određivanje točke kapanja cjelokupno se ispitivanje točke kapanja bilježi videokamerom, a analiza snimke upotrebljava se za otkrivanje prve kapi koja iscuri iz čašice s uzorkom pri prolasku kroz virtualni bijeli pravokutnik koji se nalazi ispod otvora čašice. Tijekom otkrivanja temperatura se mjeri i bilježi pri rezoluciji od 0,1 °C.

Za automatsko određivanje točke omekšavanja prednji rub omekšanog uzorka u videozapisu označen je crtom pomaka. Kada crta pomaka prijeđe virtualnu liniju koja se nalazi 19 mm ispod otvora čašice, mjeri se odgovarajuća temperatura peći i bilježi pri rezoluciji od 0,1 °C.

Koji se uzorci obično ispituju uređajima za točku kapanja?

Uređaji za ispitivanje točke kapanja upotrebljavaju se za određivanje točaka kapanja i omekšavanja ljekovitih masti, sintetičkih i prirodnih smola, kolofonija, jestivih masti, maziva, voskova, estera masnih kiselina, smola, asfalta, katrana, bitumena i mnogih drugih materijala.

Saznajte korisne savjete i smjernice za pravilnu pripremu uzorka različitih uzoraka točke kapanja i omekšavanja.

Kako točno izmjeriti točku kapanja na temperaturi nižoj od temperature okoline?

Jestiva ulja, masti i organska otapala mogu se ukrutiti i mjeriti na niskim temperaturama. Tvari je često potrebno ohladiti ili zamrznuti na određeno vrijeme prije mjerenja točke kapanja. Uređajem za točku kapanja DP90 iz linije Excellence tvrtke METTLER TOLEDO provodi se mjerenje točke kapanja na temperaturama do –20 °C. Stavite odvojenu mjernu ćeliju sustava DP90, peć i optički detektor u hladnjak ili zamrzivač dok ne dosegnu potrebnu temperaturu.

Može li instrument za točku kapanja tvrtke METTLER TOLEDO pomoći u usklađivanju s normama ASTM, AOCS, IP, ISO i sličnim propisima?

Instrumenti za određivanje točke kapanja tvrtke METTLER TOLEDO potpuno su usklađeni sa sljedećim standardima za određivanje točke kapanja i točke omekšavanja:

  • ASTM D3104 za automatsko određivanje točke omekšavanja katrana
  • ASTM D3461 za automatsko određivanje točke omekšavanja bitumena, katrana i asfalta
  • ASTM D3954 za automatsko ispitivanje točke kapanja voskova
  • ASTM D6090 za automatsko određivanje točke omekšavanja smola
  • AOCS Cc 18-80 za automatsko određivanje točke kapanja jestivih masti i jestivih ulja
  • Europska farmakopeja Ph.Eur. 2.2.17 za točku kapanja
  • IP 396 za automatsko otkrivanje točke kapanja maziva za podmazivanje
  • ISO 4625 za određivanje točke omekšavanja boja i lakova
  • DIN EN 51920 za određivanje točke omekšavanja ugljičnih materijala


Međunarodni standardi ASTM D3104, ASTM D3461, ASTM D3954, ASTM D6090 i AOCS Cc 18-80 posebno su utemeljeni na automatskom određivanju točke kapanja i točke omekšavanja na instrumentima tvrtke METTLER TOLEDO.