Spektrofotometri UV Vis Excellence | Za mikrovolumene i s kivetama
 
Izbornik

UV Vis spektrofotometar

Vrhunska UV Vis optička radna učinkovitost za ubrzanje spektroskopskih tijekova rada

UV Vis spektrofotometri

Vrhunska optička radna učinkovitost spektrofotometra UV/VIS Excellence tvrtke METTLER TOLEDO u skladu je sa strogim propisima farmakopeje; intuitiv...

Vrhunska optička radna učinkovitost spektrofotometra UV/VIS Excellence tvrtke METTLER TOLEDO u skladu je sa strogim propisima farmakopeje; intuitivno sučelje, prethodno definirane metode i mjerenja boje vješto su upakirani u jedan mali, robusni instrument. Kombinacija Diversity Arrays tehnologije (DArT) i ksenonskog izvora svjetla dugog uporabnog vijeka omogućava skeniranje cijelog spektra u samo nekoliko sekundi i značajno smanjuje troškove održavanja. Uživajte u fleksibilnom radu samostalnog instrumenta, povećajte produktivnost na svom radnom stolu uz pomoć računalnog softvera LabX® kako biste osigurali integritet podataka ili spojite višeparametarske sustave s drugim instrumentima tvrtke METTLER TOLEDO.

Spektrofotometar za mikrovolumene

UV5Nano namjenski je spektrofotometar za mikrovolumene koji izvodi precizna i ponovljiva mjerenja mikrovolumena iz samo 1 μL uzorka. Tehnologija LockPath™ sprječava isušivanje uzorka i omogućava mjerenje širokog raspona koncentracija. Ovaj učinkovit kompaktni instrument, namijenjen prvenstveno za spektroskopske postupke u bioznanosti, omogućava mjerenja sadržaja kiveta i mjerenja mikrovolumena na samostalnom instrumentu ili uz pomoć računalnog softvera LabX®.

UV Vis softver LabX®

UV Vis računalni softver LabX®  povećava prilagodljivost tijeka rada i podržava usklađenost s regulatornim normama kao što je 21 CFR, dio 11. agencije FDA. Kombinacija softvera LabX® i spektrofotometara Excellence omogućava potpunu prilagodbu  UV Vis radnih stanica tijeku rada u laboratoriju. To laboratorijsko rješenje služi za izračune, izradu izvještaja i upravljanje podacima, omogućuje uštedu vremena korisnika i voditelja laboratorija te smanjuje opasnost od pogrešaka prilikom ručnog unosa.

Primjene UV Vis spektrofotometrije

Spektrofotometri UV/VIS Excellence mogu se koristiti u raznim industrijama. Spektrofotometar UV7 koji omogućuje vrhunsku optičku radnu učinkovitost te u kombinaciji s računalnim softverom LabX® osigurava integritet podataka i usklađenost s propisima u skladu je sa strogim propisima farmaceutske i kozmetičke industrije. U bioznanosti i biotehnološkoj industriji od koristi mogu biti prethodno definirane metode u spektrofotometrima UV5Bio i UV5Nano. U industrijama s velikom brzinom protoka moguća je automatizacija tijeka rada i mjerenje do 303 uzorka s pomoću automatskog izmjenjivača uzoraka InMotion.

Pristupite našoj zbirki primjena UV Vis spektrofotometrije i iskoristite informacije navedene u našim provjerenim i dobro testiranim napomenama za primjenu UV/VIS spektrofotometrije.

Studije, webinari, tehnička dokumentacija i videozapisi o UV Vis spektrofotometriji dostupni su u našoj specijaliziranoj zbirci


spektrofotometar
spektrofotometar

UV Vis spektrofotometri s kivetama

UV Vis mikrovolumenska spektrofotometrija

UV/VIS Excellence pokriva sve: od jednostavnih tijekova rada za kontrolu kvalitete do usklađenosti sa strogim farmaceutskim propisima.
Spoj dvaju instrumenata u jednom omogućuje mjerenja mikrovolumena i sadržaja standardnih kiveta od 1 cm za potrebe istraživačkog rada u području bioznanosti.
 • Skeniranje cijelog spektra od 190 do 1100 nm u roku od jedne sekunde
 • Intuitivno korisničko sučelje
 • Zauzima malo prostora što omogućava uštedu dragocjenog prostora u laboratoriju
 • Robustan dizajn bez pokretnih dijelova osigurava niske troškove vlasništva
 • Otvoreno područje za uzorke omogućava jednostavno umetanje pribora i punjenje uzoraka
 • Velika zbirka prethodno definiranih načina primjene spremnih za uporabu

 • Potrebna je količina od samo 1 – 2 µL uzorka
 • Automatski odabir duljine puta pri 0,1 i 1 mm omogućava provođenje mjerenja u širokom rasponu koncentracija
 • Uzorke nije potrebno razrjeđivati
 • Prethodno definirane metode za primjene u području bioznanosti, kao što su analiza nukleinskih kiselina i proteinski testovi
spektrofotometar
Kalibracija spektrofotometra

Kivete i pribor za UV Vis spektrofotometar

Kalibracija UV Vis spektrofotometra

Naš raznolik pribor pretvara vaš UV Vis instrument u namjenski sustav koji udovoljava vašim potrebama u pogledu načina uporabe.
Zbog sve strožih propisa o provjeri performansi, CertiRef i LinSet provode automatska ispitivanja sukladnosti s Američkom farmakopejom (USP) i Europskom farmakopejom (Ph. Eur.) uporabom sljedivih cert...
 • Automatsko mjerenje do 8 kiveta s CuvetteChanger
 • Potpuno automatizirano mjerenje do 303 uzorka s InMotion™
 • Točna i brza regulacija temperature s CuveT
 • Jednostavno rukovanje uzorcima s FillPalMini
 • Moguće korištenje različitih vrsta i veličina kiveta za sve namjene
 • Uštedite dragocjeno vrijeme korisnika uz potpuno automatizirani tijek rada
 • Poboljšajte točnost rezultata izbjegavanjem pogrešaka prilikom prepisivanja
 • Pouzdani rezultati sa sigurnim i sljedivim referentnim materijalima
 • Jednostavna ugradnja za brzu integraciju u vaše tijekove rada
 • Svih 9 ispitivanja na jednom mjestu, uključujući i točnost i ponovljivost valne duljine, fotometrijsku točnost i ponovljivost, zalutalo svjetlo, razlučivost i ostalo
 • Sva ispitivanja odjednom, uključujući i točnost valne duljine, fotometrijsku točnost, ponovljivost i linearnost, zalutalo svjetlo, razlučivost i ostalo
spektrofotometar

UV/VIS Excellence pokriva sve: od jednostavnih tijekova rada za kontrolu kvalitete do usklađenosti sa strogim farmaceutskim propisima.

spektrofotometar

Spoj dvaju instrumenata u jednom omogućuje mjerenja mikrovolumena i sadržaja standardnih kiveta od 1 cm za potrebe istraživačkog rada u području bioznanosti.

spektrofotometar

Naš raznolik pribor pretvara vaš UV Vis instrument u namjenski sustav koji udovoljava vašim potrebama u pogledu načina uporabe.

Kalibracija spektrofotometra

Zbog sve strožih propisa o provjeri performansi, CertiRef i LinSet provode automatska ispitivanja sukladnosti s Američkom farmakopejom (USP) i Europskom farmakopejom (Ph. Eur.) uporabom sljedivih cert...

Usluge

+385 1 29 58 131
Nazovi servis

Saznajte više o našim uslugama prilagođenima vašoj opremi

Pružamo podršku i popravljamo vašu mjernu opremu za vrijeme cijelog njezina životnog ciklusa, od postavljanja, preventivnog održavanja i umjeravanja do popravka opreme.

Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta
Stručnost
Obuka i savjetovanje

Publikacije

Good UV/VIS Practice™

Najčešća pitanja

Što je UV Vis spektroskopija?

UV/VIS spektroskopija jednostavna je i često korištena tehnika koja se temelji na apsorpciji svjetla u određenom uzorku. Ovisno o količini svjetla i valnoj duljini koje uzorak apsorbira, mogu se dobiti korisne informacije kao što su koncentracija ili čistoća uzorka, na primjer u spektru kofeina u nastavku. Osim toga, s obzirom na to da svaka tvar apsorbira svjetlo na drugačiji način, postoji jedinstveni i specifičan odnos između tvari i njezinog UV/VIS spektra. Spektrofotometrija se može koristiti za prepoznavanje tvari.

Kako funkcionira UV Vis spektrofotometar?

UV Vis spektrofotometar mjeri jačinu svjetla koje prolazi kroz otopinu uzorka u kiveti i uspoređuje je s jačinom svjetla prije prolaska kroz uzorak. Glavne sastavnice UV Vis spektrofotometra su izvor svjetla, držač uzorka, uređaj za disperziju koji razdvaja različite valne duljine svjetla i odgovarajući detektor, primjerice detektor s fotodiodama.

Zašto se UV Vis spektri mjere?

Pet je glavnih razloga zbog kojih se UV Vis spektri mjere:

 • UV Vis spektri omogućavaju prepoznavanje komponenti u otopini uzorka. Točnije, vršna vrijednost, i do određene mjere profil spektra, omogućavaju prepoznavanje specifičnih spojeva.
 • Vršne vrijednosti apsorpcije mogu se koristiti za kvantifikaciju uzorka koji se ispituje. Primjerice, koncentracija u uzorku može se izračunati iz vršne vrijednosti apsorbancije.
 • Na temelju odnosa između apsorbancije i koncentracije u uzorku, UV Vis spektrofotometar koristi se za kvantitativne analitičke tehnike u segmentima tržišta kao što su biotehnološka, farmaceutska i kozmetička industrija, prehrambena industrija i industrija pića te ispitivanje kemikalija i vode.
 • Spektar može otkriti specifična fizička svojstva molekula iz uzorka i omogućava izračun koeficijenta ekstinkcije uzorka, izračun točke taljenja proteina i nukleinskih kiselina mjerenjem UV Vis spektra na različitim temperaturama i određivanje brzine reakcije praćenjem apsorpcijskog spektra kao funkcije vremena.
 • Položaj i profil vršnih vrijednosti spektra pružaju informacije o mikroskopskom okruženju molekula iz uzorka.

Koje su primjene UV Vis spektrofotometra?

 • Mjerenje pri fiksnoj valnoj duljini najjednostavnija je primjena spektrofotometra. Radi se o jednostrukom ili višestrukom mjerenju valne duljine i rezultat se može zabilježiti kao apsorbancija ili transmitancija.
 • Kvantifikacija ili određivanje koncentracije neke tvari UV Vis spektrofotometrom temelji se na Beer-Lambertovom zakonu koji tvrdi da je apsorbancija otopine izravno proporcionalna koncentraciji tvari koja se apsorbira u otopini i duljini puta kivete. Stoga se UV Vis spektrofotometar može upotrebljavati za određivanje koncentracije u uzorku.
 • Spektralnim mjerenjima metodom skeniranja određuje se apsorbancija ili transmitancija uzorka u određenom rasponu valnih duljina ili u rasponu čitavog spektra, obično od 190 do 1100 nm. Uobičajena analiza nakon toga određivanje je najviših i najnižih točaka.
 • UV Vis spektrofotometar često se koristi za praćenje promjene u koncentraciji reaktanta ili proizvoda mjerenjem apsorbancije na određenoj valnoj duljini tijekom vremena. Te kinetičke metode često se koriste za proučavanje brzina enzimskih reakcija ili za utvrđivanje koncentracije specifičnih ugljikohidrata kao što su glukoza, fruktoza ili laktoza.

Koja je razlika između skenirajućeg spektrofotometra i spektrofotometra s nizom dioda?

 • Skenirajući spektrofotometar mjeri svaku valnu duljinu posebno i zbog toga mjerenje traje znatno duže. Spektrofotometar s nizom dioda mjeri cijeli spektar u kratkom vremenu jer se sve valne duljine mjere detektorom s nizom dioda.
 • Skenirajući spektrofotometar skenira spektar s pomoću elemenata koji se mehanički rotiraju. To može dovesti do pogrešaka u ponovljivosti valnih duljina. Skenirajući instrument za spektroskopiju stoga zahtijeva redovito ponovno umjeravanje da bi se osigurala točnost valnih duljina. Spektrofotometar s nizom dioda nema pomičnih optičkih dijelova što znači da se tijekom vremena ne događaju odstupanja u radu zbog mehaničkih nepreciznosti.
 • Za spektrofotometar s nizom dioda nije potreban zatvoreni spremnik za uzorke jer je otporan na okolno svjetlo zbog svog optičkog dizajna.

U kojim se industrijskim granama koristi UV Vis spektrofotometar?

Naš asortiman za spektrofotometriju osmišljen je kako bi se uklapao u nekoliko industrijskih grana:

 • Spektrofotometri UV5Bio i UV5Nano obično se koriste u farmaceutskoj industriji, bioznanosti, biotehnološkoj industriji i akademskoj zajednici.
 • Spektrofotometri UV7 i UV5 obično se koriste u farmaceutskoj industriji, prehrambenoj industriji i industriji pića, kemijskoj, kozmetičkoj i petrokemijskoj industriji te u akademskoj zajednici.

Što je spektrofotometar za mikrovolumene?

Spektrofotometar za mikrovolumene izvodi mjerenja koristeći male količine uzorka (od samo 1 mikrolitre). Visokokoncentrirani uzorci također se mogu mjeriti bez dodatnog razrjeđivanja zahvaljujući tehnologiji LockPath na instrumentu UV5Nano tvrtke METTLER TOLEDO koja omogućuje postavljanje duljine puta od 0,1 ili 1 mm.

Za što je moguće upotrebljavati spektrofotometar tvrtke METTLER-TOLEDO u području bioznanosti?

 • Spektrofotometri UV5Nano i UV5Bio tvrtke METTLER-TOLEDO omogućavaju razne primjene u području bioznanosti, kao što su:
  • kvalitativna analiza DNK-a, RNK-a i proteina
  • kvantitativna analiza DNK-A, RNK-A i proteina
  • protokoli BCA, Bradford, Lowry i drugi kolorimetrijski proteinski testovi
  • prethodno konfigurirane boje i opcija za dodavanje prilagođenih boja
  • kalkulator oligonukleotida za utvrđivanje koncentracije DNK i RNK oligonukleotida
  • OD600 za žive stanice
 • Osim toga, spektrofotometri UV5Bio i UV7 uključuju kinetičke metode za kinetička ispitivanja enzima
 • Za više informacija o uporabi spektrofotometara tvrtke METTLER-TOLEDO u području bioznanosti preuzmite komplet alata za primjene u bioznanosti.

Kako mogu provjeriti radi li moj spektrofotometar ispravno i u skladu s propisima farmakopeje?

Tvrtka METTLER TOLEDO nudi rješenje za provjeru performansi u obliku jedinice CertiRef™ koja je najučinkovitiji način za provjeru radi li vaš spektrofotometar u skladu s propisima farmakopeje. Ovaj dodatak automatski izvodi testove točnosti i ponovljivosti valne duljine, fotometrijske točnosti i ponovljivosti, razlučivosti, ometajućeg svjetla, fotometrijskog šuma i pomaka, kao i uravnoteženosti osnovne linije.

Kako UV Vis softver LabX® može povećati učinkovitost mojeg spektrofotometra?

Softver LabX tvrtke METTLER TOLEDO omogućava korisnicima veću fleksibilnost stvaranjem prilagođenih tijekova rada koji odgovaraju potrebama korisnika. Pogreške u izračunu i u transkripciji u potpunosti se izbjegavaju. Također osigurava integritet podataka jer su sve informacije spremljene u sigurnu bazu podataka, uključujući sve provjere performansi i servis. Sigurnosne značajke kao što su elektronički potpis i opcije upravljanja korisnicima omogućavaju usklađivanje s propisom 21 CFR, dio 11. agencije FDA.

Automated Performance Verification – Advances in UV VIS Spectroscopy
Salt Content Determination Guide
UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.