Spektrofotometri – UV Vis | Na bazi mikrovolumena i kiveta

UV Vis spektrofotometar

Instrumenti za UV Vis spektroskopske tijekove rada

Uz male dimenzije i pokretanje bez zagrijavanja, skeniranje cijelog spektra traje samo jednu sekundu. Naši spektrofotometri upotrebljavaju kombinaciju tehnologije niza dioda i ksenonske lampe dugog uporabnog vijeka, što omogućuje znatno manje troškove održavanja. Uživajte u fleksibilnom radu samostalnog instrumenta ili povećajte produktivnost na svom radnom stolu uz pomoć računalnog softvera LabX® kako biste osigurali integritet podataka (propis 21 CFR, dio 11. agencije FDA). Također možete izgraditi višeparametarske sustave povezane s drugim instrumentima tvrtke METTLER TOLEDO.

Zahtjev za ponudu
View Results ()
Filter ()

Dodajte 1 ili 2 druga proizvoda za usporedbu

Advantages

+385 1 29 58 131
Nazovi servis
Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta
Stručnost
Obuka i savjetovanje

Najčešća pitanja

Kako funkcioniraju spektrofotometri Excellence tvrtke METTLER TOLEDO?

Naši spektrofotometri mjere jačinu svjetlosti prije i nakon prolaska kroz otopinu uzorka u kiveti na temelju tehnologije niza dioda. Glavne sastavnice su izvor svjetlosti (npr. ksenonska lampa), držač uzorka, uređaj za disperziju koji razdvaja različite valne duljine svjetlosti i odgovarajući detektor, primjerice detektor s fotodiodama. Za više informacija pogledajte naš videozapis u nastavku.

Princip rada naših spektrofotometara temelji se na sljedećim koracima:

Mjerenje bez uzorka, čime se mjeri jačina svjetlosti koju propušta otapalo:

 1. Otapalo (npr. voda ili alkohol) stavlja se u prikladan proziran spremnik koji ne apsorbira svjetlost – kivetu.
 2. Zraka svjetlosti koju emitira izvor svjetlosti prolazi kroz kivetu s otapalom.
 3. Zatim se detektorom smještenim iza kivete mjeri jačina propuštene svjetlosti na različitim valnim duljinama i bilježi.

 

Nakon mjerenja bez uzorka, mjeri se uzorak:

 1. Uzorak se otapa u otapalu i dodaje u kivetu.
 2. Zraka svjetlosti koju emitira izvor svjetlosti prolazi kroz kivetu s uzorkom.
 3. Pri prolasku kroz kivetu svjetlost djelomično apsorbiraju molekule uzorka u otopini.
 4. Propuštena svjetlost zatim se mjeri detektorom.
 5. Jačina svjetlosti mijenja se na različitim valnim duljinama i izračunava dijeljenjem propuštene jačine otopine uzorka s odgovarajućim vrijednostima mjerenja bez uzorka.Zapisivač zatim pohranjuje ovaj omjer.

Koje su primjene UV Vis spektrofotometra?

Farmaceutska industrija

UV Vis instrumenti izvrsno doprinose kvalitativnim i kvantitativnim analitičkim postupcima te su potrebni za kontrolu čistoće i doziranja aktivnog farmaceutskog sastojka (API) u lijekovima. Primjerice, analiza aktivnog farmaceutskog sastojka ibuprofena može se brzo provesti uz pomoć UV Vis spektrofotometra za određivanje ekstinkcijskog koeficijenta na 264 i 273 nm za standard i za uzorak. Razlika između standarda i uzorka u odnosu na postotak ekstinkcijskih koeficijenata djeluje kao kriterij za kontrolu kvalitete, koji prema monografu američke farmakopeje (USP) mora biti manji od 3,0 %.

Biotehnološka industrija

UV Vis spektrofotometrija standardna je metoda koja se svakodnevno upotrebljava u biotehnološkim laboratorijima. Može se upotrebljavati za određivanje koncentracije nukleinskih kiselina i proteina (npr. upotrebom apsorbancije A260 i A280) ili za provjeru čistoće DNK-a (npr. upotrebom omjera apsorbancije 260/280). Upotrebom drugih valnih duljina na vidljivom spektru, npr. 595 nm za Bradfordovu metodu i 750 nm za Lowryjevu metodu, može se izmjeriti sadržaj proteina u biološkim uzorcima.

Osim toga, optička gustoća uzorka stanične kulture mjerena na valnoj duljini od 600 nm, odnosno OD600, mjeri se UV spektroskopijom radi procjene broja bakterija ili drugih stanica (npr. Escherichia coli).

Više informacija potražite u našoj aplikacijskoj brošuri za područje bioznanosti

Industrija hrane i pića

UV Vis spektroskopija upotrebljava se za praćenje i unaprjeđivanje kvalitete proizvoda. Primjerice, maslinovo ulje provjerava se promatranjem ponašanja apsorbancije 1 %-tne otopine u izopropanolu između 200 i 400 nm jer povišene razine apsorbancije u ovom rasponu ukazuju na oksidirano ulje te tako i na smanjenu kvalitetu.

Kontaminacije kao što je rast bakterija u vinu mogu uzrokovati promjenu boje vina, što se može procijeniti uz pomoć UV Vis spektroskopije.

Spektrofotometrijska mjerenja također se često upotrebljavaju u tvrtkama za proizvodnju piva za praćenje kontrole kvalitete. Često se mjere boja, gorčina, izo-alfa i alfa kiseline, ukupni ugljikohidrati i slobodni amino dušik (FAN).

Više informacija potražite u našoj aplikacijskoj brošuri za analizu piva

Kemijska industrija

Spektroskopija apsorpcije UV zračenja jedna je od najboljih metoda za određivanje čistoće organskih otopina. Primjer u kemijskoj industriji je kontrola čistoće alkohola, koji može biti kontaminiran benzenom. Benzen apsorbira svjetlost na 280 nm, a alkohol na 210 nm, stoga dodatan vrh na 280 nm na spektru može ukazivati na kontaminaciju benzenom.

U kemijskoj industriji često se upotrebljava spektrofotometar za mjerenje boje. Primjerice, platina-kobalt (Pt/Co) ljestvica za bistre tekućine, opisana metodom ASTM D1209, može se primijeniti za vizualno mjerenje boje kemikalija i petrokemikalija kao što su glicerin, omekšivala, otapala, ugljikov tetraklorid i petroleteri.

Javne komunalne službe

Spektrofotometar idealan je instrument za fotometrijsku analizu vode i otpadne vode u komunalnim poduzećima i ustanovama. Može mjeriti stotine parametara uz visoku razinu točnosti (npr. kemijska potrošnja kisika, amonij, čvrstoća, klor itd.) i pružiti brze rezultate za osiguranje pravovremene kontrole kvalitete.

Osim toga, mnoge elektrane dužne su pratiti ppb razine iona (npr. željezo, silikat), što se može činiti spektrometrom bez potrebe za ispravkom kotla.

Saznajte više o UV Vis ispitivanju vode

Koja je razlika između skenirajućeg spektrofotometra i spektrofotometra s nizom dioda?

UV Vis spektrofotometri mogu se svrstati u dvije kategorije na temelju geometrije dijelova optičkog sustava za skeniranje spektara:

 • skenirajući spektrofotometar
 • spektrofotometar s nizom dioda

Spektar skenirajućeg UV Vis uređaja dobiva se kontinuiranom promjenom valne duljine svjetlosti (tj. skeniranjem), koja zasebno prolazi kroz uzorak rotiranjem reflektirajuće rešetke kako je prikazano na slici u nastavku. U spektrofotometru s nizom dioda svjetlost punog spektra koja prolazi kroz uzorak difraktira se reflektirajućom rešetkom smještenom iza kivete te je zatim prima detektor s nizom dioda (npr. CCD senzor). Time se omogućuje istovremeno mjerenje svih valnih duljina svjetlosti u kratkom vremenu.Zahvaljujući tome, spektrofotometar s nizom dioda može pružiti snimku cijelog spektra (npr. 200 – 800 nm) za nekoliko sekundi, dok je skenirajućem spektrofotometru potrebno najmanje nekoliko minuta za izvršavanje istog zadatka.

Mehanički rotirajući elementi skenirajućeg instrumenta za spektroskopiju mogu utjecati na točnost i ponovljivost valne duljine. Kako bi se to izbjeglo, potrebno je redovito ponovno umjeravanje uz povezane troškove održavanja. Spektrofotometar s nizom dioda nema pomičnih optičkih dijelova, što znači da ne dolazi do odstupanja u valnoj duljini zbog mehaničkih nepreciznosti.

Dodatna prednost instrumenta za spektroskopiju s nizom dioda njegova je otpornost na okolnu svjetlost zbog njegovog optičkog dizajna, što znači da ne zahtijeva zatvoreni spremnik za uzorke, čime se olakšava izmjena uzoraka.

Koja je razlika između volframske halogene lampe, deuterijske lampe i ksenonske lampe?

Volframska halogena lampa najčešći je izvor svjetlosti koji se upotrebljava u spektrofotometrima. Sastoji se od volframove niti zatvorene u staklenoj žarulji i halogenog dijela za obnovu isparenog volframa. Pruža raspon upotrebljive valne duljine od 330 do 1100 nm u vidljivom do blisko infracrvenom području te ima uporabni vijek od oko 3000 sati.

Deuterijska lampa je izbojni izvor svjetlosti s plinovitim deuterijem u zabrtvljenoj žarulji. Deuterijska lampa pokriva ultraljubičasto područje od 190 do 450 nm uz ravnomjernu raspodjelu jačine svjetlosti te ima uporabni vijek od oko 1000 sati.

Prethodne dvije lampe često se upotrebljavaju u kombinaciji za pokrivanje cijelog raspona UV i Vis svjetlosti.

Ksenonska lampa je izbojni izvor svjetlosti s ksenonskim plinom u zabrtvljenoj kvarcnoj staklenoj žarulji. Proizvodi kontinuirani spektar od ultraljubičastog do blisko infracrvenog u rasponu od 190 do 1100 nm. Ksenonske bljeskajuće lampe proizvode svjetlost impulsnim paljenjem, koje je integrirano unutar određenog vremenskog razdoblja za postizanje skeniranja cijelog spektra te im nije potrebno zagrijavanje. Impulsno stvaranje svjetlosti proizvodi malu količinu topline te je uporabni vijek dug i traje do 5500 sati i odgovara bljeskovima od 50 Hz pri neprekidnom radu. Upotreba ksenonskih lampi omogućuje manje potrebnog održavanja i duži uporabni vijek lampe.

Tehnologija FastTrack™ tvrtke METTLER TOLEDO sastoji se od ksenonske bljeskajuće lampe, kvarcnih staklenih vlakana i niza dioda.

Koja je razlika između spektrofotometara UV5 i UV7 tvrtke METTLER TOLEDO i koji bi bio prikladan za moj laboratorij?

Spektrofotometar UV5 jednostavan je za upotrebu i brz te pruža snimke spektra u jednoj sekundi. Mogu se odabrati dvije mogućnosti mjerenja, izravna mjerenja i metode, kojima se upravlja putem intuitivnog dodirnog zaslona One Click™. Naš je spektrofotometar brz te vam štedi vrijeme prilikom UV Vis analitičkih tijekova rada za kontrolu kvalitete, ispitivanje vode i mjerenje boje.

UV7 ima jednake značajke kao i UV5, ali je ispitan u skladu s europskom i američkom farmakopejom te ima niz prethodno programiranih metoda. Pruža napredne mogućnosti automatizacije za kvalifikaciju učinkovitosti na temelju uspostavljenih metoda tvrtke METTLER TOLEDO koje odgovaraju strogo reguliranim industrijama, kao što je farmaceutska industrija. Podržava 21 CFR, dio 11. i usklađenost s propisom o integritetu podataka uz LabX softver.

Pogledajte videozapis u nastavku za više informacija o dvama načinima rada: izravno mjerenje i metode.

Koja je razlika između UV5Bio i UV5Nano tvrtke METTLER TOLEDO? Što je spektrofotometar za mikrovolumene?

UV5Bio je spektrofotometar s kivetama namijenjen za primjene u području bioznanosti. Ima prethodno instaliranu zbirku metoda s 22 prethodno definirane primjene u području bioznanosti kao što su Bradfordova metoda, Lowryjeva metoda, OD600 i enzimska kinetika. UV5Bio kompatibilan je s nizom pribora kao što su jedinice za kontrolu temperature, koje omogućuju analizu ovisnu o temperaturi (npr. denaturacija proteina, istraživanja enzimske kinetike, temperatura otapanja DNK-a, aktivnost lipaze itd.).

U5Nano također ima prethodno instalirane primjene za područje bioznanosti te je spektrofotometar za mikrovolumene, kojemu su potrebne samo male količine uzoraka (od samo 1 µL). UV Vis mjerenja mogu se provesti na platformi za mikrovolumene ili u kiveti. Uzorci visoke koncentracije, npr. do 15.000 ng/µL dsDNK-a, također se mogu mjeriti bez dodatnog razrjeđivanja zahvaljujući tehnologiji LockPath integriranoj u spektrofotometru UV5Nano. Duljina puta može se postaviti na 0,1 ili 1 mm.

Za više informacija o UV/Vis spektroskopiji mikrovolumena pogledajte videozapis u nastavku — tehnologija LockPath.

Koje su metode za područje bioznanosti dostupne na spektrofotometru tvrtke METTLER TOLEDO?

 • Spektrofotometri UV5Nano i UV5Bio tvrtke METTLER-TOLEDO omogućavaju razne metode u području bioznanosti, kao što su:
  • kvalitativna analiza DNK-a, RNK-a i proteina
  • kvantitativna analiza DNK-a, RNK-a i proteina
  • protokoli BCA, Bradford, Lowry i drugi kolorimetrijski proteinski testovi
  • prethodno konfigurirane boje i opcija za dodavanje prilagođenih boja
  • kalkulator oligonukleotida za utvrđivanje koncentracije DNK i RNK oligonukleotida
  • OD600 za žive stanice  
 • Osim toga, spektrofotometri UV5Bio i UV7 uključuju kinetičke metode za kinetička ispitivanja enzima
 • Za više informacija o primjeni spektrofotometara tvrtke METTLER-TOLEDO u području bioznanosti preuzmite komplet alata za primjene u bioznanosti.

Koje ljestvice i brojeve boja pružaju spektrofotometri tvrtke METTLER TOLEDO?

Spektrofotometri tvrtke METTLER TOLEDO sadrže nekoliko prethodno instaliranih ljestvica boja kao što su APHA, Gardner, Saybolt, CIELAB, EBC i ASBC, zbog čega su idealno rješenje za provođenje mjerenja boja prozirnih tekućina.

Raspon boja APHA (također se naziva i Pt-Co ili Hazen), kao i ljestvica boja Gardner, mjeri žutu boju gotovo bistrih tvari i tako služi za određivanje čistoće i kvalitete ili stupnja degradacije tvari.

CIELAB izražava boju u trima vrijednostima: L* za  svjetlinu, a* za zelenu do crvenu i b* za plavu do žutu. Ova se ljestvica boja upotrebljava za osiguravanje dosljedne boje tekućina, kao što su bojila, arome itd.

Ljestvica boja Saybolt upotrebljava se za stupnjevanje svijetlo obojenih naftnih derivata. Boja Saybolt pokazatelj je kvalitete ili stupnja kontaminacije proizvoda kao što su benzin, mlazno gorivo itd.
Ljestvice boja EBC i ASBC upotrebljavaju se za određivanje boje piva, što razlikuje vrste piva.

Više informacija o mjerenjima boja pronađite ovdje

Kako se uzorci osjetljivi na temperaturu mogu analizirati spektrofotometrom?

Jedinica za termostatiranje tvrtke METTLER TOLEDO proširuje mogućnosti spektrofotometra na primjene koje zahtijevaju veliku temperaturnu točnost i ponovljivost, kao što su analiza proteina, enzimska aktivnost ili točka tališta DNK-a. Uz pomoć ovog pribora moguće je kontrolirati temperaturne uvjete uzorka unutar raspona od 4 – 95 ºC prije, tijekom ili nakon spektroskopskog mjerenja.

Za više informacija pogledajte vodič za kontrolu temperature za UV Vis spektrofotometriju

Kako UV Vis spektrofotometrija može podržati razvijanje cjepiva protiv virusa COVID-19?

UV Vis spektrofotometrija pruža brzu, laku i točnu karakterizaciju i kvantifikaciju komponenata cjepiva, kao što su nukleinske kiseline (tj. DNK/RNK), proteini, aditivi/konzervansi itd. jer te komponente imaju karakterističnu apsorpciju na UV Vis spektrima. Stoga može utjecati na vrijeme do dobivanja rezultata za postupke na početku i na kraju proizvodnog lanca, kao i na kontrolu kvalitete. Osim toga, učinkovit je alat za provjere čistoće komponenata cjepiva pri svakom koraku razvijanja.

Više informacija o UV Vis primjenama u istraživanju i razvijanju cjepiva protiv virusa COVID-19 pronađite ovdje

Kako se spektrofotometar može umjeriti?

METTLER TOLEDO nudi rješenje za umjeravanje spektrofotometara u obliku jedinica CertiRef™ i LinSet™, koje automatiziraju ispitivanja koja su potrebna za provjeru usklađenosti vašeg spektrofotometra s europskim i američkim farmakopejama. Korisnici mogu upotrijebiti jedinice CertiRef™, koje sadržavaju certificirane referentne materijale (CRM), za automatsko provođenje ispitivanja točnosti i ponovljivosti valnih duljina, fotometrijske točnosti i ponovljivosti, razlučivosti, ometajućeg svjetla, fotometrijskog šuma i pomaka, kao i uravnoteženosti osnovne linije.

Više informacija o jedinicama CertiRef™ i LinSet™ pronađite ovdje

Kako UV Vis softver LabX® može povećati učinkovitost mojeg spektrofotometra?

LabX softver® tvrtke METTLER TOLEDO korisnicima omogućuje veću fleksibilnost stvaranjem prilagođenih tijekova rada koji odgovaraju potrebama korisnika. Pogreške u izračunu i u transkripciji u potpunosti se izbjegavaju. Također osigurava integritet podataka jer su sve informacije spremljene u sigurnu bazu podataka, uključujući sve provjere performansi i servis. Sigurnosne značajke kao što su elektronički potpis i opcije upravljanja korisnicima omogućavaju usklađivanje s propisom 21 CFR, dio 11. agencije FDA.