Termalna analiza | METTLER TOLEDO

Termalna analiza Excellence

Sustavi za karakterizaciju materijala

Termalna analiza skupina je tehnika kojima se fizičko svojstvo tvari mjeri kao funkcija temperature dok je tvar izložena kontroliranom programu temperature. Sustavi za termalnu analizu tvrtke METTLER TOLEDO idealan su odabir za ručni ili automatski rad jer pružaju točne i pouzdane rezultate za akademska istraživanja i industrijski razvoj, kao i za osiguranje kvalitete i proizvodnju.

Zahtjev za ponudu
opcije za termalnu analizu
Analizator vlage
Thermal Analysis eNewsletter
+385 1 29 58 131
Nazovi servis
Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta
Stručnost
Obuka i savjetovanje

FAQs

Što je termalna analiza?

Prema Međunarodnoj konfederaciji za toplinsku analizu i kalorimetriju (engl. International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry, ICTAC) termalna je analiza skupina tehnika kojima se fizičko svojstvo tvari mjeri kao funkcija temperature dok je tvar izložena kontroliranom programu temperature.

 

Koje sve tehnike obuhvaća termalna analiza?

Termalna analiza obuhvaća niz komplementarnih tehnika. Odabir tehnike ovisi o svojstvima koja se analiziraju. Tehnike su sljedeće:

  • Diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC): mjeri protok topline u uzorak i iz njega. Izlazna vrijednost senzora izražena je u vatima (W).
  • Termogravimetrijska analiza (TGA): mjeri promjene u masi. Izlazna vrijednost senzora izražena je u miligramima (mg).
  • Termomehanička analiza (TMA): mjeri promjenu duljine uzorka. Izlazna vrijednost senzora izražena je u mikrometrima (µm).
  • Dinamičko-mehanička analiza (DMA): mjeri modul (pohrana/gubitak) materijala (jedinica paskal (Pa)) kao funkciju vremena, temperature ili frekvencije. Dodatna izlazna vrijednost izračunati je faktor prigušenja izražen kao tangentna delta bez mjerne jedinice.
  • Termo-optička analiza (TOA): pruža vizualnu pomoć u praćenju fizičkih učinaka tijekom mjerenja termalnom analizom. Optički uređaji mogu se dodati na DSC ili HP DSC, kao i na vruće ploče.

 

Koji se toplinski događaji i svojstva materijala mogu analizirati termalnom analizom?

Termalna analiza može pomoći u određivanju svojstava i prijelaza kao što su staklište (Tg), točka tališta (Tm), isparavanje, kristalizacija, fazni prijelazi, razgradnja, koeficijent toplinskog širenja, promjena veličine, modul elastičnosti (G’), modul gubitaka (G’’), faktor prigušenja (tan delta), entalpija i kinetika reakcije, utjecaj dodataka, sastav, toplinska stabilnost, temperatura omekšavanja i reakcije očvršćivanja.