Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore | Ledningsevneelektrode

Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore

Ledningsevnesensorer til måling af processer og rent vand

En ledningsevnesensor måler en opløsnings evne til at lede en elektrisk strøm. Det er forekomsten af ioner i en opløsning, der tillader, at den er ledende: Jo højere koncentration af ioner, jo højere ledningsevne. Indbygnings ledningsevnesonder fra METTLER TOLEDO er designede til overvågning af rent vand, kemikaliefremstilling og lægemiddelfremstillingsprocesser. Disse ledningsevnesensorer tilbyder nøjagtig, pålidelig måling for at sikre proceskontrol og overensstemmelse.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore

Indbygnings ledningsevnesensorer med brede måleområder

Rent vand ledningsevnesensorer fra METTLER TOLEDO i UniCond-serien bruger et avanceret, indbygget målekredsløb for at udvide deres måleområde og reducere risikoen for interferens.

Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore

Induktive ledningsevnesensorer til krævende applikationer

Induktive ledningsevnesensorer uden elektroder er ledningsevnesensorer, som giver brugerne en hurtig og nøjagtig måling til proceskontrol i krævende kemiske miljøer.

Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore

Sørg for overholdelse af lovkrav

Disse ledningsevnesensorer er designede til at hjælpe dig med at overholde lovkravene, herunder USP, <645> og udvalgte modeller omfatter USP- og EP-sætpunkter for at gøre det nemmere for dig.

Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore

Forenklet procesinstallation og -integration

Indbygnings ledningsevnesensorer fra METTLER TOLEDO fås med flere forskellige bøsninger og flanger, så installationen forenkles, uden at der er behov for et separat kabinet.

Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore

Hurtig kalibrering og opstart

Ledningsevnesensorer med Intelligent Sensor Management-teknologi (ISM) gemmer kalibreringsdata for at muliggøre hurtig og nøjagtig kalibrering på afstand af processen.

Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore

Lev op til kravene til overvågning af ultrarent vand

Ledningsevnesensorer fra METTLER TOLEDO kan også anvendes som modstandsevnesensorer til overvågning af ultrarent vand til halvledere og mikroelektronik.

Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore

Indbygnings ledningsevnesonder til en lang række applikationer

Disse ledningsevne sensore lever op til kravene i mange processer, herunder analyse af vandkvalitet, overvågning af omvendt osmose, kontrol af kemiske processer og overvågning af industrielt spildevand.

43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er en ledningsevnesensor?

En ledningsevnesensor, som også kaldes en ledningsevne sensore eller en indbygnings ledningsevneelektrode, er et analytisk instrument, der måler en opløsnings evne til at lede en elektrisk strøm. Det er forekomsten af ioner i en opløsning, der muliggør, at den er ledende: Jo højere koncentration af ioner, jo højere ledningsevne. I nogle applikationer foretages renhedsmålingen som modstandsevne (det modsatte af ledningsevne). 

Hvor mange typer ledningsevnesensorer findes der?

Der er tre teknologityper af ledningsevne sensore fra METTLER TOLEDO, der anvendes til proces ledningsevnemåling:

  • 2 elektrode ledningsevnesensor
  • 4 elektrode ledningsevnesensor
  • Induktiv ledningsevnesensor

Hvordan kalibrerer man en ledningsevnesensor?

En ledningsevnesensor fra METTLER TOLEDO kan kalibreres efter en opløsning med en kendt ledningsevne (næsten ligesom at kalibrere en pH-sensor efter en opløsning med en kendt pH-værdi). Alternativt kan en indbygnings ledningsevnesonde, der indeholder en række meget præcise modstande, der duplikerer kendte ledningsevnemålinger, anvendes.

Hvornår skal man udføre kalibrering eller verificering af en ledningsevnesensor?

Generelt ændres en indbygnings ledningsevneelektrodes cellekonstant ikke; men hvis føleelementerne af en eller anden grund ændres (f.eks. faste aflejringer eller anden tilsmudsning af elektroderne eller sensorens isolering, tab af elektrodemateriale på grund af korrosion), vil cellekonstanten ændre sig. Ledningsevnesensorer fra METTLER TOLEDO er kalibreret fra fabrikken, og cellekonstanten er bestemt meget præcist. Derfor er kalibrering typisk ikke nødvendig, når der anvendes en indbygnings ledningsevnesensor. Men det anbefales at verificere ledningsevnesensoren eller foretage kalibreringsjustering årligt, hvis det er nødvendigt. Hyppigheden af verificeringen eller kalibreringen afhænger i høj grad af applikationerne eller fabrikkens krav i standarddriftsprocedurerne.

Påvirker temperaturen ledningsevnemåling?

Ledningsevne er stærkt temperaturafhængig. Når en prøves temperatur stiger, falder viskositeten i prøven, hvilket resulterer i øget ionmobilitet. Derfor stiger den observerede ledningsevne i prøven også, selvom ionkoncentrationerne kan forblive konstante.

I god praksis skal hvert enkelt ledningsevnesensorresultat specificeres med en temperatur eller skal temperaturkompenseres, sædvanligvis til industristandarden på 25 °C.