Ledningsevneanalysator | In-line ledningsevnemåler | In-line EC-måler

Book et onlinemøde med en specialist i dag

Book et møde

Ledningsevneanalysatorer

Pålidelig in-line ledningsevneovervågning i processer og vand

Disse ledningsevneanalysatorer bruges til at måle elektrolytisk ledningsevne (EC), som er et hyppigt anvendt analytisk parameter til analyse af vandets renhed, kontrol af kemiske processer og brug i industrielle spildevandsapplikationer. Disse in-line EC-målere giver pålidelige målinger for at sikre processtyring. Porteføljen af digitale ledningsevnemålere med Intelligent Sensor Management (ISM) har brede måleområder og hjælper med at forbedre kalibreringsprocesser og sikre signalpålidelighed.

Ring for tilbud
43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er en ledningsevneanalysator?

En ledningsevneanalysator er et system, der anvendes til in-line ledningsevnemålinger, typisk i industrielle processer eller systemer med rent vand. En ledningsevneanalysator består generelt af tre komponenter: en ledningsevnesensor, en transmitter og en procestilpasning eller en kabinetenhed. Sammen udgør disse tre dele en procesledningsevneanalysator, der anvendes til kontrol af ledningsevne i et industrielt miljø. METTLER TOLEDO tilbyder et bredt udvalg af forskellige ledningsevnesensorer, som kan opfylde netop dine behov for in-line ledningsevnemåling.

Hvad er ledningsevne?

Elektrisk ledningsevne er et materiales evne til at bære en elektrisk strøm. Det måles almindeligvis med en elektrisk ledningsevnemåler (EC-måler) eller ledningsevneanalysator.

Hvad er modstandsevne?

Elektrisk modstandsevne er det modsatte af ledningsevne. Modstandsevne er den iboende egenskab, der kvantificerer, hvor stærkt et givent materiale modstår en elektrisk strøm.

Hvordan måler jeg ledningsevne?

Elektrisk ledningsevne er blevet målt med EC-målere i mange år, og det er stadig en vigtig og bredt anvendt analytisk parameter i dag. In-line EC-målere, også kaldet ledningsevneanalysatorer, er en nem og økonomisk måde at få en indikation af det målte medies ledningsevne på. Den fremragende pålidelighed, følsomhed og reaktion samt de relativt lave omkostninger ved en ledningsevneanalysator gør ledningsevne til et værdifuldt og brugervenligt værktøj til kvalitetskontrol. I nogle applikationer foretages renhedsmålingen som modstandsevne (det modsatte af ledningsevne).