Mikroanalytisk vægt

Læsbarhed i mikrogramområdet og høj kapacitet

En mikroanalytisk vægt er et særdeles nøjagtigt vejeinstrument med læsbarhed i mikrogramområdet og høj kapacitet, hvilket gør den perfekt til vejning af meget små prøver direkte i større laboratoriebeholdere. Dette kan lade sig gøre takket være en ekstra, indre trækafskærmning, der sikrer et stabilt miljø i vejekammeret. METTLER TOLEDOs XPR-mikrovægte fås med læsbarheder fra 0,001 mg og kapaciteter op til 52 g. De meget lave minimumsvægtværdier gør det muligt at opnå betydelige materiale- og omkostningsbesparelser.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne
43 27 08 00
Ring service

Læs mere om vores serviceydelser – skræddersyet til dit udstyr

Vi yder support og service på dit måleudstyr i hele dets levetid, lige fra installation til forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation af udstyret.

Vil du gerne have dine vægte serviceret af markedslederen?

FAQs

Hvad er en mikrovægt?

En mikroanalysevægt er dybest set en hybrid mellem en mikrovægt og en analysevægt. Ved første øjekast ligner det meget en analysevægt, og den har da også samme generelle struktur. Men vejecellen er omhyggeligt udvalgt ud fra sin højere ydeevne, og den byder på en læsbarhed på seks decimaler (1 µg) ligesom de fleste mikrovægte. Mikroanalysevægte er udstyret med en ekstra, indre trækafskærmning, hvilket bidrager til den højere ydeevne. Denne ekstra trækafskærmning skaber et mere stabilt vejemiljø ved at beskytte den meget følsomme vejecelle mod bevægelser i luften. Vejepladen er også mindre. XPR-mikrovægte har høj kapacitet kombineret med lave minimumsvægte, hvilket betyder, at de er som skabt til at veje små prøver direkte i store tarabeholdere.

Hvordan kan XPR-mikrovægte reducere mine udgifter til analyser?

XPR-mikrovægte har lave minimumsvægte. Selv modellen med en kapacitet på 52 g har en USP-minimumsvægt på blot 1,2 mg. Denne lave minimumsvægt betyder, at du kun behøver at bruge meget små mængder af dine dyre, sjældne og potente stoffer, hvilket reducerer materialeudgifterne. Desuden gør den højere kapacitet det muligt at veje disse meget små prøver direkte i større beholdere, så du undgår behovet for at overføre prøver via f.eks. vejepapir. ErgoClips fremmer denne proces ved at fastholde beholdere sikkert på vægten i den optimale position til dosering. Dette forenkler vejeprocessen, forhindrer spild og sparer tid.

Hvordan hjælper mikrovægte mig med at få mine resultater hurtigere?

XPR-mikrovægte er udstyret med en hængende SmartGrid-vejeplade. Gitterstrukturen reducerer i betydelig grad påvirkningen af vejecellen fra bevægelser i luften, hvilket er ensbetydende med kortere stabiliseringstid og hurtigere levering af resultater. Det betyder også, at XPR-mikrovægte er perfekte til brug under udfordrende vejeforhold, f.eks. i et stinkskab. XPR-mikrovægtes to trækafskærmninger (indre og ydre) kombineret med ATC-teknologi (Active Temperature Control) bidrager også til at opretholde et stabilt miljø inde i vejekammeret.

XPR-mikrovægte er desuden udstyret med en række funktioner, der er med til yderligere at forkorte arbejdsgangene i forbindelse med vejning: De automatiske luger kan betjenes blot med en håndbevægelse, der er hurtig adgang til vejeopgaver i metodebiblioteket, og StatusLight™ gør det muligt at se, at vægten er klar til vejning med et hurtigt blik, uden behov for at undersøge det.

Hvordan kan jeg forenkle generering af rapporter?

XPR-mikrovægte er fuldt ud kompatible med vores egenudviklede laboratoriesoftware LabX™. Med LabX kan du udarbejde brugertilpassede rapporter med alle de oplysninger, du har brug for, selv en analyse af dine vejeresultater. Praktisk nok kan LabX endda automatisk udskrive en rapport til dig efter hver proces. LabX gemmer alle data sikkert i en centraliseret database, så du kan tilgå resultaterne og generere rapporter når som helst. Det er især praktisk ved fremstilling af standarder og prøveopløsninger til forskningsprojekter, da du kan definere, hvilke datasæt der er mest relevante for dit eksperiment, og udarbejde rapporter derudfra.

Få mere at vide om LabX®

Min nye mikrovægt har StaticDetect™, men hvordan fungerer det?

Når der anbringes en genstand på en XPR-mikrovægts vejeplade, tilføres der en vekselspænding til vejepladen, som er jordforbundet. Den patenterede StaticDetect-teknologi undersøger de vægtværdier, der registreres under de positive og negative halvperioder i det tilførte firkantbølgesignal. Enhver afvigelse i de registrerede vægtværdier er tegn på tilstedeværelsen af statisk elektricitet. Ved hjælp af denne metode kan StaticDetect bestemme, i hvor høj grad den statiske elektricitet påvirker vejeresultaterne, og udløse en advarsel på skærmen, når den registrerede fejl overstiger et foruddefineret niveau.

Du kan få mere information om statisk elektricitet og dens indflydelse på vejning ved at downloade vores white paper.

Hvordan rengør jeg min mikrovægt?

XPR-mikrovægte er smart konstrueret, så rengøringen er nem. De to trækafskærmninger, den hængende vejeplade og drypbakken afmonteres nemt på få sekunder uden brug af værktøj, og alle dele kan vaskes i en industriel opvaskemaskine.

I vores gratis vejledning kan du finde en standardprocedure for rengøring samt masser af tips og gode råd, herunder om rengøringsmetoder og -midler, som kan hjælpe dig med at holde din mikrovægt i topform. Download den gratis vejledning.

Hvilken mikrovægt er den rette for mig?

For at afgøre, hvilken mikrovægt der er den rette til dine behov, skal du overveje nogle vigtige spørgsmål:

  1. Hvad er den mindste mængde, du skal veje?
  2. Hvad er den største mængde, du skal veje?
  3. Hvor nøjagtigt skal du kunne veje (dvs. hvad er dine procestolerancer)?
  4. Hvor høj er din procesrisiko (dvs. hvor alvorlige er konsekvenserne af et ukorrekt vejeresultat)?

Det er også afgørende at forstå usikkerhed, hvis du vil være sikker på at få nøjagtige resultater og undgå fejl. Der er en vis usikkerhed forbundet med enhver vægtmåling på en mikrovægt – eller for den sags skyld på enhver vægt. I den lavere ende af vejeintervallet på en mikrovægt er gentagelsesnøjagtighed den dominerende faktor ved usikkerheden. Det er vigtigt at forstå, at det er gentagelsesnøjagtighed, der definerer nøjagtigheden af et vejeinstrument, ikke læsbarheden. Læsbarheden er blot den mindste vægtforskel, som kan bestemmes. Den absolut mindste mængde, der kan vejes nøjagtigt på en vægt, kaldes vægtens minimumsvægt. Under denne værdi er usikkerheden for stor til, at man kan fæste lid til resultaterne. Men den mindste vægt, du med sikkerhed kan veje i forbindelse med netop din anvendelse, afhænger også af dine procestolerancer og procesrisikoen.

Vores gratis service GWP® Recommendation hjælper dig med at vælge den rette vægt baseret på din anvendelse og krav til nøjagtighed. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din lokale METTLER TOLEDO-repræsentant.

Hvordan kalibrerer og justerer jeg min mikrovægt? Hvilke typer rutinetest skal jeg udføre?

På XPR-mikrovægte benytter funktionen proFACT vægtens interne testlodder til automatisk at justere vægten, når der sker en ændring i den omgivende temperatur. proFACT hjælper med at sikre konstant vejenøjagtighed.

En kalibrering vurderer mikrovægtens ydeevne og bør kun udføres af kvalificerede serviceteknikere. Som led i kalibreringen justerer teknikeren også vægten efter behov og bestemmer vægtens minimumsvægt. Som afslutning på kalibreringen får du et kalibreringscertifikat, der bekræfter, at vægten præsterer som forventet, og bruges til at dokumentere sporbarhed.

I perioden mellem kalibreringer er det afgørende, at brugeren foretager rutinetestning. Rutinetestning af vægte giver en tidlig indikation af eventuelle afvigelser i vægtens ydeevne og er dermed med til at forhindre vejeresultater, der er uden for tolerancen.

METTLER TOLEDOs Good Weighing Practice™ (GWP®) er en global videnskabelig standard for sikker udvælgelse, kalibrering og betjening af vejeudstyr. Gennem vores service GWP® Verification får du en omfattende tidsplan for kalibrering og rutinetestning baseret på dine individuelle behov.

Hør mere om GWP®

Få mere at vide om vores kalibreringsservice, og skræddersy en pakke, der lever op til netop dine behov.

Findes der en effektiv metode til at håndtere alle vejedata fra min mikrovægt?

Med XPR-mikrovægte gemmes alle dine resultater og metadata fra processen automatisk i notesblokken til resultater. Dermed fjernes behovet for at registrere resultater i hånden, og risikoen for transskriptionsfejl elimineres. Fra notesblokken til resultater kan informationen nemt overføres direkte til en computer eller til en USB-lagerenhed.

Hvis du ønsker mere omfattende muligheder for datastyring, kan laboratoriesoftwaren LabX™ automatisk håndtere alle dine data og gemme dem i en sikker, centraliseret database. Endvidere tilbyder LabX brugervejledning i standardprocedurer på vægtens display og giver mulighed for central styring af opgaver, instrumenter og brugere. LabX sikrer også dataintegriteten og understøtter efterlevelse af CFR 21 part 11.

Få mere at vide om LabX®

Se denne korte video for at få et overblik over LabX.